English icon English

NODYN I’R DYDDIADUR - **Nid ar gyfer ei gyhoeddi, darlledu nac ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol**

DIARY MARKER - **Not for publication, broadcast or social media**

Ddydd Llun, 12 Gorffennaf, bydd Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, yn ymweld â Chanolfan Ddringo Boulders, Caerdydd i weld sut mae cyllid o Gronfa Cadernid Economaidd 3 Llywodraeth Cymru wedi helpu'r busnes i addasu a datblygu.  Mae Llywodraeth Cymru wedi sicrhau bod £2.5 biliwn ar gael i gefnogi busnesau ledled Cymru yn ystod y pandemig, gan helpu i ddiogelu dros 160,000 o swyddi a allai fel arall fod wedi'u colli.

Pryd: Dydd Llun 12 Gorffennaf

Amser: 11.30 – 12.30

Ble: Boulders, Uned E2, Parc Masnach Santes Catherine, Caerdydd, CF24 2RZ

         

Bydd Gweinidog yr Economi yn cyfarfod â chynrychiolwyr o Boulders ac yn cyfarfod dringwyr sydd yn defyddio’r ganolfan.

Os ydych am fod yn bresennol, cysylltwch â Rob Owen Robert.Owen009@gov.cymru  neu Heledd Parry, heledd.parry@gov.cymru