English icon English
pont menai menai bridge still-2

Diweddariad ynghylch Pont Menai 20/12/2022.

Menai Suspension Bridge update 20/12/2022

Mae’r rhestr o gwestiynau cyffredin ynghylch cau Pont Menai i draffig wedi’i diweddaru.

Mae’r diweddariad yn cynnwys gwybodaeth am y cymorth sydd ar gael i fusnesau ym Mhorthaethwy, gan gynnwys y cymorth ychwanegol a gyhoeddwyd yr wythnos ddiwethaf fel rhan o’r gyllideb ddrafft, ynghyd â diweddariad ar gwblhau gwaith gosod arwyneb newydd a’r gwaith cynnal a chadw y mae Network Rail yn parhau i’w wneud ar Bont Britannia.

Bydd Traffig Cymru yn parhau i gyhoeddi diweddariadau rheolaidd ar Twitter ac ar eu gwefan.

Caiff y Cwestiynau Cyffredin eu diweddaru’n rheolaidd yma.