English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2327 eitem, yn dangos tudalen 5 o 194

Welsh Government

Unigolion yr effeithiwyd arnynt gan arferion mabwysiadu’r gorffennol yn cael eu croesawu i’r Senedd ar gyfer ymddiheuriad gan Lywodraeth Cymru

Mae Julie Morgan, y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, wedi croesawu unigolion yr effeithiwyd arnynt gan yr ymarfer yn y gorffennol o fabwysiadu gorfodol i’r Senedd ar gyfer ymddiheuriad ar ran Llywodraeth Cymru am y methiannau cymdeithasol a arweiniodd at yr arferion hynny nad ydynt ar waith mwyach.

Visualisation Sheetpile wall draft

Y lefelau uchaf erioed o gyllid ar gyfer amddiffynfeydd llifogydd

Mae’r lefelau diweddaraf o gyllid o gronfa gwerth £214m ar gyfer cynlluniau llifogydd a gyflwynwyd fel rhan o’r Cytundeb Cydweithio rhwng Llywodraeth Cymru a Plaid Cymru wedi’u cadarnhau.

From L to R Charles Janczewski, 'Jan', Chair Cardiff & Vale University Health Board; Magda Meissner, Project Lead; Eluned Morgan, Minister for Health and Social Services; Sian Morgan, Project Lead

Cyflwyno prawf newydd yng Nghymru i chwyldroi diagnosis o ganser yr ysgyfaint

Gallai prawf gwaed ar gyfer biopsi hylif arloesol i wella triniaeth ar gyfer canser yr ysgyfaint helpu mwy o bobl yng Nghymru.

Welsh Government

Pecyn o gymorth wedi'i gyhoeddi i roi hwb i recriwtio athrawon sy’n siarad Cymraeg

Mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cyhoeddi bwrsari a grant newydd i gynyddu nifer yr athrawon sy'n gallu siarad Cymraeg.

Bishop's Palace, St Davids - Cadw-2

Nifer yr ymwelwyr â safleoedd Cadw ar y trywydd cywir i adfer yn llawn ar ôl Covid

  • Cafwyd dros 1.1 miliwn o ymweliadau â 23 o safleoedd â staff Cadw rhwng Ebrill 2022 a Mawrth 2023.
  • Mae nifer yr ymwelwyr â safleoedd â staff Cadw wedi adfer i 92% o'r lefelau cyn COVID
  • Amcangyfrifir hefyd fod ymhell dros 1 miliwn o ymweliadau wedi cael eu gwneud â safleoedd heb staff Cadw.
  • Mae'r incwm, gan gynnwys ymweliadau â safleoedd Cadw, wedi adfer i’r lefelau cyn-COVID, sef £9.6m ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2023
MSJ Jane Hutt with Steve Borley and Mary Harris at the opening of the Llanrumney Roundhouse-2

'Canolfannau cymunedol yng Ngogledd Cymru yn chwarae rhan hanfodol wrth gefnogi aelodau mwyaf bregus ein cymdeithas'

Wrth agor canolfan gymunedol sydd wedi elwa ar arian gan Lywodraeth Cymru, dywedodd y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol fod canolfannau cymunedol ledled Gogledd Cymru yn chwarae rhan ganolog wrth gefnogi aelodau mwyaf bregus ein cymdeithas.

SPACE community hub hosting an event at Cwmbran Centre for Young People in Torfaen-4

'Canolfannau cymunedol ar draws Dwyrain Cymru yn chwarae rhan hanfodol wrth gefnogi aelodau mwyaf bregus ein cymdeithas'

Wrth agor canolfan gymunedol sydd wedi elwa ar arian gan Lywodraeth Cymru, dywedodd y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol fod canolfannau cymunedol ar draws Dwyrain Cymru yn chwarae rhan ganolog wrth gefnogi aelodau mwyaf bregus ein cymdeithas.

Railways Gardens shipping containers-2

'Canolfannau cymunedol ar draws De Cymru yn chwarae rhan hanfodol wrth gefnogi aelodau mwyaf bregus ein cymdeithas'

Wrth agor canolfan gymunedol sydd wedi elwa ar arian gan Lywodraeth Cymru, dywedodd y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol fod canolfannau cymunedol ar draws De Cymru yn chwarae rhan ganolog wrth gefnogi aelodau mwyaf bregus ein cymdeithas.

Welsh Government

'Canolfannau cymunedol ar draws Canolbarth Cymru yn chwarae rhan hanfodol wrth gefnogi aelodau mwyaf bregus ein cymdeithas'

Wrth agor canolfan gymunedol sydd wedi elwa ar arian gan Lywodraeth Cymru, dywedodd y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol fod canolfannau cymunedol ar draws Canolbarth Cymru yn chwarae rhan ganolog wrth gefnogi aelodau mwyaf bregus ein cymdeithas.

MSJ Jane Hutt with Steve Borley and Mary Harris at the opening of the Llanrumney Roundhouse-2

'Canolfannau cymunedol ledled Cymru yn chwarae rhan hanfodol wrth gefnogi aelodau mwyaf bregus ein cymdeithas'

Wrth agor canolfan gymunedol sydd wedi elwa ar arian gan Lywodraeth Cymru, dywedodd y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol fod canolfannau cymunedol ledled Cymru'n chwarae rhan ganolog wrth gefnogi aelodau mwyaf bregus ein cymdeithas.

Welsh Government

Gweinidog yn gweld busnesau a phrosiectau Sir Ddinbych yn cael effaith gadarnhaol

Mae Gweinidog Gogledd Cymru Lesley Griffiths wedi gweld drosti’i hun sut mae tyfu busnesau a datblygiadau newydd yn gwneud gwahaniaeth yn Sir Ddinbych.

CATC Roman Drew image-2

Datgelu effaith economaidd ‘Brwydr yn y Castell’

Mae adroddiad newydd wedi datgelu bod y buddsoddiad yn nigwyddiad "Clash at the Castle" WWE yng Nghaerdydd yn 2022 wedi talu ar ei ganfed drwy roi £21.8m yn ôl i economi Cymru.