English icon English
pont menai menai bridge still-2

Diweddariad ar Bont Menai 09/11/2022.

Menai Suspension Bridge update 09/11/2022

Mae'r rhestr o gwestiynau cyffredin sy'n ymwneud â chau Pont Menai i draffig wedi'i diweddaru ac mae ar gael.

Mae'r diweddariad yn cynnwys newyddion am deithio am ddim i fyfyrwyr 16+ yng Ngholeg Llandrillo Menai, cefnogaeth i fusnesau lleol a'r diweddaraf am fynediad i'r bont ar gyfer cerbydau gwasanaethau brys.

Bydd Traffig Cymru yn parhau i ddarparu diweddariadau rheolaidd ar Twitter ac ar eu gwefan.

Mae Cwestiynau Cyffredin yn cael eu diweddaru yma.