English icon English

Newyddion

Canfuwyd 170 eitem, yn dangos tudalen 12 o 15

Welsh Government

“Bydd Rhaglen adnewyddedig i Ddileu TB yn adeiladu ar y cynnydd cadarnhaol a wnaed yng Nghymru” – Y Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths

Bydd Rhaglen adnewyddedig i Ddileu TB yn adeiladu ar y cynnydd cadarnhaol a wnaed eisoes yng Nghymru sydd wedi arwain at ostyngiad o 48% mewn achosion newydd o TB ers 2009.

Welsh Government

Sioe Deithiol Ranbarthol COP26 Gogledd Cymru yn amlygu potensial y rhanbarth

Mae'r sioe deithiol ranbarthol gyntaf i gael el chynnal yng Nghymru i wneud y mwyaf o fomentwm COP26 yn cael ei chynnal yng Ngogledd Cymru heddiw (dydd Iau 4 Tachwedd), gan ganolbwyntio ar botensial y rhanbarth ar gyfer ynni adnewyddadwy a gwyrdd

Welsh Government

Cyhoeddi cynllun i sicrhau bywyd o ansawdd da i bob anifail yng Nghymru

Heddiw, bydd y Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths yn cyhoeddi cynllun pum mlynedd sy'n amlinellu camau tuag at gyflawni'r uchelgais o sicrhau bywyd o ansawdd da i bob anifail yng Nghymru.

Welsh Government

Ffliw adar: datgan parth atal ledled Prydain

Ar ôl nifer o achosion o ffliw’r adar mewn adar gwyllt ledled Prydain Fawr, mae Prif Swyddogion Milfeddygol Cymru, Lloegr a’r Alban wedi datgan bod Prydain Fawr yn gyfan bellach yn Barth Atal Ffliw’r Adar er mwyn lleihau’r risg i’r clefyd heintio dofednod ac adar caeth.

Welsh Government

Ffliw Adar wedi'i ganfod mewn dofednod ac adar gwyllt ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam

Mae Prif Swyddog Milfeddygol Cymru, Christianne Glossop, wedi cadarnhau presenoldeb ffliw adar H5N1 mewn dofednod ac adar gwyllt mewn eiddo yn ardal Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Welsh Government

Hwb o £185miliwn i ddiwydiant bwyd a diod Cymru gan Brosiect HELIX

Mae prosiect a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r UE wedi rhoi hwb sylweddol i’r diwydiant bwyd a diod yng Nghymru, gan ei helpu i ddatblygu cannoedd o gynhyrchion newydd a chreu swyddi newydd.

Welsh Government

Arddangos 200 a mwy o fwydydd a diodydd newydd o Gymru wrth i ddigwyddiad mawr ailgychwyn

O datws carbon niwtral cyntaf y DU a phwdinau sydd wedi’u gwneud o blanhigion i ddiodydd botanig di-alcohol, mae'r Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths wedi cyhoeddi y bydd busnesau o Gymru yn arddangos mwy na 200 o fwydydd a diodydd newydd gwahanol yn BlasCymru/TasteWales, sy'n ailgychwyn heddiw.

Welsh Government

Dweud eich dweud ar newidiadau arfaethedig i symudiadau da byw

Mae Llywodraeth Cymru’n gofyn am farn ar gynlluniau i newid sut y caiff da byw eu hadnabod, eu cofrestru a sut y dylid adrodd ar eu symudiadau.

Blas Cymru Taste Wales-2

Cymru i arddangos ei bwyd a diod ardderchog i’r byd

Mae llai na phythefnos i fynd tan fod digwyddiad bwyd a diod rhyngwladol mwyaf Cymru, BlasCymru / TasteWales, yn dychwelyd.

Welsh Government

Miloedd o ffermydd Cymru i dderbyn cymorth talu'n gynnar

Bydd dros 15,600 o fusnesau fferm ledled Cymru yn derbyn cyfran o dros £159.6m yfory mewn taliadau Cynllun y Taliad Sylfaenol (BPS) ymlaen llaw, yn ôl cyhoeddiad gan Lesley Griffiths y Gweinidog Materion Gwledig.

Welsh Government

Canolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch yn caniatáu i Ogledd Cymru wireddu ei huchelgais economaidd – Lesley Griffiths

Bydd y Ganolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch gwerth £20m ym Mrychdyn yn codi cynhyrchiant yn y rhanbarth ac ynghyd â buddsoddiad Bargen Twf Gogledd Cymru a Llywodraeth Cymru mewn seilwaith, yn caniatáu i'r rhanbarth gyflawni ei uchelgais economaidd, meddai Lesley Griffiths, Gweinidog Gogledd Cymru heddiw.

Welsh Government

Ailddatblygu Amgueddfa Llandudno yn hwb i’r dref ac i ymwelwyr – Lesley Griffiths

Ar ôl i Lesley Griffiths, Gweinidog Gogledd Cymru, ymweld ag Amgueddfa Llandudno sydd newydd ailagor dywedodd y bydd yn hwb pellach i'r dref