English icon English

Newyddion

Canfuwyd 187 eitem, yn dangos tudalen 3 o 16

Welsh Government

Uwchgynhadledd i hyrwyddo a gwella perchnogaeth cyfrifol ar gŵn yng Nghymru

Galwyd uwchgynhadledd i edrych ar beth arall y gellir ei wneud yng Nghymru i hyrwyddo a gwella perchnogaeth gyfrifol ar gŵn gan y Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths heddiw (18 Hydref).

Welsh Government

Gwaharddiad Llwyr ar ddefnyddio Maglau a Thrapiau Glud yn dod i rym

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths, wedi dweud bod gwaharddiad llwyr Cymru ar ddefnyddio maglau a thrapiau glud yn dod i rym o heddiw ymlaen (17 Hydref), gan greu hanes, a helpu i roi diwedd ar sefyllfa lle mae dioddefaint yn cael ei achosi i bob math o anifeiliaid yn ddiwahân.

Welsh Government

Dyrannu rhagdaliadau Cynllun y Taliad Sylfaenol i filoedd o ffermydd Cymru

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths, wedi cyhoeddi y bydd dros £158m yn cael ei rannu gan dros 15,600 o ffermydd ledled Cymru wrth i'r rhagdaliadau o dan Gynllun y Taliad Sylfaenol (BPS) 2023 gael eu dyrannu yfory (dydd Iau 12 Hydref).

Welsh Government

Wythnos i fynd tan y Gwaharddiad ar Faglau a Thrapiau Glud yng Nghymru

Mae wythnos i fynd nes y daw gwaharddiad llwyr ar ddefnyddio maglau a thrapiau glud yng Nghymru i rym, meddai'r Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths i'n hatgoffa heddiw

Welsh Government

Rhaid i bob Ceidwad Adar barhau i fod ar ei wyliadwriaeth a chynnal bioddiogelwch llym – Prif Swyddog Milfeddygol Cymru

Wrth i'r hydref a'r gaeaf nesáu, mae'n bwysicach nag erioed bod bob ceidwad adar yn cynnal y lefelau uchaf o fioddiogelwch a hylendid i ddiogelu ei heidiau, a bod ar ei wyliadwriaeth am unrhyw arwyddion o ffliw adar

Welsh Government

Cyllid i helpu i wella diogelwch ar ffermydd Cymru

Mae ffermwr a gafodd anafiadau difrifol ar ei fferm deuluol wedi croesawu'r newyddion bod Llywodraeth Cymru yn darparu £80,000 i helpu i wella diogelwch ffermwyr, eu teuluoedd, ac ymwelwyr â ffermydd yng Nghymru.

Welsh Government

Wisgi Cymreig Brag Sengl Distyllfa Aber Falls yn cael ei warchod

Mae Distyllfa Aber Falls yng Ngogledd Cymru wedi ymuno â'r rhestr o gynhyrchwyr o Gymru sydd wedi cael statws gwarchodedig y DU am ei Wisgi Cymreig Brag Sengl.

Welsh Government

Cymru yn arwain y ffordd drwy gyflwyno gwaharddiad llwyr ar faglau a thrapiau glud

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths, wedi cadarnhau y bydd y gwaharddiad llwyr cyntaf yn y DU ar ddefnyddio maglau a thrapiau glud yn dod i rym yng Nghymru yn ystod yr hydref.

Welsh Government

Y Gweinidog yn croesawu cynllun i wahardd cŵn American Bully XL ar ôl galw am weithredu

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths wedi croesawu cyhoeddiad Llywodraeth y DU ei bod am wahardd cŵn y brid American Bully XL erbyn diwedd y flwyddyn.        

Welsh Government

£600,000 i wella iechyd a diogelwch pysgotwyr a gweithwyr dyframaethu

Anogir pysgotwyr a gweithwyr dyframaethu yng Nghymru i wneud cais am gyllid i wella agweddau iechyd a diogelwch ar eu gwaith.

Welsh Government

Gweinidog yn ymweld â llaethdy llaeth defaid llwyddiannus ym Methesda

Mae Lesley Griffiths, y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru wedi ymweld â llaethdy newydd ym Methesda, Gwynedd a adeiladwyd yn bwrpasol ar gyfer llaeth defaid.

Welsh Government

Deddf Amaeth hanesyddol Cymru yn dod i rym

Mae Deddf Amaeth gyntaf erioed Cymru bellach yn gyfraith, ar ôl derbyn y Cydsyniad Brenhinol heddiw.