English icon English

Fideo Prif Weinidog Cymru ar fesurau coronafeirws newydd

First Minister of Wales' video on new coronavirus measures

https://we.tl/t-7oZbEN4oZ3

“Yn ystod yr wythnosau diwethaf, rydyn ni wedi gofyn i bawb yng Nghymru wneud newidiadau i'r ffordd rydyn ni'n byw ein bywydau. Rydyn ni wedi gofyn i chi aros gartref. Rydyn ni wedi gofyn i chi weithio o gartref os allwch chi, a pheidio â theithio oni bai fod hynny yn gwbl angenrheidiol.“Rydyn ni wedi gwneud hyn er mwyn arafu lledaeniad coronafeirws yng Nghymru. I achub bywydau ac i warchod ein GIG.  

“Ond nawr mae'n rhaid i ni gyflwyno mwy o fesurau sy'n llymach fyth.

“O nawr ymlaen, bydd pob un o siopau'r stryd fawr ar gau, ac eithrio'r rhai sy'n gwerthu bwyd, fferyllfeydd, banciau a swyddfeydd post.  

“Bydd gwasanaethau GIG lleol, gan gynnwys eich meddyg teulu, yn parhau i fod ar agor. 

"Ni ddylai digwyddiadau cymdeithasol, gan gynnwys priodasau, gwasanaethau bedydd a seremonïau eraill, yn ogystal â chyfarfodydd o fwy na dau o bobl yn gyhoeddus, ddigwydd o gwbl. Bydd angladdau yn parhau i gael eu cynnal ond dim ond gyda'r teulu agosaf yn bresennol.  

“Rydyn ni'n gofyn i bawb aros gartref - plîs peidiwch â mynd allan dim ond unwaith y dydd i siopa am fwyd sylfaenol os oes raid i chi, ac i ymarfer yn agos at eich cartref.

“Dylai pawb weithio o gartref nawr hefyd, os allwch chi. 

“Nawr mae'r rhain yn newidiadau mawr iawn i ni i gyd. Rydyn ni'n eu gwneud nhw oherwydd y cyflymder y mae'r feirws yn parhau i ledaenu. 

“Plîs helpwch ni i'ch gwarchod chi ac achub bywydau. Gyda'n gilydd, fe allwn ni wneud hyn."