English icon English

Newyddion

Canfuwyd 187 eitem, yn dangos tudalen 16 o 16

Welsh Government

Dyfodol cryfach yn disgwyl economi’r Gogledd – Gweinidog yr Economi

Mae dyfodol cryfach yn disgwyl economi’r Gogledd, meddai Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething heddiw yn ystod ei ymweliad â’r rhanbarth

Wockhardt 240621 High Res-2

Gweinidogion yn canmol Wockhardt o Wrecsam am eu llwyddiant gyda brechlyn Covid.

Gwnaeth Gweinidogion Cymru ymweld â chwmni Wockhardt yn Wrecsam heddiw i ganmol y gweithlu am eu cyfraniad allweddol at gynhyrchu brechlyn Astra Zeneca sy’n rhan flaenllaw o raglen frechu lwyddiannus Cymru.

Welsh Government

Nifer y busnesau Bwyd a Diod yng Nghymru sydd am allforio wedi cynyddu

Mae Clwb Allforio Bwyd a Diod Cymru, sy’n cael ei gefnogi gan Lywodraeth Cymru, wedi cyrraedd ac wedi rhagori ar ei garreg filltir o 100 aelod, yn dilyn cynnydd o 56 y cant mewn ceisiadau ers mis Mawrth 2020 a dechrau argyfwng COVID-19. 

Welsh Government

Cofrestr newydd ar gyfer perchenogion ffuredau i atal COVID-19

Mae pobl sy’n berchen ar ffuredau ac aelodau eraill teulu’r wenci (Mustelinae) yng Nghymru’n cael eu hannog i ymuno â chofrestr wirfoddol newydd all helpu i atal lledaeniad y feirws sy’n achosi COVID-19 ac i gael cyngor ar sut i gadw eu hanifeiliaid a nhw eu hunain yn ddiogel.

Rhyl-4

Cronfa canol trefi Gogledd Cymru gwerth £3m i agor ar gyfer ceisiadau

Mae cronfa gwerth £3m sy’n cael ei threialu gan Lywodraeth Cymru yng nghanol pedair o drefi yn y Gogledd i annog entrepreneuriaid i sefydlu yno bellach ar agor ar gyfer mynegi diddordeb. Bydd y gronfa’n agor ar gyfer ceisiadau yr wythnos nesaf.

Welsh Government

Penodiadau newydd i grŵp allweddol sy'n hyrwyddo safonau uchel o ran iechyd a lles anifeiliaid yng Nghymru

Bydd pum aelod newydd yn chwarae rhan bwysig wrth weithio gyda Llywodraeth Cymru i sicrhau safonau uchel o ran iechyd a lles anifeiliaid yng Nghymru.

Welsh Government

Cynhyrchydd papur sidan o Ewrop yn buddsoddi yn y Gogledd i greu mwy na 200 o swyddi

Caiff rhagor na 200 o swyddi eu creu ar safle Porth y Gogledd yng Nglannau Dyfrdwy wrth i gwmni cynhyrchu papur sidan o Ewrop gyhoeddi ei fod yn adeiladu ffatri newydd sbon gyda chymorth Llywodraeth Cymru