English icon English

Newyddion

Canfuwyd 187 eitem, yn dangos tudalen 15 o 16

Welsh Government

Cynllun mawr i wella cydnerthedd a diogelwch ar yr A55 yn gwneud cynnydd da

 

Mae cynllun ar yr A55 gwerth £30 miliwn i wella diogelwch, amddiffyn rhag llifogydd yn well a darparu llwybr teithio llesol newydd yn gwneud cynnydd da, dywedodd Gweinidog Gogledd Cymru ar ôl ymweld â’r safle.

Food Tech Centre 2-2

Canolfan Technoleg Bwyd Môn yn allweddol i greu cannoedd o swyddi newydd

Gwnaeth y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, Lesley Griffiths, ymweld â’r Ganolfan Technoleg Bwyd yn Llangefni yn ddiweddar i glywed sut mae eu gwaith wedi helpu i greu cannoedd o swyddi newydd yn y diwydiant bwyd a diod yng Nghymru.

Menter Mon-2

Bydd cynhyrchu Ynni Carbon Isel yn sector allweddol i Ogledd Cymru

Dywedodd Gweinidog Gogledd Cymru, Lesley Griffiths, heddiw y bydd cynhyrchu ynni carbon isel yn sector allweddol i economi Gogledd Cymru gan fod llawer o ddatblygiadau cyffrous ar y gweill.

Welsh Government

Y cyntaf yn y DU - Cig Oen Morfa Heli y Gŵyr yn sicrhau diogelwch rhyngwladol

Mae Lesley Griffiths, y Gweinidog Materion Gwledig, wedi llongyfarch Cig Oen Morfa Heli y Gŵyr ar fod y cynnyrch newydd cyntaf i ennill Statws Dynodiad Daearyddol y DU, y wobr uchel ei bri, a fydd yn rhoi diogelwch rhyngwladol i'r cynnyrch Cymreig rhagorol.

210721AuthenticFoods011 NTreharne (002)

Cynllun manwerthu newydd i helpu busnesau i efelychu llwyddiant Authentic Curries a World Foods

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru a’r Trefnydd, Lesley Griffiths, wedi nodi mai nod Cynllun Manwerthu Bwyd a Diod newydd Llywodraeth Cymru yw helpu mwy o fusnesau i efelychu llwyddiant cwmnïau fel Authentic Curries a World Foods wrth sicrhau bod eu cynnyrch ar silffoedd manwerthwyr mawr.

Welsh Government

Cynllun newydd i roi mwy o fwyd a diod o Gymru ar silffoedd siopau

Mae Llywodraeth Cymru’n lansio cynllun newydd heddiw fydd yn helpu busnesau bwyd a diod o Gymru i gael eu cynnyrch ar silffoedd y siopau mwyaf.

Welsh Government

Cyfrif i lawr y dyddiau hyd nes y bydd Cymru’n ganolbwynt i fyd bwyd a diod

Ymhen llai na 100 diwrnod bydd digwyddiad bwyd a diod rhyngwladol mwyaf Cymru, BlasCymru/TasteWales, yn dychwelyd

Welsh Government

NODYN I'R DYDDIADUR: Cynllun newydd Llywodraeth Cymru i helpu busnesau bwyd a diod i gael eu cynnyrch ar silffoedd y siopau mawr

**ddim ar gyfer ei gyhoeddi, ei ddarlledu na’i roi ar y cyfryngau cymdeithasol **

Ddydd Mercher, 21 Gorffennaf, bydd y Gweinidog Materion Gwledig a’r Gogledd, a’r Trefnydd, Lesley Griffiths, yn lansio Cynllun Manwerthu Bwyd a Diod Cymru.

Welsh Government

Gweinidog yn diolch i'r sector amaethyddol wrth i sioe rithwir Sioe Frenhinol Cymru ddechrau

Wrth i Sioe Frenhinol Cymru ddechrau’n rithwir heddiw, mae'r Gweinidog dros Faterion Gwledig Lesley Griffiths wedi diolch i bawb yn y diwydiant amaethyddol am eu gwydnwch a'u hymroddiad yn ystod Covid19.

Welsh Government

Cynnal Cyfarfod Cyntaf Pwyllgor Cabinet Gogledd Cymru

Mae cyfarfod cyntaf Pwyllgor Cabinet Gogledd Cymru yn ystod tymor newydd y Senedd, sy'n dwyn ynghyd holl Weinidogion Llywodraeth Cymru ac arweinwyr Awdurdodau Lleol, wedi'i gynnal heddiw dan gadeiryddiaeth y Gweinidog sy'n gyfrifol am Ogledd Cymru, Lesley Griffiths.

Welsh Government

Prosiectau a noddir gan Lywodraeth Cymru yn helpu Fferm Odro Rhual

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig a’r Gogledd, a’r Trefnydd, Lesley Griffiths wedi ymweld â Fferm Odro Rhual ger yr Wyddgrug i weld sut mae’r prosiectau y mae Llywodraeth Cymru’n eu noddi yn helpu busnesau.

Welsh Government

Y Cydgysylltydd Troseddau Cefn Gwlad a Bywyd Gwyllt newydd yn dechrau ar ei waith

Bydd Cydgysylltydd Troseddau Cefn Gwlad a Bywyd Gwyllt cyntaf Cymru yn amlinellu ei flaenoriaethau heddiw yn dilyn cael ei benodi i’r swydd. Dyma’r swydd gyntaf o’i math yn y DU.