English icon English

Newyddion

Canfuwyd 9 eitem

Rhian Bowen-Davies-2

Cyhoeddi Comisiynydd Pobl Hŷn Newydd

Mae'r Prif Weinidog wedi cyhoeddi penodiad Rhian Bowen-Davies fel Comisiynydd Pobl Hŷn newydd Cymru.

Welsh Government

Llywodraeth Cymru yn rhoi sylw i’r ‘pethau pwysicaf ym mywydau pob dydd pobl’ wrth i’r Prif Weinidog gyhoeddi’r rhaglen ddeddfwriaethol

Heddiw (dydd Mawrth, 9 Gorffennaf) mae’r Prif Weinidog, Vaughan Gething, wedi rhannu ei flaenoriaethau deddfwriaethol gan ddweud ei fod am sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn creu “dyfodol uchelgeisiol ar gyfer Cymru decach, gryfach a gwyrddach.”

Welsh Government

Prif Weinidog Cymru yn talu teyrnged i aberth y Cymry ar D-Day

Heddiw, bydd y Prif Weinidog Vaughan Gething yn cynrychioli Cymru mewn digwyddiad yn Ffrainc i nodi 80 mlynedd ers D-Day.

Welsh Government

Prif Weinidog Cymru yn selio'i Ddeddf gyntaf yn ei swydd newydd i wneud Cymru'n lle fwy deniadol i brosiectau seilwaith

Mae mesurau i foderneiddio a symleiddio'r broses ar gyfer datblygu prosiectau seilwaith mawr yng Nghymru wedi dod yn gyfraith heddiw - wrth i Ddeddf Seilwaith (Cymru) gael y Cydsyniad Brenhinol.

Welsh Government

Prosiect newydd yr Urdd yn helpu pobl ifanc yn India

Ar ôl cael cyllid oddi wrth Lywodraeth Cymru, mae'r Urdd yn mynd ati heddiw i lansio rhaglen lle bydd pobl ifanc o Gymru yn helpu i fynd i'r afael â thrais rhywiol a thrais ar sail rhywedd yn India.

Welsh Government

20 miliwn o brydau ysgol am ddim ychwanegol yn cael eu gweini yng Nghymru drwy fenter "drawsnewidiol"

Heddiw mae'r Prif Weinidog wedi cyhoeddi bod dros 20 miliwn o brydau ychwanegol wedi'u gweini ers dechrau rhoi prydau ysgol am ddim i bob disgybl cynradd yng Nghymru ym mis Medi 2022.

security-4907127 1920-2

Canolfan Gweithrediadau Diogelwch Cenedlaethol gyntaf y DU yn lansio yng Nghymru

Mae'r cynllun cenedlaethol cyntaf o'i fath yn y DU, a fydd yn amddiffyn awdurdodau lleol Cymru a'r holl wasanaethau tân ac achub yng Nghymru rhag ymosodiadau seiber, wedi lansio heddiw (dydd Gwener, 10 Mai).

Welsh Government

Prif Weinidog Cymru ym Mumbai i ymladd dros swyddi Tata

Mae Prif Weinidog Cymru, Vaughan Gething, wedi teithio i Mumbai heddiw i gwrdd ag arweinwyr Dur Tata er mwyn cyflwyno'r achos dros osgoi diswyddiadau caled ar draws safleoedd y cwmni yng Nghymru, yn enwedig ar safle Port Talbot. 

Welsh Government

Bachgen dewr yn ei arddegau o Gymru a achubodd fywyd rhywun arall ymhlith enillwyr 'gwirioneddol ysbrydoledig' Gwobrau Dewi Sant 2024

Roedd Sgowt Explorer o Rondda Cynon Taf, a achubodd ddyn ifanc oedd ar fin lladd ei hun, ymhlith yr enillwyr yng Ngwobrau Dewi Sant eleni, sy'n cydnabod pobl sydd wedi gwneud pethau rhyfeddol.