English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1333 eitem, yn dangos tudalen 5 o 112

WGhero-2

Profiad Realiti Estynedig rhyngwladol newydd yn dod i Gymru

Ddydd Gwener 20 Awst, bydd tîm o bobl greadigol, gan gynnwys partneriaid o Gymru, yn lansio 'Fix Up The City' - y profiad Realiti Estynedig (AR) dinesig cyntaf erioed yn seiliedig ar y ddeuawd eiconig Wallace &Gromit – yng Nghaerdydd, San Francisco a Bryste.

Welsh Government logo

Ymateb Llywodraeth Cymru i ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru

Datganiad Llywodraeth Cymru ar Ddata Perfformiad a Gweithgarwch diweddaraf GIG Cymru a gyhoeddwyd heddiw (dydd Iau 19 Awst)

Eluned Morgan Desk-2

£551m o gyllid Covid ychwanegol ar gyfer iechyd a gwasanaethau cymdeithasol

Mae’r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, wedi croesawu dros hanner biliwn o bunnoedd o gyllid newydd ar gyfer iechyd a gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru i ddelio â Covid.

Welsh Government logo

Cyfnod datgan diddordeb yn y Grant Busnes i Ffermydd gwerth £2 miliwn yn agor ym mis Medi

Bydd cyfnod newydd ar gyfer datgan diddordeb yn y Grant Busnes i Ffermydd yn agor ar 1 Medi, cyhoeddodd y Gweinidog Materion Gwledig heddiw [dydd Iau 19 Awst] cyn ymweld â Sioe Sir Benfro.

mhorwood Covid 19 Oxford-Astrazeneca Vaccine 040121 40

Gadael Neb ar Ôl wrth i Fyrddau Iechyd weithio i frechu pawb dros 16 oed

Mae’r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, yn annog pawb i dderbyn y cynnig i gael eu brechiad COVID, yng ngoleuni’r cadarnhad y bydd pob person ifanc 16 ac 17 oed yng Nghymru wedi cael cynnig brechlyn COVID erbyn diwedd yr wythnos hon.

Welsh Government logo

Arweinydd technoleg o'r Unol Daleithiau yn dod â swyddi gwerth uchel i Flaenau Gwent

Heddiw, cyhoeddodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, y bydd cwmni technoleg o America a leolir ar y cwmwl, SIMBA Chain, yn sefydlu canolfan yng Nglynebwy yn dilyn cymorth gan Lywodraeth Cymru drwy ei rhaglen y Cymoedd Technoleg, gan greu 26 o swyddi medrus â chyflog da.

Vaughan Gething  (L)

Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething ar ystadegau diweddaraf y farchnad lafur

Wrth sôn am ystadegau'r farchnad lafur heddiw, dywedodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething:

Welsh Government logo

Llywodraeth Cymru: Dim mwy o danwydd ffosil i wresogi cartrefi newydd!

Bydd y defnydd o danwydd ffosil i wresogi cartrefi cymdeithasol sydd newydd eu hadeiladu yn dod i ben o 1 Hydref wrth i Lywodraeth Cymru ymrwymo i ynni adnewyddadwy a thechnolegau arloesol yn ei safonau adeiladu newydd, a gyhoeddwyd heddiw.

Welsh Government logo

Cynllun mawr i wella cydnerthedd a diogelwch ar yr A55 yn gwneud cynnydd da

 

Mae cynllun ar yr A55 gwerth £30 miliwn i wella diogelwch, amddiffyn rhag llifogydd yn well a darparu llwybr teithio llesol newydd yn gwneud cynnydd da, dywedodd Gweinidog Gogledd Cymru ar ôl ymweld â’r safle.

Welsh Government logo

Gwasanaethau arloesol newydd i atal argyfyngau iechyd meddwl

Heddiw, mae’r Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Llesiant, Lynne Neagle, wedi gweld yn uniongyrchol sut y mae cyllid i wella cymorth ar gyfer pobl sydd mewn argyfwng iechyd meddwl yn gwneud gwahaniaeth.

Food Tech Centre 2-2

Canolfan Technoleg Bwyd Môn yn allweddol i greu cannoedd o swyddi newydd

Gwnaeth y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, Lesley Griffiths, ymweld â’r Ganolfan Technoleg Bwyd yn Llangefni yn ddiweddar i glywed sut mae eu gwaith wedi helpu i greu cannoedd o swyddi newydd yn y diwydiant bwyd a diod yng Nghymru.

Welsh Government logo

Gweinidog yr Economi Vaughan Gething yn llongyfarch cwmni meddalwedd newydd ar ehangu’n gyflym gyda chymorth gan Lywodraeth Cymru

Mae Gweinidog yr Economi Vaughan Gething wedi llongyfarch y cwmni meddalwedd newydd Aforza ar sicrhau buddsoddiad ariannol gwerth $22 miliwn a fydd yn arwain at ddyblu nifer ei weithwyr, sefydlu pencadlys newydd yn yr Unol Daleithiau a sbarduno arloesedd sylweddol o ran cynnyrch a fydd o fudd i fusnesau nwyddau traul o bob lliw a llun.