English icon English
christian-lue-MZWBMNP7Nro-unsplash-2

Cymru'n ymuno â Chynghrair Ranbarthol Lled-ddargludyddion Ewrop

Wales joins the European Semiconductor Regional Alliance

Mae Llywodraeth Cymru wedi dod yn llofnodwr cynghrair llywodraethau rhanbarthol Ewropeaidd, gan hyrwyddo twf, meithrin cydweithredu a datblygu cadwyni gwerth cryf yn y diwydiant lled-ddargludyddion.

Mae Cynrychiolydd Llywodraeth Cymru ar Ewrop, ar ran Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething, wedi llofnodi datganiad i ymuno â Chynghrair Rhanbarthol Lled-ddargludyddion Ewrop (ESRA), gan ddod yn un o’r 19 rhanbarth a sefydlodd y Gynghrair.

Bydd yr ESRA yn gweithredu fel llwyfan rhanbarthol yn ogystal â phartner i'r Undeb Ewropeaidd a bydd yn hyrwyddo cystadleurwydd y diwydiant yn fyd-eang. Mae gweithgareddau'r ESRA yn canolbwyntio ar:

 • Ymchwil ac Arloesi: datblygu technolegau a chymwysiadau newydd,
 • Sgiliau a Thalent: hyrwyddo rhaglenni addysg a hyfforddiant,
 • Datblygu Clwstwr: hyrwyddo clystyrau rhanbarthol a phartneriaethau trawsranbarthol.

Wedi llofnodi'r Datganiad, dywedodd Gweinidog Economi Cymru, Vaughan Gething:

"Rwy'n falch iawn bod Llywodraeth Cymru wedi dod yn llofnodwr Cynghrair Rhanbarthol Lled-ddargludyddion Ewrop.

"Mae Llywodraeth Cymru yn uchelgeisiol ar gyfer y sector lled-ddargludyddion yn ne-ddwyrain Cymru ac mae amcanion ESRA yn cyd-fynd â'n Rhaglen Lywodraethu a'n Strategaeth Arloesi, a gyhoeddwyd yn gynharach eleni.

"Bydd ymuno â'r ESRA yn darparu cyfleoedd newydd i gwmnïau o Gymru ymwreiddio mewn cadwyni cyflenwi Ewropeaidd, cefnogi arloesedd, cydweithredu ac yn y pen draw greu sector lled-ddargludyddion mwy gwydn."

Wrth arwyddo ar ran Llywodraeth Cymru, dywedodd Cynrychiolydd Cymru ar Ewrop, Derek Vaughan:

"Ewrop yw partner masnachu agosaf a phwysicaf Cymru o hyd, a bydd ein haelodaeth newydd o Gynghrair Ranbarthol Lled-ddargludyddion Ewrop yn cefnogi ein Strategaeth Ryngwladol wrth inni gynnal perthynas agos a chadarnhaol gyda'r Undeb Ewropeaidd."

Cynhaliwyd y seremoni arwyddo, a gynhaliwyd gan Brif Weinidog Talaith Rydd Sacsoni, ym Mhwyllgor Rhanbarthau Ewrop ym Mrwsel ar 7 Medi.

Nodiadau i olygyddion

Following approval of the European Chips Act by the Council of the European Union, Europe’s leading semiconductor regions initiated a process to establish the ESRA.

On the 6th of March 2023, 13 regional governments from nine member states signed a joint declaration of intent to establish the ESRA:

 • Region of the Basque Country, Kingdom of Spain
 • Federal State of Carinthia, Republic of Austria
 • Region of Catalonia, Kingdom of Spain
 • Centro Region, Portuguese Republic
 • Region of Flanders, Kingdom of Belgium
 • Free State of Bavaria, Federal Republic of Germany
 • Free State of Saxony, Federal Republic of Germany
 • Province North-Brabant, Kingdom of the Netherlands
 • Province of Overijssel, Kingdom of the Netherlands
 • Region of Piedmont, Italian Republic
 • South Moravian Region, Czech Republic
 • Region SUD - Provence-Alpes-Côte d'Azur, French Republic
 • Federal State of Styria, Republic of Austria

Shortly thereafter, Andalusia became the 14th member.

The signing ceremony on 7th September marks the formal launch of the Alliance. 21 regions will sign however a total of 27 regions across 12 nations have expressed an interest in joining.