English icon English

Newyddion

Canfuwyd 762 eitem, yn dangos tudalen 5 o 64

Welsh Government logo

Cymru'n cyflwyno gofynion ynysu llymach ar gyfer pobl sy'n teithio o Ddenmarc

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd yn cyflwyno gofynion ynysu llymach ar gyfer pobl sy'n teithio o Ddenmarc i Gymru o 4am heddiw (dydd Sadwrn 7 Tachwedd).

Welsh Government logo

Grantiau Cymorth i fusnesau yn achubiaeth ariannol i elusennau sy’n cael trafferth

Mae cynllun grant cymorth i fusnesau Llywodraeth Cymru wedi rhoi help hanfodol i filoedd o elusennau bach yn y sectorau adwerthu, hamdden a lletygarwch, cyhoeddodd y Gweinidog Cyllid Rebecca Evans.

Day 2 of the D-Day 75 Voyage of Remembrance1-2

Llywodraeth Cymru’n cynnig Gweithle Gwych i Gyn-Aelodau’r Lluoedd Arfog

Mae Llywodraeth Cymru’n ymuno â’r cynllun Gweithle Gwych i Gyn-Aelodau’r Lluoedd Arfog, a fydd yn helpu cyn-filwyr o bob rhan o’r DU i ymuno â’r Gwasanaeth Sifil.

Welsh Government logo

Codi lefel y risg ym Mhrydain Fawr i ‘uchel’ ar ôl cadarnhau achos o ffliw’r adar

Mae Prif Filfeddygon Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn annog ceidwaid adar i gynnal a chryfhau eu mesurau bioddiogelwch rhag i ragor o achosion o ffliw’r adar ddod i’r DU.

Welsh Government logo

Nodyn i atgoffa pawb o’r rheolau ar deithio ar draws y ffin wrth i’r cyfnod atal ddod i ben

Bydd y cyfyngiadau ar deithio rhwng Cymru a Lloegr yn parhau wrth i gyfnod atal byr Cymru ddod i ben a chyfnod clo mis o hyd Lloegr ddechrau, meddai Gweinidog yr Economi a’r Gogledd, Ken Skates, heddiw.

pexels-gustavo-fring-4254165-2

Y sector tai cymdeithasol i osod Cymru ar y llwybr i ddatgarboneiddio miloedd o gartrefi a hybu adferiad economaidd gwyrdd

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi'r golau gwyrdd a £10m arall i raglen newydd fawr a fydd yn trawsnewid tai cymdeithasol ledled Cymru, yn rhoi hwb i'r economi ac yn agor y drws i ddiwydiant newydd yng Nghymru.

Welsh Government logo

Y Gweinidog Cyllid yn ymateb i newyddion am estyniad i'r cynllun ffyrlo

Heddiw, mae Rebecca Evans, y Gweinidog Cyllid, wedi croesawu’r ffaith bod y  cynllun ffyrlo wedi’i ymestyn tan fis Mawrth y flwyddyn nesaf, ond mae'n rhybuddio bod tro pedol munud olaf Llywodraeth y DU eisoes wedi achosi niwed anfesuradwy i fywydau pobl.

2020-08-24 Keep Wales Safe Photos - face coverings - WG KWS2 0056-2

Ap COVID-19 y GIG bellach yn cydweddu ag apiau eraill ar draws y DU gyfan, Jersey a Gibraltar

O heddiw ymlaen [dydd Iau 5 Tachwedd], bydd ap COVID-19 y GIG ar gyfer olrhain cysylltiadau yn cydweddu ag apiau tebyg yn yr Alban, Gogledd Iwerddon, Jersey a Gibraltar.

IMG 036-3

Brand coffi cyffrous yn cael ei lansio yng Nghymru – yng nghyfnod Covid a’r argyfwng hinsawdd

Mae partneriaeth yng Nghymru sy’n mewnforio coffi yn helpu ffermwyr o Uganda i ymdopi ag effaith y newid yn yr hinsawdd diolch i gyllid gan Raglen Cymru ac Affrica Llywodraeth Cymru.   

Welsh Government logo

Llywodraeth Cymru yn helpu i sicrhau dyfodol cwmni o Ynys Môn

Mae cwmni gweithgynhyrchu o Ynys Môn, Joloda Hydraroll, yn buddsoddi yn ei safle yng Ngaerwen, gan greu swyddi newydd a diogelu swyddi eraill, diolch i gymorth gan Lywodraeth Cymru.

globe with mask-2

Sefydliad Iechyd y Byd a Llywodraeth Cymru yn ymrwymo i sicrhau gwell iechyd i bawb

Mae cytundeb newydd rhwng Sefydliad Iechyd y Byd a Llywodraeth Cymru wedi cael ei lansio, gan gadarnhau ymrwymiad Cymru i weithio’n agosach â’r sefydliad rhyngwladol i fynd i’r afael â thegwch iechyd a sicrhau ffyniant i bawb.

Welsh Government logo

Safleoedd cyntaf wedi’u cyhoeddi ar gyfer y Fforest Genedlaethol – “Ymhlith y coetiroedd gorau yng Nghymru”

  • Bydd yr 14 safle newydd yn gosod y safon ar gyfer Fforest Genedlaethol Cymru
  • Brandio y Fforest Genedlaethol yn cael ei ddatgelu hefyd
  • Grantiau yn cael eu cyhoeddi ar gyfer cynlluniau Coetiroedd Cymuedol gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol
  • Prosiect wedi’i gefnogi gan y darllewdwr bywyd gwyllt Iolo Williams