English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2711 eitem, yn dangos tudalen 7 o 226

DM with T22 bus - front on-2

Dirprwy Weinidog yn mapio'r camau nesaf ar gyfer bysiau yng Nghymru

Heddiw, mae'r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, Lee Waters, wedi amlinellu'r camau nesaf ar gyfer diwygio'r bysiau yng Nghymru.

Welsh Government

Y Gweinidog Cyllid yn annog y Canghellor i flaenoriaethu gwariant ar wasanaethau cyhoeddus a'r rhai mwyaf agored i niwed

Mae Llywodraeth Cymru wedi galw ar Jeremy Hunt i gynyddu cyllid ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus ac i helpu'r rhai sy'n ei chael hi'n fwyaf anodd yn yr argyfwng costau byw.

Welsh Government

Ffilm o Gymru yn cael ei dangos yng Ngŵyl Ffilm yr Unol Daleithiau

Bydd ffilm nodwedd newydd a ariennir yn rhannol gan Lywodraeth Cymru drwy Cymru Greadigol a Ffilm Cymru yn cael ei dangos yn yr ŵyl gerddoriaeth a ffilm ryngwladol fyd-enwog, SXSW yn Austin, Texas yn ddiweddarach yr wythnos hon (8 Mawrth).

Reception Kerala-2

250 o weithwyr gofal iechyd proffesiynol newydd i Gymru

Bydd 250 o nyrsys a meddygon yn dod i Gymru o dan gytundeb newydd rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth Kerala.

Welsh Government

Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol yn cryfhau cysylltiadau â Llywodraeth Iwerddon yn ystod taith Dydd Gŵyl Dewi

Mae'r Gweinidog, Jane Hutt, wedi ailddatgan ymrwymiad Llywodraeth Cymru i’r Cyd-ddatganiad Iwerddon-Cymru yn ystod taith i Ddulyn i nodi Dydd Gŵyl Dewi.

Welsh Government

Dydd Gŵyl Dewi: Lansiad blwyddyn o ‘Cymru yn India’ gan Weinidogion Cymru yn Llundain a Mumbai

[1af Mawrth]: I nodi Dydd Gŵyl Dewi heddiw, dathliad nawddsant Cymru, mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ‘Cymru yn India’ i gryfhau cysylltiadau a chyfleoedd rhwng y ddwy wlad.

Jeremy Miles tystysgrif certificate

Lansio cynllun Llysgenhadon Diwylliannol i hyrwyddo’r Gymraeg a threftadaeth Cymru

Heddiw, ar Ddydd Gŵyl Dewi, mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, wedi lansio cynllun Llysgenhadon Diwylliannol er mwyn hyrwyddo’r Gymraeg a diwylliant a threftadaeth Cymru.

Tata2-2

Y Gweinidog Iechyd yn cyfarfod â Tata Steel yn Mumbai

Mae'r Gweinidog Iechyd wedi ailadrodd cefnogaeth Llywodraeth Cymru i'r diwydiant dur yng Nghymru yn ystod ei chyfarfod â Tata Steel yn India yn gynharach heddiw (dydd Iau 29 Chwefror).

Welsh Government

Hwb o £1m i'r diwydiant morol, pysgodfeydd a dyframaethu yng Nghymru

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths wedi cyhoeddi bod £1 miliwn o gyllid Llywodraeth Cymru ar gael i roi hwb i'r diwydiant morol, pysgodfeydd a dyframaethu yng Nghymru.

Welsh Government

Hoffai Llywodraeth Cymru gael eich barn ar ddysgu 14-16 o dan y Cwricwlwm i Gymru

Rhifedd? Llythrennedd? Sgiliau Bywyd? Cyngor ar yr hyn i'w wneud nesaf? Mae Llywodraeth Cymru yn gwahodd rhieni i roi eu barn ar yr hyn y dylai pobl ifanc 14-16 oed ei ddysgu.

#2 (L-R) Kate Crowther, Jane Tranter, Deputy Minister and Dan McCulloch from Bad Wolf on set of Bad Wolf's Dope Girls sm-2

Cytundeb pedair blynedd yn sicrhau twf a sefydlogrwydd i Bad Wolf yng Nghymru.

Bydd cytundeb newydd rhwng Llywodraeth Cymru a'r cwmni cynhyrchu arobryn o Gaerdydd, Bad Wolf, yn sicrhau y bydd nifer o ddramâu teledu o safon uchel yn cael eu gwneud yng Nghymru dros y pedair blynedd nesaf.