English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2636 eitem, yn dangos tudalen 187 o 220

Welsh Government

Future Valleys wedi eu cadarnhau fel y cynigydd a ffefrir ar gyfer gwelliannau ar yr A465 Adrannau 5 a 6

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau heddiw bod Future Valleys (FCC, Roadbridge, Meridiam, Alun Griffiths (Contractors) ac Atkins) wedi eu penodi fel y cynigydd a ffefrir ar gyfer y gwaith gwella ar yr A465 Adrannau 5 a 6 (Dowlais Top i Hirwaun).

FM Presser Camera 1

Prif Weinidog Cymru yn cyhoeddi camau pellach i lacio’r cyfyngiadau

Bydd pob siop yng Nghymru sy’n gwerthu nwyddau nad ydynt yn hanfodol yn cael ailagor o ddydd Llun (22 Mehefin). Cadarnhawyd hynny heddiw (dydd Gwener 19 Mehefin) gan y Prif Weinidog Mark Drakeford, wrth iddo gyhoeddi’r camau mwyaf sydd wedi’u cymryd hyd yma i lacio rheoliadau’r coronafeirws.

Welsh Government

Caffael Tir ar gyfer Porth Wrecsam yn dechrau

Mae dau ddarn hynod bwysig o dir wedi eu prynu gan Lywodraeth Cymru fel rhan o gamau paratoadol ar gyfer datblygiad Porth Wrecsam, gan ddangos yr ymrwymiad i’r prosiect hwn, meddai Ken Skates y Gweinidog dros Ogledd Cymru. 

refugee week zoom call pic-3

Dychmygu potensial Cymru fel Cenedl Noddfa yn ystod Wythnos Ffoaduriaid 2020

Mae’r Wythnos Ffoaduriaid yn ddathliad o bobl o bob cefndir, yn gweithio gyda’i gilydd i ddeall gwahanol safbwyntiau ac i adeiladu cymunedau integredig sy’n croesawu pobl sy’n ceisio lloches yn y DU. 

Welsh Government

Grant newydd gwerth £150,000 ar gyfer hyfforddiant seiber i wasanaethau cyhoeddus Cymru

Heddiw, mae'r Gweinidog Cyllid Rebecca Evans wedi cyhoeddi cyllid grant gwerth £150,000 i helpu i atgyfnerthu sgiliau seibergadernid ar draws y sector cyhoeddus.

DoC-Landscape W 6 (1)

Angen Dyletswydd Gofal i fynd i’r afael â thipio anghyfreithlon

Mae ymgyrch Dyletswydd Gofal Llywodraeth Cymru i annog pobl i helpu i fynd i’r afael â thipio anghyfreithlon yn cael ei hail-lansio yr wythnos hon.  Mae hyn i agfoffa deiliaid tai yng Nghymru bod yn rhaid iddynt ddefnyddio cludwr gwastraff cofrestredig bob amser i gael gwared ar eitemau nad ydynt eu hangen o fewn eu cartrefi a sbwriel dros ben o’u cartrefi.   

Welsh Government

Gwobrau Dewi Sant 2020 yn cydnabod ‘Arwyr’

**Datganiad i’r Wasg: embargo tan 20:00pm 17 Mehefin**

Mae enwau enillwyr Gwobrau Dewi Sant cenedlaethol Cymru 2020 wedi cael eu cyhoeddi ar-lein (heno) gan y Prif Weinidog, Mark Drakeford.

Welsh Government

Metro Gogledd Cymru yn buddsoddi yng ngwasanaethau bysiau trydan Sir y Fflint

Mae buddsoddiad o £450,000 yn cael ei wneud o gyllid metro Gogledd Cymru Llywodraeth Cymru i ddarparu bysiau trydan a seilwaith gwefru ar gyfer dau lwybr yn Sir y Fflint, meddai y Gweiniog Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, Ken Skates heddiw. 

Welsh Government

Ymgyrch gwasanaethau canser hanfodol yn rhoi neges i gleifion: Peidiwch ag aros, peidiwch â’i gadael yn rhy hwyr

Mae gwasanaethau canser yn dal i fod ar gael yn ystod pandemig COVID-19 ac mae pobl sydd â symptomau canser posibl yn cael eu hannog i ofyn am gymorth a chyngor, meddai’r Gweinidog Iechyd heddiw (dydd Mercher, 17 Mehefin).

Smile Plastics founders Rosalie McMillan and Adam Fairweather (Credit - Heals)

Hwb ariannol i fusnes o Abertawe sy’n rhoi ail fywyd i blastig eildro

Mae Llywodraeth Cymru’n buddsoddi £300,000 yn Smile Plastics, cwmni arloesol sy’n rhoi bywyd newydd i blastig sydd wedi’i ailgylchu.

MVW-C08-1920-0118-2

Milfeddygon yn parhau i gynnig gwasanaeth yn ystod y cyfyngiadau symud – perchnogion anifeiliaid yn dilyn canllawiau sydd wedi’u gosod gan sefydliadau milfeddygol

Mae nifer o berchnogion anifeiliaid anwes yn pryderu a yw eu milfeddygon lleol yn parhau i gynnig gwasanaeth arferol yn ystod y cyfyngiadau symud presennol oherwydd y pandemig Covid-19. 

Welsh Government

Gwelliannau mannau cul ar Gyffordd 19 yr A55 yn dechrau

          Bydd gwaith I wella cyffordd 19 yr A55, i’w wneud yn fwy diogel i gerddwyr, beicwyr a gyrwyr, i ddechrau ddydd Mercher, 17 Mehefin.