English icon English

Newyddion

Canfuwyd 67 eitem, yn dangos tudalen 5 o 6

Winter Fuel-2

Datganiad llwm yn destun siom i bobl sy'n ei chael hi’n anodd cadw deupen llinyn ynghyd

Mae Gweinidog Cyllid Llywodraeth Cymru, Rebecca Evans, wedi dweud bod Datganiad y Gwanwyn yn destun siom i bobl sy'n cael trafferthion gyda chostau byw cynyddol.

Rebecca Evans -3

Galw am gymorth ar gyfer costau byw yn Natganiad y Gwanwyn

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud bod yn rhaid defnyddio Datganiad y Gwanwyn sydd ar fin ei gyhoeddi i gymryd camau ystyrlon i fynd i'r afael â’r argyfwng costau byw.

Welsh Government

Yr aelwydydd ar yr incwm isaf yng Nghymru i gael y gyfran fwyaf o gyllid yr ymateb i’r argyfwng costau byw

Bydd y rhan fwyaf o gymorth y pecyn cymorth costau byw gwerth £330m yng Nghymru yn mynd i’r aelwydydd ar yr incwm isaf, yn ôl dadansoddiad newydd.

Rhiw Cehn Glwad016 (copy)

Rheolau treth newydd ar gyfer ail gartrefi

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cynnydd i bremiymau’r dreth gyngor ar y lefel uchaf y gellir ei defnyddio ar gyfer ail gartrefi, gan gynnwys rheolau treth lleol newydd ar gyfer llety gwyliau.

Rebecca Evans -3

Cyllideb Cymru i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd a chryfhau gwasanaethau cyhoeddus

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei chyllideb tair blynedd i gryfhau gwasanaethau cyhoeddus, mynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd a’r argyfwng natur a gwella cyfleoedd addysgol.

Welsh Government

Mwy na £330m i helpu pobl i fynd i’r afael â’r argyfwng costau byw

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi pecyn o fesurau ehangach i helpu pobl â’r argyfwng costau byw, gan gynnwys taliad costau byw o £150 i’w dalu cyn gynted â phosibl a £200 ychwanegol i aelwydydd incwm isel drwy’r Taliad Tanwydd Gaeaf y gaeaf nesaf.

Welsh Government

Cyhoeddi Penodi Aelodau Newydd i Gomisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru

Heddiw, mae’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol Rebecca Evans wedi cyhoeddi bod Michael Imperato a Frank Cuthbert wedi’u penodi’n aelodau o Gomisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru.

Welsh Government

Y cam nesaf tuag at ddatblygu treth dwristiaeth

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd ymgynghoriad ar gynigion ar gyfer ardoll ymwelwyr leol yn dechrau yn hydref 2022.

Trees

£8.1bn i gefnogi seilwaith gwyrdd

Mae'r Gweinidog Cyllid, Rebecca Evans, wedi dweud mai’r "uchelgais cyffredinol" yn Strategaeth Buddsoddi yn Seilwaith Cymru ar ei newydd wedd yw mynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd a’r argyfwng natur.

Welsh Government

Cyhoeddi penodi Cadeirydd newydd Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru

Heddiw, mae’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol, Rebecca Evans wedi cyhoeddi bod Beverley Smith wedi’i phenodi yn Gadeirydd Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru.

Welsh Government

Gweinidogion Cyllid yn galw am hyblygrwydd gyda chyllid COVID

Heddiw, ar ôl iddynt gyfarfod â Phrif Ysgrifennydd y Trysorlys, mae Gweinidogion Cyllid Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon wedi galw ar y cyd i’r Trysorlys roi sicrwydd y bydd yr arian sy’n cael ei neilltuo i gefnogi’r ymateb i COVID yn cael ei ddarparu'n llawn.

Welsh Government

Cynnydd o 9.4% mewn cyllid llywodraeth leol

Bydd gwasanaethau cynghorau ledled Cymru yn cael hwb gyda chynnydd ariannol y flwyddyn nesaf.