English icon English

Newyddion

Canfuwyd 74 eitem, yn dangos tudalen 7 o 7

restaurant-2

Gostyngiad ardrethi busnes llawn yn parhau yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru yn atgoffa busnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch yng Nghymru na fydd yn rhaid iddynt dalu unrhyw ardrethi tan fis Ebrill 2022 wrth i ostyngiadau llawn yn Lloegr ddod i ben yfory (1 Gorffennaf).

Rebecca Evans (L)

Galw am gyfarfod cyllid pedair gwlad gyda'r Canghellor

 Mae Gweinidogion Cyllid Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon wedi ysgrifennu at Ganghellor y Trysorlys yn galw am gyfarfod brys gydag ef i drafod amrywiol faterion, gan gynnwys adferiad ariannol o’r Coronafeirws (COVID-19).