English icon English

Newyddion

Canfuwyd 187 eitem, yn dangos tudalen 5 o 16

Welsh Government

Cyhoeddi Cronfa ar gyfer Gwyliau a Digwyddiadau Bwyd a Diod

Mae cronfa gwerth £300,000 i ddarparu cymorth i wyliau a digwyddiadau bwyd a diod ledled Cymru yn agor i geisiadau heddiw (dydd Sadwrn, 1 Gorffennaf).

Welsh Government

Milfeddygon yn hanfodol i sicrhau safonau iechyd a lles uchel ar gyfer anifeiliaid yng Nghymru

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths, wedi dweud ei bod am i Gymru gael ei hystyried fel y lle gorau i ymarfer meddygaeth filfeddygol.

Welsh Government

Bil Amaethyddiaeth cyntaf Cymru yn cael sêl bendith

Mae Aelodau'r Senedd wedi pleidleisio o blaid y Bil Amaethyddiaeth cyntaf i gael ei lunio yng Nghymru. Bydd y Bil yn allweddol er mwyn cefnogi ffermwyr a chynhyrchu bwyd mewn ffyrdd cynaliadwy am genedlaethau i ddod.

Welsh Government

Pleidleisio ar gam olaf Bil Amaethyddiaeth hanesyddol Cymru

Bydd y Bil Amaethyddiaeth cyntaf erioed i’w lunio yng Nghymru yn cyrraedd y cyfnod craffu terfynol yn y Senedd heddiw (dydd Mawrth, 27 Mehefin

Welsh Government

Cyfarfod trawsffiniol hanesyddol i atgyfnerthu cysylltiadau gweithio

Mae atgyfnerthu cysylltiadau Gogledd Cymru ag Iwerddon a Gogledd-orllewin Lloegr yn hanfodol bwysig er mwyn manteisio i'r eithaf ar gyfleoedd newydd, bydd y Prif Weinidog, Mark Drakeford yn dweud heddiw (Dydd Iau, 18 Mai).

Welsh Government

Mae gan bob un ohonom ran i’w chwarae wrth ddiogelu ein planhigion a’n coed – y Gweinidog Materion Gwledig

Yn ystod Wythnos Genedlaethol Iechyd Planhigion, mae’r Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths, yn atgoffa pobl o’r hyn y gallant ei wneud i ddiogelu planhigion a choed yng Nghymru rhag plâu a chlefydau.

Welsh Government

Lansio Strategaeth gyntaf Cymru ar gyfer Troseddau Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad

Bydd strategaeth gyntaf erioed Cymru i fynd i'r afael â throseddau bywyd gwyllt a chefn gwlad yn cael ei lansio ar faes y Sioe Frenhinol ddydd Iau.

Welsh Government

Gweinidog yn gweld busnesau a phrosiectau Sir Ddinbych yn cael effaith gadarnhaol

Mae Gweinidog Gogledd Cymru Lesley Griffiths wedi gweld drosti’i hun sut mae tyfu busnesau a datblygiadau newydd yn gwneud gwahaniaeth yn Sir Ddinbych.

Welsh Government

Llywodraeth Cymru'n parhau i weithio gyda phob partner yn Llangefni - Gweinidog y Gogledd

Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i weithio gyda'r holl bartneriaid yn Llangefni a'r gymuned ehangach ar ôl i 2 Sisters gau, yn ôl Gweinidog Gogledd Cymru, Lesley Griffiths.

Welsh Government

Llwybr Teithio Llesol a gwelliannau i'r A55 gwerth £30 miliwn yn cael eu hagor yn swyddogol

Mae cwblhau'r gwaith diogelwch a'r gwelliannau ar ran Aber Tai’r Meibion o'r A55, sy'n cynnwys llwybr teithio llesol newydd, wedi cael ei gydnabod yn swyddogol gan Weinidog Gogledd Cymru, Lesley Griffiths.

Welsh Government

Parhau i arfer mesurau bioddiogelwch llym a pharhau’n wyliadwrus – nodyn i’ch atgoffa wrth i’r gorchymyn i gadw adar dan do gael ei godi

Mae ceidwaid adar yn cael eu hatgoffa i barhau i arfer mesurau hylendid a bioddiogelwch trylwyr, ac i barhau i gadw llygad am arwyddion o ffliw adar, wrth i'r gorchymyn i gadw dofednod ac adar caeth dan do gael ei godi heddiw (dydd Mawrth Ebrill 18).

Welsh Government

Arddangos bwyd môr Cymru mewn digwyddiad byd-eang arbennig

Bydd pedwar o gwmnïau bwyd môr o Ogledd Cymru yn ceisio gwneud argraff yn nigwyddiad byd-eang mwyaf y diwydiant yn Barcelona yr wythnos nesaf.