English icon English

Newyddion

Canfuwyd 187 eitem, yn dangos tudalen 12 o 16

Welsh Government

Cymru yw’r wlad gynta yn y DU i fynnu dyfais fonitro ar bob cwch pysgota masnachol

Cymru heddiw yw’r wlad gyntaf yn y DU i fynnu bod System Monitro Cychod (VMS) yn cael ei gosod ar ei holl gychod pysgota masnachol trwyddedig.

Welsh Government

Prentisiaid yn chwarae rhan bwysig mewn bragdy

Mae prentisiaid Budweiser wedi cwrdd â’r Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths, a thrafod manteision mynd yn brentis gyda’r cwmni.

Welsh Government

Mwy o daliadau Glastir yn cael eu talu ym mis Ionawr

Mae mwy o daliadau Glastir wedi’u talu’n gynnar yn y cyfnod talu i fusnesau ffermio yng Nghymru, meddai’r Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths.

Welsh Government

Lle amlwg ar gyfer bwyd a diod o Gymru mewn digwyddiad mawr yn Dubai

Bydd cynhyrchwyr bwyd a diod o Gymru yn arddangos eu cynnyrch yn Dubai ym mis Chwefror yn Gulfood, un o arddangosfeydd masnach bwyd a diod mwyaf y byd.

Welsh Government

Blwyddyn Newydd, ffocws newydd ar yrfaoedd bwyd a diod yng Nghymru

Mae ymgyrch i annog pobl i ystyried gyrfa newydd yn niwydiant bwyd a diod llwyddiannus Cymru wedi cael ei lansio gan Lywodraeth Cymru.

Welsh Government

Hwb o £14 miliwn i fusnesau bwyd a diod Cymru

Mae BlasCymru/TasteWales 2021 eisoes wedi helpu i sbarduno gwerth tua £14m mewn bargeinion busnes newydd a darpar fargeinion ar gyfer busnesau bwyd a diod o Gymru, yn ôl yr adborth cychwynnol.

Welsh Government

£1 filiwn ar gael i gynorthwyo diwydiant pysgota Cymru

Mae cymuned bysgota Cymru yn cael ei gwahodd i gyflwyno ceisiadau i gronfa gwerth £1 filiwn a fwriedir yn bennaf i helpu i liniaru'r effaith y mae Covid yn parhau i’w chael ar y diwydiant, a’i helpu i addasu yn wyneb y newidiadau i amodau'r farchnad ar gyfer cynhyrchion bwyd môr

Welsh Government

Gwarchod eich adar rhag ffliw adar

Mae Prif Swyddog Milfeddygol Cymru, Christianne Glossop, wedi pwysleisio pwysigrwydd pobl yn parhau i gymryd camau i warchod eu hadar rhag ffliw adar.

Welsh Government

Cynllun iechyd a lles anifeiliaid yn allweddol i ddyfodol Cymru - Gweinidog Materion Gwledig

Mae gwella safonau mewn ffordd sy'n diogelu masnach ac yn creu sector ffermio mwy cynaliadwy yn allweddol i Gynllun Gweithredu Iechyd a Lles Anifeiliaid newydd Llywodraeth Cymru.

Welsh Government

“Angen gwarchod eich adar nawr, rhag eu colli i ffliw adar" – Prif Swyddog Milfeddygol Cymru

 

Mae angen i geidwaid dofednod gymryd camau nawr i sicrhau bod ganddynt fesurau bioddiogelwch ar waith i warchod eu hadar, neu fod mewn perygl o golli eu heidiau i ffliw adar, meddai Prif Swyddog Milfeddygol Cymru, Christianne Glossop, heddiw.

Welsh Government

Cofrestrwch i ddweud eich dweud ar gynllun ffermio Cymru yn y dyfodol

Mae Llywodraeth Cymru’n annog ffermwyr i gofrestru er mwyn cael dweud eu dweud yng ngham nesaf y broses o gynllunio’r Cynllun Ffermio Cynaliadwy newydd.

Welsh Government

Mwy na 93% o ffermydd Cymru wedi derbyn Taliadau Sylfaenol 2021

Cyhoeddodd Lesley Griffiths, y Gweinidog Materion Gwledig, fod mwy na 93% o fusnesau fferm wedi cael taliadau llawn neu olaf Cynllun y Taliad Sylfaenol (BPS) 2021 heddiw.