English icon English
JM WEFO 2

50,000 o swyddi newydd wedi'u creu yng Nghymru, diolch i'r UE

50,000 new jobs created in Wales, thanks to EU

Mae Jeremy Miles yn dathlu llwyddiant bron i ddegawd o gyllid yr Undeb Ewropeaidd yng Nghymru, yn ogystal ag edrych ymlaen at fuddsoddiad rhanbarthol posibl i'r dyfodol, gan fod y ffigurau diweddaraf yn dangos bod bron i 50,000 o swyddi wedi'u creu yng Nghymru ers i'r rhaglen ddechrau.

Newyddion Llywodraeth Cymru
Dydd Iau 28 Tachwedd

50,000 o swyddi newydd wedi'u creu yng Nghymru, diolch i'r UE

Mae Jeremy Miles yn dathlu llwyddiant bron i ddegawd o gyllid yr Undeb Ewropeaidd yng Nghymru, yn ogystal ag edrych ymlaen at fuddsoddiad rhanbarthol posibl i'r dyfodol, gan fod y ffigurau diweddaraf yn dangos bod bron i 50,000 o swyddi wedi'u creu yng Nghymru ers i'r rhaglen ddechrau.

Bydd Mr Miles, y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit, yn siarad yng nghynhadledd Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) yng Nghaerdydd. Bydd arweinwyr busnesau a gwasanaethau cyhoeddus Cymru yn bresennol, yn ogystal â chynrychiolwyr o'r Comisiwn Ewropeaidd a'r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd. Cynhelir y digwyddiad bob blwyddyn i nodi cynnydd a llwyddiant rhaglenni Cronfeydd Strwythurol yr UE yng Nghymru.

Ers 2007, mae rhaglenni a ariennir gan yr UE yng Nghymru wedi creu;
• mwy na 48,700 o swyddi newydd,
• 13,420 o fusnesau newydd,
• ac wedi cefnogi dros 26,800 o fusnesau.

Dywedodd y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit, "Diolch i ymrwymiad parhaus y Comisiwn Ewropeaidd i sicrhau perthynas waith rhagorol gyda Chymru, yn ogystal â gwybodaeth leol amhrisiadwy, rydym wedi gallu gwneud gwelliannau sylweddol i fywydau pobl ar hyd a lled y wlad.

"Ym mhob ardal yng Nghymru, rydym wedi cefnogi miloedd o bobl i feithrin sgiliau newydd ac wedi dileu'r rhwystrau i gael gwaith. Rydym wedi creu swyddi newydd deniadol a chefnogi busnesau mewn cyfnod anodd - gan wella hyder cymunedau ym mhob rhan o'r wlad.

"Bellach rydym wedi buddsoddi bron bob ceiniog o'r dyraniad o £2 biliwn, gan olygu bod cyfanswm y buddsoddiad yn fwy na £3.5 biliwn. Er ein bod yn dod i ddiwedd y cylch cyllido hwn, bydd Cymru yn parhau i fanteisio yn helaeth o raglenni a ariennir gan yr UE hyd at 2021.

"Er bod y wlad yn parhau i fynd drwy gyfnod o ansefydlogrwydd ac ansicrwydd, mae'n gysur gwybod bod cyfleoedd ar gael i estyn allan a gwella bywydau pobl yma.

“Yn amlwg, mae'r gwaith yr ydym yn ei wneud yng Nghymru i baratoi ar gyfer ein perthynas newydd gyda'r UE yn dibynnu ar gael ateb i'n galwadau am gyllid newydd, ond ni allwn laesu dwylo am eiliad os ydyn ni eisiau datblygu trefniadau olynol mewn partneriaeth go iawn â'n cyfeillion a'n partneriaid yma yng Nghymru.

"Byddwn yn parhau i weithio'n agos gyda nhw ac yn gweithio'n uniongyrchol gyda chymunedau ledled Cymru i sefydlu trefniadau olynol ac adeiladu ar y llwyddiannau sydd mor amlwg i bawb eu gweld."

Diwedd

Nodiadau i olygyddion

Notes to editors

Further examples of the benefit of EU-funded programmes include:

• Skills and qualifications - EU-funded Community Employability Programmes - accessed by nearly 35,000 people in Wales and have helped nearly 12,000 people into employment. Since 2007 EU-funded projects have helped people achieve 314,000 new qualifications, and supported 90,000 people into employment.

• Apprenticeships and traineeships - in the 2014-2020 programme, EU funding created 116,000 apprenticeships and 32,000 traineeships with employers across Wales, with a further 70,000 and 20,000 by 2023.

• Research and innovation - major university expansions, e.g. Swansea University’s Bay Campus, Aberystwyth University’s Innovation and Enterprise Campus and Cardiff University’s Centre For AI Robotics and Human Machine Systems. major investment in R&D programmes for Welsh businesses in sectors including: life sciences, energy, emerging technologies, health and advanced manufacturing.

• Tackling the climate emergency – over £100 million to support renewable energy and energy efficiency. Investment in Marine Energy research and development, maximising Wales’ wave and tidal resources, encouraging supply chain diversity, resilience and clustering.