English icon English
pont menai menai bridge still-2

Diweddariad ynghylch Pont Menai 26/05/2023

Menai Suspension Bridge update 26/05/2023

Mae’r rhestr o gwestiynau cyffredin ynghylch Pont Menai wedi’i diweddaru.

Mae'r diweddariad yn cynnwys y dyddiadau ar gyfer yr arolygiadau rheolaidd nesaf a drefnwyd rhwng 5 a 10 Mehefin.

Bydd Traffig Cymru yn parhau i gyhoeddi diweddariadau rheolaidd ar Twitter ac ar eu gwefan.

Caiff y Cwestiynau Cyffredin eu diweddaru’n rheolaidd yma