English icon English
pont menai menai bridge still-2

Diweddariad Bont Menai 25/10/2022

Menai Bridge update 25/10/2022

Mae’r Dirprwy Weinidog, Lee Waters newydd gyflwyno Datganiad Llafar yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am Bont Menai. Darperir trawsgrifiad isod.

Gallwch wylio’n ôl a lawrlwytho clipiau i’w darlledu yma: Senedd.tv - Home

Bydd Traffig Cymru yn parhau i ddarparu diweddariadau rheolaidd ar Twitter, Traffic Wales North & Mid (@TrafficWalesN) / Twitter / Twitter a thrwy eu gwefan, Traffig Cymru | Traffig Cymru.

Mae Cwestiynau Cyffredin yn cael eu cyhoeddi a'u diweddaru yma: Pont Menai yn cau ar gyfer gwaith cynnal a chadw hanfodol | LLYW.CYMRU