English icon English

Newyddion

Canfuwyd 5 eitem

Welsh Government

Cynllun newydd i leihau nifer y marwolaethau a achosir gan heintiau sy’n ymwrthod â gwrthfiotigau

Wrth iddynt lansio’r cam nesaf mewn cynllun 20 mlynedd i leihau ymwrthedd i wrthfiotigau, mae Prif Swyddog Meddygol Cymru a Phrif Swyddog Milfeddygol Cymru wedi dweud bod rhaid i bawb chwarae eu rhan i’w atal. Mae mwy o bobl yn cael eu lladd ar draws y byd o ganlyniad i ymwrthedd i wrthfiotigau nag unrhyw achos arall bron

Welsh Government

Yr Ysgrifennydd Iechyd yn llongyfarch enillwyr o Gymru yng ngwobrau'r DU gyfan

Yng Ngwobrau Arloesi mewn Gofal Iechyd y DU 2024, cafodd gweithwyr gofal iechyd proffesiynol o bob rhan o GIG Cymru eu gwobrwyo am eu gwaith arloesol, eu cydweithrediad a'u harweinyddiaeth i wella gofal iechyd yng Nghymru a thu hwnt.

Welsh Government

Ymateb Ysgrifennydd y Cabinet i ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru – Chwefror a Mawrth 2024

Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Eluned Morgan:

Welsh Government

Cyllid hanfodol i gefnogi hosbisau Cymru

Heddiw, mae'r Ysgrifennydd Iechyd, Eluned Morgan, wedi cyhoeddi y bydd hosbisau Cymru yn derbyn £4 miliwn o gyllid y llywodraeth i barhau â'u gwaith hanfodol.

WG positive 40mm-3

Anghydfod cyflogau aelodau Cymdeithas Feddygol Prydain (BMA) – Meddygon Iau, Ymgynghorwyr a Meddygon Arbenigol

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru a thri phwyllgor cenedlaethol BMA Cymru Wales sy’n cynrychioli ymgynghorwyr, meddygon SAS a meddygon iau wedi cytuno i gynnal negodiadau ffurfiol ar gyflogau.