English icon English

Newyddion

Canfuwyd 1547 eitem, yn dangos tudalen 7 o 129

Welsh Government logo

Cynyddu’r capasiti profi er mwyn dod o hyd i unrhyw achosion o’r amrywiolyn Omicron yng Nghymru

Heddiw, mae Eluned Morgan, y Gweinidog Iechyd, wedi cyhoeddi cynlluniau i gynyddu'r capasiti ar gyfer dod o hyd i unrhyw achosion o’r amrywiolyn Omicron yng Nghymru

Welsh Government logo

Staff amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd yng Nghymru yn cael cynnig hyfforddiant LGBTQ+

Mae menter newydd yn cael ei lansio yng Nghymru i helpu amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd lleol i arddangos, rhannu a dathlu hanes a diwylliant LGBTQ+ lleol yn eu casgliadau, yn ôl cyhoeddiad gan weinidogion Llywodraeth Cymru heddiw.

PO 200521 Miles 25-2

Treialu newidiadau i'r diwrnod ysgol yng Nghymru

Mae Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, wedi cyhoeddi y bydd 14 o ysgolion yng Nghymru yn treialu darparu oriau ychwanegol y flwyddyn academaidd hon, gyda hyd at £2m ar gael i gefnogi'r cynllun. 

PO 200521 Miles 25-2

£2m i dreialu diwygio'r diwrnod ysgol yng Nghymru

Mae Jeremy Miles, y Gweinidog Addysg wedi cyhoeddi y bydd ysgolion yn cymryd rhan mewn cynllun i dreialu sesiynau ychwanegol i’w cynnal yn ystod y diwrnod ysgol yn ddiweddarach eleni. A bydd hyd at £2m o gyllid ar gael i gefnogi'r cynllun hwnnw.

Eisteddfod yr Urdd 2022-2

£500,000 i roi mynediad am ddim i Eisteddfod yr Urdd ym mlwyddyn ei chanmlwyddiant

I nodi dathliadau canmlwyddiant yr Urdd, bydd Llywodraeth Cymru yn darparu cyllid felly bod mynediad i Eisteddfod yr Urdd y flwyddyn nesaf am ddim, gyda'r nod o wneud yr eisteddfod yn hygyrch i bawb.

Welsh Government logo

Cynlluniau i ddiwygio’r dreth gyngor

Mae’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, Rebecca Evans, wedi cyhoeddi cynlluniau ar gyfer ymgynghoriad y flwyddyn nesaf ar becyn uchelgeisiol o ddiwygiadau i’r dreth gyngor.

mhorwood Covid 19 Oxford-Astrazeneca Vaccine 040121 33

Pob oedolyn cymwys yng Nghymru i gael cynnig brechiad atgyfnerthu erbyn diwedd mis Ionawr

Heddiw (7 Rhagfyr), bydd y Gweinidog Iechyd yn cadarnhau bod pob oedolyn cymwys yn mynd i gael cynnig brechiad atgyfnerthu COVID-19 erbyn diwedd mis Ionawr.

104280 - KSW Disrupt Individual Social Posts Static 1920x1080 WEL1

‘Torri’r trosglwyddiad’ – Lansio’r ymgyrch Diogelu Cymru ddiweddaraf

Nod lansio gweithgarwch diweddaraf ymgyrch Diogelu Cymru Llywodraeth Cymru, heddiw (ddydd Llun 6 Rhagfyr), yw ‘torri’r trosglwyddiad’ er mwyn helpu i atal COVID-19 rhag lledaenu.

Tree pic LW-2

Pob cartref yng Nghymru i gael coeden am ddim i'w phlannu fel rhan o ymrwymiad Llywodraeth Cymru i fynd i'r afael â newid hinsawdd

Mae’r Dirprwy Weinidog Lee Waters wedi addo heddiw y bydd pob cartref yng Nghymru yn cael cynnig coeden am ddim i'w phlannu fel rhan o ymrwymiad Llywodraeth Cymru i fynd i'r afael â newid hinsawdd.

Welsh Government logo

Buddsoddi mwy nag erioed yn golygu cynnydd o 15% mewn lleoedd hyfforddi i weithwyr gofal iechyd proffesiynol, fel rhan o’r ymateb i’r pandemig

Bydd dros £260m, sef lefel ddigynsail o gyllid, yn cael ei fuddsoddi mewn hyfforddi gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yng Nghymru er mwyn helpu’r GIG i ymateb i’r pandemig a heriau’r dyfodol.

PO 200521 Miles 25-2

£6.82m i gefnogi cerddoriaeth a’r celfyddydau yn y cwricwlwm newydd

Bydd dysgwyr yng Nghymru yn cael cyfleoedd gwell i chwarae a dysgu gydag offerynnau cerdd, fel rhan o £6.82m mewn gyllid a gyhoeddwyd gan Jeremy Miles, Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, i ddarparu adnoddau cerddoriaeth ychwanegol i ysgolion.

Welsh Government logo

Ffliw Adar wedi'i nodi mewn dofednod ger Cryghywel, Powys

Mae Prif Swyddog Milfeddygol Cymru, Christianne Glossop wedi cadarnhau presenoldeb ffliw adar H5N1 ar safle sy’n cynnwys cymysgedd o wahanol ddofednod ger Crughywel, Sir Brycheiniog a Maesyfed, Powys.