English icon English
mhorwood Covid 19 Oxford-Astrazeneca Vaccine 040121 40

Gadael Neb ar Ôl wrth i Fyrddau Iechyd weithio i frechu pawb dros 16 oed

No One Left Behind as Health Boards work to vaccinate all over-16s

Mae’r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, yn annog pawb i dderbyn y cynnig i gael eu brechiad COVID, yng ngoleuni’r cadarnhad y bydd pob person ifanc 16 ac 17 oed yng Nghymru wedi cael cynnig brechlyn COVID erbyn diwedd yr wythnos hon.

Mae hyn yn dilyn canllawiau diweddar gan y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu (JCVI) ar frechu pobl ifanc dros 16 oed.

Mae clinigau galw heibio ar agor ledled Cymru, yn cynnig y cyfle i bobl gael y brechlyn COVID ar adeg sy’n gyfleus iddyn nhw, ac mae Byrddau Iechyd yng Nghymru yn parhau i fanteisio ar bob cyfle i frechu’r boblogaeth.

Yr wythnos hon, bydd uned frechu symudol yn Sioe Sir Benfro, yn cynnig cyfle i’r rheini a fydd yn bresennol gael eu brechlyn COVID, os nad ydynt eisoes wedi gwneud hynny. Er bod Sioe Sir Benfro ond ar agor i’r rheini sy’n cymryd rhan eleni, mae trefnwyr yn disgwyl y bydd hynny dal yn tua 10,000 o bobl, sy’n gyfle da i gynnig y brechiad i unrhyw un a fyddai’n dymuno manteisio ar y cyfle hwn.

Mae hyn yn dilyn esiamplau gan Fyrddau Iechyd ar draws Cymru sy’n parhau i ymateb i anghenion a chyfleodd yn eu hardaloedd drwy redeg clinigau symudol, gweithio gyda chyflogwyr mawr, gweithio gyda sefydliadau partner i roi gwybodaeth am y brechlyn, trefnu trafnidiaeth i glinigau brechu a gweithio un i un gyda phobl agored i niwed.

Dywedodd Eluned Morgan, y Gweinidog Iechyd:

“Mae ein rhaglen frechu yn un o’r radd flaenaf, ond rydyn ni’n gwybod bod rhai pobl heb dderbyn y cynnig i gael y brechlyn o hyd. Rydyn ni’n arbennig o awyddus i sicrhau bod pobl ifanc, gan gynnwys y rheini dros 16 oed sydd bellach yn gymwys i gael y brechlyn, yn derbyn y cynnig fel bod eu risg yn llai o ran effeithiau’r coronafeirws nawr eu bod yn gallu cymdeithasu fwy.

“Y brechlyn yw’r ffordd orau bosibl o’n diogelu rhag y coronafeirws, ac rydym am sicrhau na chaiff neb ei adael ar ôl. Dyma pam y mae mor bwysig ein bod yn ei gwneud yn hawdd ac yn gyfleus i bobl allu cael y brechiad.

“Dyw hi ddim yn rhy hwyr i gael y brechlyn. Derbyniwch eich cynnig neu ewch i glinig galw heibio er mwyn eich diogelu chi eich hun a’ch anwyliaid, a Diogelu Cymru.”

Nodiadau i olygyddion

If you think you have been missed, or would like to find out details of walk-in centres in your area, you can find health board contact details here

Each Health Board has responded to need and demand in their area with schemes to encourage take-up of the vaccine:

  • Swansea Bay University Health Board have run Immbulance Bus walk-in mobile clinics in Swansea and Port Talbot to help reach people in remote communities and those in hard-to-reach groups. 130 refugees, homeless and vulnerable people were vaccinated at the Swansea event in July, and more than half of those who attended were homeless, undocumented migrants or digitally excluded members of the community. 
  • Cwm Taf Morgannwg’s five community vaccination centres (CVCs) are located across the health board area to bring the vaccine as close to people’s homes as possible and on accessible public transport routes. To make the vaccine even easier to access, Cwm Taf Morgannwg set up a Vaxi Taxis scheme in partnership with Age Connects Morgannwg to dispatch a taxi to those people who would still find it tricky to get to a CVC.  The number to arrange a Vaxi Taxi is included on appointment letters.
  • In North Wales, Betsi Cadwaladr University Health Board have used mobile pop-up clinics that regularly go to high footfall areas such as supermarket car parks at weekends and large industrial estates during the week to make it as easy as possible for people to get the vaccine.
  • Cardiff has the highest population of people from BAME backgrounds in Wales, and Cardiff and Vale University Health Board have employed a number of schemes to encourage take-up of the vaccine amongst harder-to-reach groups. This includes offering the vaccine at mosques and other faith settings.  Cardiff and Vale has also been working in partnership with support groups in familiar settings such as the Oasis Centre to provide information to asylum seekers and refugees about the vaccine.
  • Powys Teaching Health Board have employed a 1:1 scheme with those who have severe mental health issues and their key health workers to encourage take up of the vaccine. Drop-in vaccination clinics are also now available at Powys vaccination centres in Powys, including at the Royal Welsh Showground in Builth Wells, Bronllys Hospital and Maldwyn Leisure Centre, Newtown.  There are also plans to visit a scout hall in Welshpool town centre at the beginning of September to provide a first dose vaccination session.
  • Aneurin Bevan work in partnership with Gwent Drug and Alcohol Service (GDAS) to provide local and drop-in clinics at GDAS sites across Gwent. Bus services were used in Monmouthshire to take people from rural areas to GDAS sites in Chepstow and Abergavenny.
  • Hywel Dda partnered with the Fire Service to engage with large employees in rural communities, including Dunbia meat processing plants in Cross Hands and Llanybydder to attend mobile vaccination clinics. Through engagement with Dunbia, workers were given time off to get their vaccine, Many of the workforce are Eastern European, and on-site translators and translation apps were utilised to help with communication.

 

Newport’s Goldie Lookin’ Chain are encouraging young people to get the vaccine with their new video Get The Jab Done