English icon English

Y Gweinidog yn gweld gwaith anhygoel yn LIMB-art Conwy

Minister sees remarkable work at Conwy’s LIMB-art

Mae Gweinidog Gogledd Cymru, Lesley Griffiths, wedi gweld y gwaith anhygoel sy’n cael ei wneud gan gwmni dylunio a gweithgynhyrchu o’r radd flaenaf yng Nghonwy sy'n ymroddedig i gynhyrchu gorchuddion coes prosthetig trawiadol.

Sefydlwyd LIMB-art yn 2018 gan y cyn-nofiwr Paralympaidd sydd wedi ennill medalau, Mark Williams a'i wraig Rachael.

Collodd Mark ran isaf ei goes pan oedd yn ifanc ar ôl damwain wrth feicio adref o'r ysgol. Yn benderfynol o lwyddo, aeth ymlaen i fod yn athletwr elît, gan ennill medalau yn y pwll yng Ngemau Paralympaidd Seoul ym 1988 a Phencampwriaethau Miami World ym 1989.

Yn sgil dymuniad aruthrol Mark i gefnogi defnyddwyr prosthetig i godi eu hunanhyder, sefydlodd LIMB-art ym Mylchau, Conwy.

Mae'r gorchuddion coes prosthetig wedi'u dylunio a'u datblygu gan ddefnyddio'r prosesau digidol diweddaraf a chant eu gwneud o neilon gradd uchel cadarn, y gellir ei ailgylchu.

Mae'r cwmni wedi cael cymorth gan Lywodraeth Cymru, gan gynnwys cymorth i adnabod dosbarthwyr a gwerthwyr posibl yn Ewrop ac Unol Daleithiau America.

Roedd Mark hefyd yn aelod o’r panel yng nghynhadledd Archwilio Allforio Cymru Llywodraeth Cymru, a gynhaliwyd yn y Gogledd yn gynharach eleni.

Dywedodd Gweinidog Gogledd Cymru, Lesley Griffiths: "Mae hon yn stori wirioneddol ysbrydoledig sydd wedi arwain at Mark, Rachael a'r tîm yn LIMB-art i gefnogi defnyddwyr prostheteg a helpu i fagu eu hyder.

"Mae'r gwaith sy'n digwydd yn y cwmni ym Mylchau yn drawiadol iawn ac mae ei ymroddiad a'i awydd i gynhyrchu'r cynhyrchion gorau i'w cwsmeriaid yn wych i'w gweld.

"Mae hefyd yn wych gweld y busnes yn ffynnu mewn rhan wledig o Gymru a rhoi hwb i'r economi.

"Rwy'n falch bod Llywodraeth Cymru wedi gallu cefnogi LIMB-art, yn enwedig wrth geisio cael mynediad i farchnadoedd dramor, ac rwy'n dymuno'r gorau iddo yn ei dyheadau yn y dyfodol i weld y busnes yn parhau i dyfu."

Dywedodd Mark Williams: "Yn LIMB-art, nid creu prostheteg yn unig ydym ni; rydyn ni'n creu dyfodol mwy disglair ar gyfer trychedigion.

"Mae pob gorchudd coes rydyn ni'n ei ddylunio yn dyst o gadernid, yn symbol o’r posibiliadau, ac yn ddatganiad hyderus o hunanfynegiant. Nid yw'n ymwneud â'r hyn rydych chi'n ei golli; mae'n ymwneud â'r hyn rydych chi'n ei ddarganfod ynoch chi sy'n diffinio pwy ydych chi mewn gwirionedd."