English icon English

Newyddion

Canfuwyd 90 eitem, yn dangos tudalen 8 o 8

Bethesda 3-2

Hwb o £700,000 i brosiectau cymunedol yn y gogledd a’r canolbarth

Mae pump o brosiectau cymunedol yn y gogledd a’r canolbarth wedi derbyn cyfran o bron i £725,000 o gyllid gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y ddau ranbarth.

Bethesda 3-2

Hwb o £1.5m i brosiectau cymunedol lleol

Mae 13 o brosiectau cymunedol ledled Cymru wedi derbyn cyfran o dros £1.5m o gyllid gan Lywodraeth Cymru.

42196 ARW Logo Facebook 640x360 V2-2

"Helpwch ni i greu'r Gymru wirioneddol wrth-hiliol rydyn ni i gyd eisiau ei gweld"

Gyda dyddiad cau’r ymgynghoriad ar Gynllun Gweithredu Cydraddoldeb Hiliol Llywodraeth Cymru yn agosáu ddydd Iau 15 Gorffennaf, mae Jane Hutt, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol, wedi cyhoeddi apêl i sefydliadau ac unigolion ledled Cymru i sicrhau eu bod yn helpu i greu'r Gymru wirioneddol wrth-hiliol yr ydym i gyd am ei gweld.

Jane Hutt profile photo Nov 2019-2

“Gwirfoddolwyr yw’r glud sy’n dal ein cymunedau ni gyda’i gilydd”

Mae £1.4m o gyllid wedi cael ei ddyfarnu i 12 prosiect sydd wrth galon cymunedau ledled Cymru, gan nodi Wythnos Gwirfoddolwyr 2021 hefyd.

EU citizens hearts WEL-2

Y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE – Llai na 30 diwrnod i fynd

Mae llai na 30 diwrnod ar ôl i ddinasyddion yr UE wneud cais am statws preswylydd sefydlog yn y DU ac rydym yn annog y rheini sy’n byw yng Nghymru i fanteisio ar y cymorth am ddim sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru i’w helpu i lenwi’u cais. 

BLM-2

Llywodraeth Cymru'n gweithredu i atal hiliaeth. Mae'n amser newid.

Jane Hutt, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol, flwyddyn ar ôl marwolaeth George Floyd.