English icon English

Newyddion

Canfuwyd 83 eitem, yn dangos tudalen 4 o 7

Welsh Government

Datganiad yr Hydref yn golygu y bydd pobl yn talu mwy am lai – Rebecca Evans

Mae Rebecca Evans, Gweinidog Cyllid Llywodraeth Cymru, wedi dweud y bydd Datganiad yr Hydref heddiw yn golygu y bydd pobl yn talu mwy am lai.  

Welsh Government

"Dyma'r amser i fuddsoddi mewn pobl a gwasanaethau cyhoeddus" - Llywodraeth Cymru

Wrth siarad cyn Datganiad Hydref y Canghellor yfory [dydd Iau 17 Tachwedd], mae Gweinidog Cyllid Cymru wedi dweud bod yn rhaid i'r Canghellor droi ei gefn ar gylch arall o fesurau cyni niweidiol.

Welsh Government

Mwy o hyblygrwydd wrth ddefnyddio premiwm y dreth gyngor a meini prawf gosod

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynnig y bydd rhagor o gategorïau eiddo yn cael eu heithrio rhag talu premiwm y dreth gyngor ar ail gartrefi, gan reoli effaith rheolau treth lleol newydd i wahaniaethu rhwng ail gartrefi a llety hunanddarpar.

Welsh Government

Gweinidog Cyllid Llywodraeth Cymru yn dweud bod swyddi, busnesau a gwasanaethau cyhoeddus yn y fantol o ganlyniad i’r cyfnod newydd o gyni

Heddiw, bydd Rebecca Evans, y Gweinidog Cyllid, yn rhybuddio bod Cymru yn wynebu cyfnod newydd o doriadau cyni dinistriol, a hynny oherwydd bod Llywodraeth y DU yn camreoli’r economi.

Welsh Government

Rheolau treth newydd i helpu prynwyr tai

Ni fydd pobl sy'n prynu cartrefi yng Nghymru am lai na £225,000 yn talu unrhyw dreth, o dan fesurau newydd sydd wedi’u cyhoeddi gan y Gweinidog Cyllid.

image00018

Trafodaethau cyhoeddus am ardoll ymwelwyr yn dechrau

Ymwelodd y Gweinidog Cyllid Rebecca Evans ac Aelod Dynodedig Plaid Cymru Cefin Campbell â safleoedd twristiaeth ym Mhortmeirion a Phenygroes heddiw i drafod cynigion i roi pwerau i awdurdodau lleol gyflwyno ardoll ymwelwyr.

Welsh Government

Llywodraeth y DU yn ‘plannu annhegwch’ yn ei datganiad ariannol diweddaraf

Mae Rebecca Evans, Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol Llywodraeth Cymru, wedi dweud y bydd Llywodraeth y DU yn ‘plannu annhegwch’ drwy fethu â darparu digon o gymorth i gartrefi incwm is yn ystod yr argyfwng costau byw.

Welsh Government

Dweud eich dweud am ardoll ymwelwyr i Gymru

Heddiw, mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgynghoriad â’r cyhoedd ar gynigion i roi pwerau i awdurdodau lleol i gyflwyno ardoll ymwelwyr.

Rebecca Evans -3

Llythyr y Gweinidogion Cyllid Datganoledig ar y Cyd at Ganghellor y Trysorlys Nadhim Zahawi AS

Mae Rebecca Evans AS, y Gweinidog dros Gyllid a Llywodraeth Leol yn Llywodraeth Cymru, ar y cyd gyda Kate Forbes MSP, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a'r Economi, yn Llywodraeth yr Alban a Conor Murphy MLA, y Gweinidog Cyllid yng Ngweithrediaeth Gogledd Iwerddon, wedi ysgrifennu at Ganghellor y Trysorlys Nadhim Zahawi AS.

Welsh Government

Canlyniadau blwyddyn lawn cyntaf yr Arolwg Cenedlaethol ers y pandemig yn dangos ymdeimlad cryfach o gymuned yng Nghymru

Mae gan bobl Cymru ymdeimlad cryfach o gymuned, ac yn teimlo mwy o foddhad gyda gwaith Llywodraeth Cymru, yn ôl y canlyniadau diweddaraf o’r Arolwg Cenedlaethol a gyhoeddwyd heddiw.