English icon English
St David Award-5

Cyhoeddi enillwyr sy’n ‘ysbrydoliaeth wirioneddol’ yng Ngwobrau Dewi Sant 2021

‘True inspiration’ winners announced at St David Awards 2021

Mae enillwyr Gwobrau Dewi Sant eleni wedi cael eu datgelu yn ystod seremoni rithwir.

Mae Gwobrau Dewi Sant, yn ei 8fed flwyddyn, yn gyfle i gydnabod cyflawniadau eithriadol pobl yng Nghymru neu bobl sy’n dod o Gymru, a chydnabod y gweithredoedd a’r cyfraniadau mawr a wnaed gan bobl o bob cefndir, yn ystod blwyddyn eithriadol o anodd yr ydym wedi’i hwynebu. 

Categorïau’r gwobrau eleni yw: Dewrder, Busnes, Ysbryd y Gymuned, Diwylliant a Chwaraeon, Gwobr Ddyngarol, Arloesedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Person Ifanc, Gweithiwr Hanfodol a Gwobr Arbennig y Prif Weinidog.

Gan siarad yn y digwyddiad rhithwir, dywedodd Prif Weinidog Cymru:

“Mae teilyngwyr Gwobrau Dewi Sant eleni yn grŵp ysbrydoledig o bobl yr ydym yn lwcus i’w cael yn byw ac yn gweithio yng Nghymru.

“Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn hynod heriol. Mae pandemig y coronafeirws wedi achosi llawer o dristwch a thorcalon – ond mae hefyd wedi ysgogi’r gorau ymhlith llawer o bobl. Dim ond cyfran fach o’r rhai sydd wedi mynd y tu hwnt i’r galw yw’r enillwyr heno, ac maent yn ysbrydoliaeth wirioneddol i bob un ohonom."

Cyhoeddodd y Prif Weinidog fod yr Athro Keshav Singhal MBE yn derbyn Gwobr Arbennig y Prif Weinidog.

Yr Athro Singhal yw Cadeirydd grŵp Asesu Risg COVID-19, a sefydlwyd ar ddechrau’r achosion o’r Coronafeirws, a arweiniodd at ddatblygu adnodd Asesu Risg COVID-19 Cymru Gyfan.

Y rhestr o enillwyr Gwobrau Dewi Sant yw:

Dewrder

 John Rees, Lisa Way ac Ayette Bounouri

 

Busnes

 Little Inspirations

 

Ysbryd y Gymuned

 Deial i Deithio Sir Ddinbych

 

Gweithiwr Hanfodol

Cartref Gofal Cherry Tree

 

Diwylliant a Chwaraeon

Delwyn Derrick

 

Gwobr Ddyngarol

 John Puzey

 

Arloesedd, Gwyddoniaeth a Thechnoleg

 Y Fenter Ymchwil Busnesau Bach / Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

 

Person Ifanc

Molly Fenton – Ymgyrch Love Your Period

 

Gwobr Arbennig y Prif Weinidog

Yr Athro Keshav Singhal MBE