English icon English

Newyddion

Canfuwyd 83 eitem, yn dangos tudalen 2 o 7

Welsh Government

Dyfodol y dreth gyngor yng Nghymru

Bydd Llywodraeth Cymru heddiw [dydd Mawrth 14 Tachwedd] yn cyhoeddi ymgynghoriad ar ddulliau posibl o ailgynllunio system y dreth gyngor.

Welsh Government

Llywodraeth Cymru yn diogelu iechyd, trafnidiaeth a gwasanaethau cyhoeddus

Heddiw [dydd Mawrth 17 Hydref], mae'r Gweinidog Cyllid Rebecca Evans wedi cyhoeddi pecyn o fesurau ariannol i helpu i ddiogelu gwasanaethau cyhoeddus, y GIG a thrafnidiaeth yng Nghymru.

Welsh Government

Llywodraeth Cymru yn diogelu iechyd, trafnidiaeth a gwasanaethau cyhoeddus

Heddiw, bydd y Gweinidog Cyllid, Rebecca Evans, yn annerch y Senedd i gyhoeddi pecyn o fesurau ariannol sy'n diogelu gwasanaethau cyhoeddus, y Gwasanaeth Iechyd a thrafnidiaeth yng Nghymru.

Welsh Government

Cymru yn dathlu 'cyrchfan numéro un' ar gyfer allforion bwyd a diod gydag arddangosfa goginio Ffrengig

Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi Ffrainc fel 'cyrchfan numéro un' ar gyfer allforion bwyd a diod o Gymru mewn dathliad bwyd yn Lyon.

second hand clothes-2

Pobl yn ceisio bod yn fwy darbodus, yn ôl canlyniadau'r Arolwg Cenedlaethol

Mae mwy o bobl yng Nghymru’n prynu eitemau ail-law ac yn lleihau eu defnydd o ynni mewn ymgais i arbed arian. Dyna mae canlyniadau diweddaraf Arolwg Cenedlaethol Cymru’n ei ddangos.

Welsh Government

Costau byw’n bwnc llosg i Weinidogion Cyllid y DU

Heddiw, cyfarfu Gweinidogion Cyllid o bob rhan o’r Deyrnas Unedig yng Nghaerdydd, gan ganolbwyntio unwaith eto ar yr argyfwng costau byw.

Welsh Government

Hyfforddiant Cerbydau Nwyddau Trwm yn gyrru canlyniadau gwell

Yn gynharach heddiw gwnaeth y Gweinidog Cyllid Rebecca Evans gyfarfod â grŵp o fenywod sydd wedi hyfforddi fel gyrwyr cerbydau nwyddau trwm (HGV), diolch i brosiect peilot sy'n targedu prinder sgiliau mewn sectorau traddodiadol o ran rhywedd.

Welsh Government

Diwygio’r dreth gyngor “i gyflawni system decach”

Dywedodd Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol Llywodraeth Cymru y bydd pecyn o ddiwygiadau i’r dreth gyngor yn mynd i’r afael ag annhegwch yn y system bresennol.

Welsh Government

Pwerau newydd yn dod i rym i awdurdodau lleol fynd i’r afael ag effaith ail gartrefi a chartrefi gwag

Daw rheolau treth lleol newydd i rym heddiw a fydd yn rhoi gwell cefnogaeth i gymunedau Cymru fynd i’r afael â’r lefelau uchel o ail gartrefi ac eiddo gwag.

Welsh Government

Ymchwil newydd yn dangos bod mwyafrif yn meddwl y dylai twristiaid gyfrannu at gostau cynnal cyrchfannau

Mae ymchwil defnyddwyr newydd wedi canfod mwyafrif o bobl o blaid yr egwyddor y dylai twristiaid gyfrannu tuag at gostau cynnal y cyrchfannau y maent yn aros ynddynt, a chostau buddsoddi yn y cyrchfannau hynny.

Welsh Government

Y Prif Weinidog yn cyhoeddi cronfa o £750,000 ar gyfer ymchwil i for-lynnoedd llanw

Mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi cyhoeddi £750,000 ar gyfer y Gronfa Her Mor-lynnoedd Llanw.

Welsh Government

‘Cyllideb nesa peth i ddim’ gan y Canghellor – Llywodraeth Cymru

Nid yw Cyllideb Wanwyn y Canghellor yn cyrraedd y nod o ran rhoi’r cymorth sydd ei angen ar bobl yn ystod yr argyfwng costau byw, meddai’r Gweinidog Cyllid Rebecca Evans heddiw.