English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1333 eitem, yn dangos tudalen 7 o 112

Welsh Government logo

Llywodraeth Cymru yn helpu i ddiogelu 70 o swyddi yn y safle cynhyrchu gwellt papur mwyaf yn Ewrop

Mae Cronfa Cadernid Economaidd (ERF) unigryw Llywodraeth Cymru wedi helpu i ddiogelu 70 o swyddi pwysig yn erbyn effeithiau economaidd y coronafeirws yn y safle cynhyrchu gwellt papur mwyaf yn Ewrop - Transcend Packaging yng Nghaerffili.

Bulldogs Boxing and Community Activities in Neath Port Talbot-2

Hwb o £800,000 i brosiectau cymunedol yn y de

Mae wyth o brosiectau cymunedol yn y de wedi derbyn cyfran o bron i £820,000 o gyllid gan Lywodraeth Cymru.

Bethesda 3-2

Hwb o £700,000 i brosiectau cymunedol yn y gogledd a’r canolbarth

Mae pump o brosiectau cymunedol yn y gogledd a’r canolbarth wedi derbyn cyfran o bron i £725,000 o gyllid gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y ddau ranbarth.

Bethesda 3-2

Hwb o £1.5m i brosiectau cymunedol lleol

Mae 13 o brosiectau cymunedol ledled Cymru wedi derbyn cyfran o dros £1.5m o gyllid gan Lywodraeth Cymru.

Welsh Government logo

Cynnig i ganiatáu pleidleisio mewn archfarchnadoedd ac ysgolion uwchradd i annog mwy o bobl i fwrw eu pleidlais

Mae’n bosibl y bydd pobl yn gallu ethol eu cynghorwyr lleol wrth orffen gwersi neu wneud eu siopa wythnosol, fel rhan o ymgyrch i wneud pleidleisio’n haws.

welsh flag-3

Sector ymchwil hynod effeithlon Cymru yn “rhagori ar ei faint” – adroddiad newydd

Mae sefydliadau ymchwil Cymru yn llwyddo i gael canlyniadau llawer gwell na’r disgwyl yn ôl eu maint, yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd heddiw (Dydd Llun, Awst 2il)

210721AuthenticFoods011 NTreharne (002)

Cynllun manwerthu newydd i helpu busnesau i efelychu llwyddiant Authentic Curries a World Foods

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru a’r Trefnydd, Lesley Griffiths, wedi nodi mai nod Cynllun Manwerthu Bwyd a Diod newydd Llywodraeth Cymru yw helpu mwy o fusnesau i efelychu llwyddiant cwmnïau fel Authentic Curries a World Foods wrth sicrhau bod eu cynnyrch ar silffoedd manwerthwyr mawr.

mhorwood Covid 19 Oxford-Astrazeneca Vaccine 040121 33

Newid y rheolau hunanynysu ar gyfer oedolion sydd wedi'u brechu'n llawn

Cadarnhaodd y Prif Weinidog heddiw na fydd yn rhaid i oedolion sydd wedi cael eu brechu’n llawn hunanynysu mwyach os cânt eu nodi fel cysylltiadau agos â rhywun sydd â’r coronafeirws.

nurse and vaccine

Gwahodd pobl ifanc dan 18 oed i gael eu brechiad Covid-19 cyntaf

Mae pobl ifanc yng Nghymru sydd ar fin troi’n 18 oed yn cael eu gwahodd i gael eu brechiad Covid-19 cyntaf.

.

Bethesda 3-2

Prif Weinidog Cymru yn ymweld â menter gymdeithasol Bethesda sy'n elwa ar fwy £200,000

Bydd Partneriaeth Ogwen, menter gymdeithasol ym Methesda, Gwynedd, yn elwa ar fwy na £200,000 o raglen Cyfleusterau Cymunedol Llywodraeth Cymru er mwyn helpu i drawsnewid hen ysgol yn ganolfan i'r gymuned.

BishopsPark1-2

Prosiectau amgylcheddol yn elwa ar drethi sy’n cael eu codi a’u gwario yng Nghymru

Mae’r Gweinidog Cyllid, Rebecca Evans, wedi ymweld â gardd hanesyddol yn Sir Gaerfyrddin i weld sut mae prosiect wedi defnyddio cyllid o’r Dreth Gwarediadau Tirlenwi i ddatblygu’r safle a gwella bioamrywiaeth.

LGBTQ flag-2

“Helpwch ni i gyflawni ein huchelgais i ddod y genedl fwyaf cyfeillgar i LGBTQ+ yn Ewrop”

Gyda Llywodraeth Cymru yn addo i fod y genedl fwyaf cyfeillgar i LGBTQ+ yn Ewrop, lansiodd y Dirprwy Weinidog ar gyfer Partneriaethau Cymdeithasol, Hannah Blythyn, ymgynghoriad y Cynllun Gweithredu LGBTQ+ heddiw, a fydd yn amlinellu penderfyniad Llywodraeth Cymru i gyflawni'r uchelgais hanesyddol yma.