English icon English

Newyddion

Canfuwyd 170 eitem, yn dangos tudalen 8 o 15

Welsh Government

Cadarnhau achos o Ffliw Adar ar safle yn Sir Benfro

Mae Christianne Glossop, Prif Swyddog Milfeddygol Cymru, wedi cadarnhau presenoldeb Ffliw Adar Pathogenig Iawn H5N1 mewn dofednod ar safle mawr yn Sir Benfro.

Welsh Government

Ffliw Adar wedi'i ganfod ar safle yng Ngwynedd

Mae Dirprwy Brif Swyddog Milfeddygol Cymru, Dr Gavin Watkins, wedi cadarnhau presenoldeb Ffliw Adar Pathogenig Iawn H5N1 ar safle ger Arthog yng Ngwynedd.

Welsh Government

Gall cynlluniau ar gyfer safle Trawsfynydd roi hwb enfawr i ogledd Cymru

 Mae gan Gwmni Egino rôl hanfodol i’w chwarae wrth wireddu potensial safle Trawsfynydd, dywedodd Gweinidog Gogledd Cymru, Lesley Griffiths, yn dilyn ymweliad â’r ardal.

Welsh Government

Gweinidog Gogledd Cymru yn gweld prosiectau Sir y Fflint yn gwneud gwahaniaeth

Mae Gweinidog Gogledd Cymru, Lesley Griffiths, wedi gweld rhai o'r cynlluniau yn Sir y Fflint sydd o fudd i'r ardal a'i phobl.

Welsh Government

Gyrfaoedd gwerth chweil yn y diwydiant lletygarwch

 Wrth ymweld â bwyty Dylan’s yn Llandudno, dywedodd Lesley Griffiths, y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru fod y diwydiant lletygarwch yn cynnig gyrfaoedd gwerth chweil, amrywiol a chyffrous.

Welsh Government

Croeso – Sioe Amaethyddol Môn yn dychwelyd

“Rydyn ni’n croesawu’r newyddion gwych bod un o brif sioeau amaethyddol Cymru, Sioe Môn, yn dychwelyd yr wythnos hon” dywedodd y Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths. “Mae hyn yn newyddion da i’r diwydiant ffermio ac i’r gymuned wledig ehangach.”

Welsh Government

Mwy na 100 o bobl yn cael gwaith yn sector bwyd a diod Cymru

Mae ymgyrch sy’n cael ei chefnogi gan Lywodraeth Cymru wedi helpu rhagor na 100 o bobl i gael gwaith yn sector Bwyd a Diod Cymru yn ystod tri mis peilot yr ymgyrch.

Welsh Government

Croeso’n ôl i’r Sioe Frenhinol wrth inni edrych ar ddyfodol ffermio a bywyd yng nghefn gwlad – Lesley Griffiths

Mae Sioe Frenhinol Cymru yn fwy arbennig nag arfer eleni a hithau’n cael ei chynnal ”go iawn” am y tro cyntaf ers tair blynedd. Cyn i’r Sioe ddechrau, dywedodd y Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths, ei bod yn gyfnod pwysig i’r diwydiant ffermio ac i gymunedau gwledig ym mhob cwr o Gymru ac y byddai’r Sioe yn gyfle inni ystyried sut i sicrhau dyfodol hirdymor ar eu cyfer.

Welsh Government

Y Gweinidog yn gweld trawsnewidiad canol tref y Rhyl yn datblygu

 Mae datblygiadau cyffrous yn digwydd ar draws canol tref y Rhyl wrth i brosiectau, gyda chefnogaeth cronfa Trawsnewid Trefi Llywodraeth Cymru ac a gyflwynir mewn partneriaeth â Chyngor Sir Ddinbych, ddwyn ffrwyth.

Welsh Government

Cyhoeddi cynigion pwysig newydd i gefnogi ffermydd yng Nghymru

Mae camau i gefnogi cynhyrchu bwyd yn gynaliadwy, gwella bioamrywiaeth, a chryfhau'r economi wledig yn rhan o gynigion a gyhoeddwyd heddiw sy'n amlinellu'r camau nesaf wrth gynllunio cynllun cymorth fferm nodedig Cymru yn y dyfodol.

Welsh Government

Ymgynghoriad ar gyflwyno cynllun dileu BVD

  Mae cynnig i gyflwyno cynllun gorfodol i ddileu Dolur Rhydd Feirysol Buchol (BVD) yng Nghymru yn destun ymgynghoriad sydd wedi’i gyhoeddi heddiw [dydd Iau, 30 Mehefin]

Welsh Government

Allforion bwyd a diod o Gymru yn cyrraedd y lefel uchaf erioed

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths wedi cyhoeddi bod allforion bwyd a diod o Gymru wedi cyrraedd y lefel uchaf erioed yn 2021 gan gyrraedd £641m.