English icon English
PGI Welsh Lamb, mint and Traditional Welsh Caerphilly bites recipe-2

Ar Ddydd Gŵyl Dewi eleni beth am brofi’r gorau o fwyd a diod Cymru?

This St David's Day we invite you to 'Cwm Dine With Us'

Heb unrhyw amheuaeth mae sector bwyd a diod Cymru yn parhau i fynd o nerth i nerth, ac mae ffigurau diweddaraf y diwydant yn dangos y trosiant uchaf erioed, sef bron i £7.5 biliwn. 

Mae bwydydd a diodydd Cymru yn dod yn fwyfwy enwog, a hynny’n gwbl haeddiannol, yn sgil eu gwreiddioldeb, eu hansawdd ac wrth gwrs oherwydd eu bod mor arbennig.   

Gan ein bod yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi (Dydd Sul 1 Mawrth) hoffem eich gwahodd i brofi’r gorau o fwyd a diod Cymru drwy roi cynnig ar rysait Cymreig traddodiadol.

Dyma rai awgrymiadau sy’n cynnwys cynhwysion Cymreig a fydd yn cyffroi’r synhwyrau. Mae’r ryseitiau a’r cyfarwyddiadau coginio llawn ar gael ar wefan Bwyd a Diod Cymru.

Talpiau Cig Oen Cymreig PGI,* mintys a chaws Caerffili Traddodiadol

PGI Welsh Lamb, mint and Traditional Welsh Caerphilly bites recipe-2

Mae blas hallt caws Caerffili yn atgyfnerthu melysrwydd y cig oen yn y pryd blasus hwn i’r teulu. I’w weini dros wely o basta.

Brest Hwyaden gyda saws eirin sbeislyd

Duck breast with spiced Denbigh Plum sauce recipe-2

Mae saws melys a sbeislyd yn cyd-fynd yn berffaith â hwyaden crensiog.

Madarch crymbl Morgannwg

Glamorgan crumble mushrooms recipe-2

Roedd caws Morgannwg (yn cynnwys llaeth o frîd prin o warthog o’r enw Gwent) yn cael ei ddefnyddio’n draddodiadol ar gyfer creu’r selsig llysieuol ond mae Caerffili bellach yn cael ei ddefnyddio’n gyffredin yn ei le. Caiff y gymysgedd yn y rysait yma ei defnyddio ar gyfer llenwi madarch a chreu pryd o fwyd llysieuol blasus iawn.

Brecwast Abertawe

Swansea breakfast recipe-2

Gallwch ei weini fel byrbryd ysgafn ar unrhyw adeg o’r dydd ond beth am ei weini ar ddarn o dost trwchus er mwyn creu brecwast blasus ac iach! Mae’n cyfuno bwyd môr lleol o’r Gŵyr sy’n cynnwys cocos Penclawdd a bara lawr, sef math o wymon a gaiff ei gasglu ar hyd yr arfordir. 

Cawl panas, afal a seidr

Parsnip Soup recipe-2

Mae’r sinsir ffres yn ychwanegu sbeis ysgafn at y cawl blasus yma. Mae’r seidr Cymreig sydd wedi ennill gwobrau lu yn ychwanegu at felysrwydd yr afalau.

Nodiadau i olygyddion

Mae’r ryseitiau a’r cyfarwyddiadau coginio llawn ar gael ar wefan Bwyd a Diod Cymru.