English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2720 eitem, yn dangos tudalen 4 o 227

WNS 250424 Cardiff Animation Minister 04

Animeiddwyr yn dod at ei gilydd!

Mae cyfres animeiddio ddystopaidd a chomedi oruwchnaturiol animeiddiedig i oedolion ymhlith prosiectau addawol sy'n cael hwb ariannol yr wythnos hon wrth i'r diwydiant animeiddio Cymreig ddod i Gaerdydd.

Welsh Government

20mya: Yr Ysgrifennydd Trafnidiaeth yn disgrifio cynllun ar gyfer targedu newid

Bydd Llywodraeth Cymru'n gwrando ar bobl Cymru ac yn gweithio gyda chynghorau i dargedu newidiadau i'r terfyn cyflymder 20mya, meddai Ysgrifennydd y Cabinet Ken Skates.

Welsh Government

Yr Ysgrifennydd Cabinet yn amlinellu blaenoriaethau trafnidiaeth

Bydd Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth yn amlinellu ei flaenoriaethau trafnidiaeth, gan gynnwys cynlluniau ar gyfer 20 mya, yn y Senedd yfory (23 Ebrill).

Welsh Government

Lansio'r Swyddfa Genedlaethol Gofal a Chymorth yn swyddogol

Mae'r Gweinidog Gofal Cymdeithasol, Dawn Bowden, wedi croesawu lansiad y Swyddfa Genedlaethol Gofal a Chymorth newydd, sy'n nodi cam pwysig arall tuag at sefydlu Gwasanaeth Gofal Cenedlaethol i Gymru.

Awduron

Ffilmiau Cymraeg newydd ar y gweill gyda chefnogaeth Sinema Cymru

Bydd pedair ffilm nodwedd Gymraeg newydd yn cael eu cefnogi i'w datblygu fel rhan o Gronfa Sinema Cymru Greadigol.  

Welsh Government

£54.4 miliwn i wella trafnidiaeth gyhoeddus a chefnogi twf economaidd yn y De-ddwyrain

Mae Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth, wedi cyhoeddi bod dros £54.4 miliwn yn cael eu buddsoddi i wella trafnidiaeth gyhoeddus a hyrwyddo twf economaidd.

Welsh Government

£4.6 miliwn i wella trafnidiaeth gyhoeddus a chefnogi twf economaidd yn y canolbarth

Mae Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth, wedi cyhoeddi bod dros £4.6 miliwn yn cael eu buddsoddi er mwyn gwella trafnidiaeth gyhoeddus a hyrwyddo twf economaidd.

Welsh Government

£23.4 miliwn i wella trafnidiaeth gyhoeddus a chefnogi twf economaidd yn dde-orllewin Cymru

Mae Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth, wedi cyhoeddi bod dros £23.4 miliwn yn cael eu buddsoddi i wella trafnidiaeth gyhoeddus a hyrwyddo twf economaidd.

Welsh Government

£20.8 miliwn i wella trafnidiaeth gyhoeddus a chefnogi twf economaidd yn y gogledd

Mae Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth, wedi cyhoeddi bod dros £20.8 miliwn yn cael eu buddsoddi i wella trafnidiaeth gyhoeddus a hyrwyddo twf economaidd.

Welsh Government

Dros £100 miliwn i wella trafnidiaeth gyhoeddus a hyrwyddo twf economaidd

Mae Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros Ogledd Cymru a Thrafnidiaeth, wedi cyhoeddi bod dros £100 miliwn yn cael eu buddsoddi i wella trafnidiaeth gyhoeddus a hyrwyddo twf economaidd.

Welsh Government

Edrychwch a ydych yn gymwys am grant i leihau costau rhedeg busnes

Gall busnesau micro, bach a chanolig yn y sectorau manwerthu, lletygarwch a hamdden nawr edrych i weld a ydyn nhw'n gymwys am gymorth gan Lywodraeth Cymru i'w helpu i leihau eu costau.

Welsh Government

Ymateb Ysgrifennydd y Cabinet i ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru – Chwefror a Mawrth 2024

Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Eluned Morgan: