English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2637 eitem, yn dangos tudalen 13 o 220

Welsh Government

Cynllun newydd yn gosod y llwybr i adferiad wrth i Gymru wynebu argyfwng natur

“Mae angen i ni fanteisio ar bob cyfle i helpu natur ac rydyn ni am ddefnyddio’n tir o gwmpas ein rhwydwaith ffyrdd i’w helpu i ymadfer.”

Welsh Government

Pobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal yn y Gogledd yn cael dweud eu dweud am y datganiad gwasanaethau gofal

Bydd y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan, yn cwrdd â phlant a phobl ifanc â phrofiad o fod mewn gofal yn y Gogledd i drafod y datganiad sy’n llywio diwygiad radical o wasanaethau gofal yng Nghymru.

Morglawdd Caergybi - llun John Davies

Llywodraeth Cymru i fuddsoddi £40 miliwn i adnewyddu Morglawdd a sicrhau dyfodol Porthladd Caergybi

  • Bydd y buddsoddiad o £40 miliwn yn helpu i adnewyddu Morglawdd Caergybi, sy'n 150 o flynyddoedd oed ac yn cael ei erydu'n raddol gan Fôr Iwerddon.
  • Mae'r uwchstrwythur hwn – yr hiraf yn y DU – yn hanfodol er mwyn amddiffyn Porthladd Caergybi, ac mae'n ddiogelu'r seilwaith ac yn caniatáu i longau ddocio'n ddiogel.
Welsh Government

Gwasanaeth arloesol i blant a dull biopsi hylif newydd i drin canser yn gyflymach ymhlith prosiectau sydd wedi'u henwebu ar gyfer gwobrau gofal iechyd

Mae Gwobrau Arloesi mewn Gofal Iechyd Cymru yn amlygu ac yn dathlu gwaith gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd, gwyddonwyr gofal iechyd a chydweithwyr medrus eraill sydd wedi rhoi arferion gofal iechyd arloesol ar waith yng Nghymru. Caiff rhai o'r gwobrau eu noddi gan Lywodraeth Cymru.

Welsh Government

Ymateb y Gweinidog Iechyd i ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru – Awst a Medi 2023

Dywedodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Eluned Morgan:

Welsh Government

Gwella diogelwch, lleihau amseroedd aros ac arbed arian i GIG Cymru drwy ddulliau arloesi digidol newydd

Mae Eluned Morgan, y Gweinidog Iechyd, wedi croesawu'r cynnydd ar ddatblygiadau yn y maes arloesi digidol sy'n helpu i leihau amseroedd aros ac arbed arian i GIG Cymru.

Welsh Government

Uwchgynhadledd i hyrwyddo a gwella perchnogaeth cyfrifol ar gŵn yng Nghymru

Galwyd uwchgynhadledd i edrych ar beth arall y gellir ei wneud yng Nghymru i hyrwyddo a gwella perchnogaeth gyfrifol ar gŵn gan y Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths heddiw (18 Hydref).

Welsh Government

Llywodraeth Cymru yn diogelu iechyd, trafnidiaeth a gwasanaethau cyhoeddus

Heddiw [dydd Mawrth 17 Hydref], mae'r Gweinidog Cyllid Rebecca Evans wedi cyhoeddi pecyn o fesurau ariannol i helpu i ddiogelu gwasanaethau cyhoeddus, y GIG a thrafnidiaeth yng Nghymru.

Welsh Government

Llywodraeth Cymru yn diogelu iechyd, trafnidiaeth a gwasanaethau cyhoeddus

Heddiw, bydd y Gweinidog Cyllid, Rebecca Evans, yn annerch y Senedd i gyhoeddi pecyn o fesurau ariannol sy'n diogelu gwasanaethau cyhoeddus, y Gwasanaeth Iechyd a thrafnidiaeth yng Nghymru.

Welsh Government

Gwaharddiad Llwyr ar ddefnyddio Maglau a Thrapiau Glud yn dod i rym

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths, wedi dweud bod gwaharddiad llwyr Cymru ar ddefnyddio maglau a thrapiau glud yn dod i rym o heddiw ymlaen (17 Hydref), gan greu hanes, a helpu i roi diwedd ar sefyllfa lle mae dioddefaint yn cael ei achosi i bob math o anifeiliaid yn ddiwahân.

13.10.23 mh Day 1 Wales Tech 41-2

Wythnos Dechnoleg Cymru: Llywodraeth Cymru yn ymuno ag Innovate UK i sefydlu diwylliant arloesi yng Nghymru

Heddiw (dydd Llun, 16 Hydref) mae Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, wedi datgelu y cynllun gweithredu cyntaf o'i fath rhwng gwlad ddatganoledig ac Innovate UK sy'n nodi sut y bydd Cymru'n adeiladu economi arloesi gryfach.

Welsh Government

Y Grant Hanfodion Ysgol yn helpu dros 100,000 o blant yng Nghymru

Gall teuluoedd ar incwm isel gael hyd at £200 i helpu gyda hanfodion fel gwisg ysgol, esgidiau, bagiau, deunydd ysgrifennu, dillad chwaraeon ac offer.