English icon English

Newyddion

Canfuwyd 187 eitem, yn dangos tudalen 4 o 16

WG positive 40mm-3

Y newyddion diweddaraf am Brosiect TB Buchol Sir Benfro

Mae'r prosiect TB buchol yn Sir Benfro, i edrych sut y gellir mynd i'r afael â'r clefyd mewn dull partneriaeth wedi dechrau, yn dilyn dyfarnu'r contract ar gyfer ei gyflawni, yn ôl cyhoeddiad gan y Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths. 

Welsh Government

Mwy o gyfleoedd i drafod yn Sioeau Môn a Sir Benfro

Bydd sioeau amaethyddol sydd ar ddod yr haf hwn yn rhoi mwy o gyfleoedd i drafod ac i weld y gorau o gefn gwlad Cymru, meddai'r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, Lesley Griffiths.

Welsh Government

Cynllun i gefnogi cymunedau arfordirol

Bydd cynllun i gefnogi prosiectau lleol yn ardaloedd arfordirol Cymru yn elwa ar gyllid gan Lywodraeth Cymru

Welsh Government

Ffermydd Gogledd Cymru yn gweithredu i gefnogi'r amgylchedd

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths wedi clywed sut mae busnesau fferm yng Ngogledd Cymru yn gweithredu er mwyn fynd i'r afael â'r argyfyngau hinsawdd a natur.

Welsh Government

Y Gweinidog yn gweld gwaith anhygoel yn LIMB-art Conwy

Mae Gweinidog Gogledd Cymru, Lesley Griffiths, wedi gweld y gwaith anhygoel sy’n cael ei wneud gan gwmni dylunio a gweithgynhyrchu o’r radd flaenaf yng Nghonwy sy'n ymroddedig i gynhyrchu gorchuddion coes prosthetig trawiadol.

Welsh Government

Uchafbwynt newydd i allforion Bwyd a Diod Cymru

Roedd allforion Bwyd a Diod Cymru werth £797 miliwn yn 2022, y gwerth blynyddol uchaf a gofnodwyd, meddai'r Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths.

Welsh Government

Gwarchod Wisgi Cymreig Brag Sengl

Mae un o wirodydd mwyaf poblogaidd Cymru, y Wisgi Cymreig Brag Sengl, bellach wedi'i ddiogelu'n swyddogol ar ôl iddo sicrhau statws Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig y DU.

Welsh Government

Uchafbwynt y calendr gwledig ar ddechrau wrth inni edrych ymlaen at ddyfodol ffermio – Lesley Griffiths

Sioe Frenhinol Cymru yw uchafbwynt y calendr gwledig, ac mae’n lle delfrydol i barhau â thrafodaethau a sgyrsiau am sicrhau dyfodol cryf i ffermio a’n cymunedau gwledig, meddai’r Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths heddiw.

Welsh Government

Cyhoeddi cynllun amaeth-amgylcheddol interim ar gyfer 2024

Bydd cynllun amaeth-amgylcheddol i ddiogelu cynefinoedd ar dir ffermio’n cael ei gyflwyno i bara o 1 Ionawr 2024 tan ddechrau’r Cynllun Ffermio Cynaliadwy yn 2025, meddai’r Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths.

Welsh Government

Ymgynghoriad ar Gynlluniau Rheoli Pysgodfeydd cyntaf Cymru

Mae ymgyngoriadau cyhoeddus ar ddau Gynllun Rheoli Pysgodfeydd ar y cyd rhwng Cymru a Lloegr wedi'u cyhoeddi heddiw.

Welsh Government

Diweddariad ar y Cynllun Ffermio Cynaliadwy wrth i'r ymateb cydlunio gael ei gyhoeddi.

Mae'r ymateb cydlunio i gynigion amlinellol y Cynllun Ffermio Cynaliadwy wedi rhoi adborth gwerthfawr, mae'r Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths wedi dweud heddiw.

Welsh Government

Fferm ym Mro Morgannwg yn anelu at ddiogelu’r amgylchedd a chreu budd i’r busnes

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths wedi ymweld â fferm ym Mro Morgannwg sy'n cymryd camau i fynd i'r afael â'r argyfyngau hinsawdd a natur ac er budd eu busnes.