English icon English

Gweinidog yr Economi Vaughan Gething yn llongyfarch cwmni meddalwedd newydd ar ehangu’n gyflym gyda chymorth gan Lywodraeth Cymru

Economy Minister Vaughan Gething congratulates Welsh Government backed software start-up on rapid expansion

Mae Gweinidog yr Economi Vaughan Gething wedi llongyfarch y cwmni meddalwedd newydd Aforza ar sicrhau buddsoddiad ariannol gwerth $22 miliwn a fydd yn arwain at ddyblu nifer ei weithwyr, sefydlu pencadlys newydd yn yr Unol Daleithiau a sbarduno arloesedd sylweddol o ran cynnyrch a fydd o fudd i fusnesau nwyddau traul o bob lliw a llun.

Dechreuodd y busnes sy'n ehangu'n gyflym, a gefnogir gan fuddsoddwyr allweddol Silicon Valley, yn y ganolfan waith Tramshed Tech yng Nghaerdydd gyda labordy Ymchwil a Datblygu a chanolfan cymorth i gwsmeriaid.

Cefnogodd Llywodraeth Cymru y cwmni i sefydlu lleoliad yng Nghymru yn 2019, gan ddyfarnu £900,000 o Gronfa Dyfodol yr Economi. Cafodd 100 o swyddi cychwynnol eu creu yng Nghaerdydd.

Yn ogystal â sbarduno ehangu i'r Unol Daleithiau, dywed Aforza y bydd y cylch ariannu gwerth $22 miliwn hefyd yn galluogi’r cwmni i greu rhagor o swyddi o ansawdd uchel yng Nghaerdydd.

Dywedodd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething:

"Mae gan Aforza gynlluniau uchelgeisiol i chwyldroi'r diwydiant meddalwedd nwyddau traul gyda'i gyfres o gymwysiadau a ddatblygwyd yn rhannol yng Nghymru a bydd y cylch ariannu hwn yn cefnogi ei ehangiad cyflym ymhellach.

"Rwyf wrth fy modd bod y cwmni wedi gweld gwerth sector technoleg bywiog Cymru ac wedi penderfynu sefydlu canolfan yma. Fel Llywodraeth sydd wedi ymrwymo i gefnogi busnes, mae mor braf bod ein cefnogaeth nid yn unig wedi helpu Aforza i greu swyddi newydd uchel eu gwerth yng Nghaerdydd yn ystod yr argyfwng coronafeirws ond hefyd wedi cefnogi'r cwmni i gyflawni ei weledigaeth uchelgeisiol a'i gynlluniau ehangu.

"Rwy'n llongyfarch Aforza ar ei lwyddiant trawiadol a'r buddsoddiad ariannol gwerth $22 miliwn y mae wedi'i sicrhau. Bydd hyn yn hwyluso cwmni sydd eisoes yn mynd o nerth i nerth i anelu hyd yn oed yn uwch, yma yng Nghymru ac yn yr Unol Daleithiau ac yn darparu atebion newydd i fusnesau nwyddau traul, mawr a bach, ledled y byd."

Mae Aforza yn arbenigo mewn cyflenwi datrysiadau meddalwedd cyflawn o'r dechrau i'r diwedd ar gyfer cwmnïau nwyddau traul sy'n eu helpu i gynllunio, hyrwyddo a gwerthu eu cynnyrch yn fwy effeithlon.

Cafodd meddalwedd arloesol y cwmni ei ddatblygu yng Nghymru ac mae bellach yn cael ei ddefnyddio gan gwmnïau annibynnol bach a hefyd gwmnïau corfforaethol byd-eang ar 5 cyfandir ac mewn dros 20 o wledydd.

Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol Aforza Dominic Dinardo:

"Pan ddechreuon ni'r cwmni, roedd ein cynllun busnes gwreiddiol yn cynnwys cynlluniau i gyflogi peirianwyr ledled Ewrop. Yn dilyn trafodaeth rhwng ein sylfaenwyr, roeddem yn hyderus y gallem wneud hyn yn lleol a chael mynediad at y gweithwyr dawnus o ansawdd uchel yr oedd eu hangen arnom. Dyma un o benderfyniadau busnes gorau fy ngyrfa.

"Roedd ymddiriedaeth a chefnogaeth Llywodraeth Cymru yng nghamau cynnar y broses o sefydlu ein cwmni yn allweddol ar gyfer dechrau arni ac elwa ar y cylch ariannu nesaf hwn."