English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2720 eitem, yn dangos tudalen 5 o 227

Brecon DDRS-3

Canlyniadau treialu cynllun dychwelyd ernes digidol ar gyfer tref gyfancyntaf yn y byd

Mae trigolion a busnesau yng nghanolbarth Cymru wedi helpu i greu y fenter gyntaf yn y byd i wneud hynny drwy dreialu cynllun dychwelyd ernes digidol.

Julie James Cabinet Photo

Bydd deddfwriaeth newydd yn gwneud Cymru yn lle cystadleuol a deniadol ar gyfer prosiectau seilwaith

Heddiw (dydd Mawrth 16 Ebrill) mae deddfwriaeth newydd wedi cael ei phasio yn y Senedd a fydd yn moderneiddio ac yn symleiddio'r broses y tu ôl i ddatblygu prosiectau seilwaith arwyddocaol yng Nghymru.

Welsh Government

Bachgen dewr yn ei arddegau o Gymru a achubodd fywyd rhywun arall ymhlith enillwyr 'gwirioneddol ysbrydoledig' Gwobrau Dewi Sant 2024

Roedd Sgowt Explorer o Rondda Cynon Taf, a achubodd ddyn ifanc oedd ar fin lladd ei hun, ymhlith yr enillwyr yng Ngwobrau Dewi Sant eleni, sy'n cydnabod pobl sydd wedi gwneud pethau rhyfeddol.

Welsh Government

Cyllid hanfodol i gefnogi hosbisau Cymru

Heddiw, mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Eluned Morgan, wedi cyhoeddi y bydd hosbisau Cymru yn derbyn £4 miliwn o gyllid y llywodraeth i barhau â'u gwaith hanfodol.

WG positive 40mm-3

Anghydfod cyflogau aelodau Cymdeithas Feddygol Prydain (BMA) – Meddygon Iau, Ymgynghorwyr a Meddygon Arbenigol

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru a thri phwyllgor cenedlaethol BMA Cymru Wales sy’n cynrychioli ymgynghorwyr, meddygon SAS a meddygon iau wedi cytuno i gynnal negodiadau ffurfiol ar gyflogau.

wpr

Sortio ailgylchu yn y gweithle

O heddiw (dydd Sadwrn 6 Ebrill) ymlaen, bydd yn gyfraith i bob busnes, elusen a sefydliad sector cyhoeddus i gael trefn ar eu gwastraff er mwyn ei ailgylchu.

Llanelli School image-2

Peidiwch â cholli'r cyfle i gael help gyda hanfodion ysgol

Mae 88% o'r rhai sy'n gymwys wedi hawlio eu grant Hanfodion Ysgol am ddim i helpu gyda chostau fel gwisg ysgol, esgidiau, bagiau, dillad chwaraeon ac offer. Ydych chi wedi hawlio eich grant chi?

Welsh Government

Ffioedd deintyddol y GIG i gynyddu o fis Ebrill

Bydd cost triniaeth ddeintyddol y GIG yng Nghymru yn cynyddu o 1 Ebrill.

Welsh Government

Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda phartneriaid i sicrhau diogelwch cleifion yn ystod trydedd streic y meddygon iau

Mae Llywodraeth Cymru, GIG Cymru a Chymdeithas Feddygol Prydain yn cydweithio i sicrhau diogelwch cleifion tra bydd y meddygon iau ar streic am y trydydd tro yr wythnos nesaf.

Welsh Government

Y Prif Weinidog Vaughan Gething yn cyhoeddi Cabinet Newydd Llywodraeth Cymru

Mae Prif Weinidog Cymru, Vaughan Gething, wedi cyhoeddi ei dîm Gweinidogol i weithio dros Gymru llawn optimistiaeth, uchelgais a chyfleoedd.

Welsh Government

Ymateb Llywodraeth Cymru i ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru: Ionawr a Chwefror 2024

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb i ddata perfformiad diweddaraf y GIG a gafodd eu cyhoeddi heddiw.

Martin Padfield-3

Hyfforddwr pêl-droed o Lyn Ebwy yn ailafael yn llawn yn y gêm diolch i dechnoleg symudedd

Gall Martin Padfield, 49 oed - a gollodd ei goes 24 o flynyddoedd yn ôl - ymuno yn llawn yn yr hwyl gyda thîm pêl-droed ei fab unwaith eto wedi iddo gael pengliniau prosthetig arbenigol a reolir gan ficrobrosesydd diolch i gyllid gan Lywodraeth Cymru.