English icon English

Newyddion

Canfuwyd 90 eitem, yn dangos tudalen 3 o 8

Welsh Government

Cyllid gwerth cannoedd o filoedd o bunnoedd i undebau credyd sy’n cynnig achubiaeth wrth i’r Gweinidogion annog y rhai sy’n cael trafferthion i geisio cymorth mewn lle diogel

Mae Gweinidogion Llywodraeth Cymru heddiw (dydd Iau 5 Ionawr) wedi ymweld ag undebau credyd ledled Cymru wrth iddynt gyhoeddi cyllid estynedig gwerth ychydig dros £422,000 y flwyddyn i sefydliadau sy’n cynnig cymorth hanfodol i’r rhai sy’n wynebu anawsterau ariannol.

Aberporth Village Hall-2

Cyfleusterau cymunedol yng ngorllewin Cymru yn elwa ar gyllid ychwanegol ‘hanfodol’ er mwyn talu costau cynyddol

Bydd cyfleusterau cymunedol yng ngorllewin Cymru yn elwa ar gyllid ychwanegol ‘hanfodol’ gan Lywodraeth Cymru er mwyn eu galluogi i orffen gwaith adnewyddu.

Jane Hutt profile photo Nov 2019-2

Cyfleusterau cymunedol yng ngogledd Cymru yn elwa ar gyllid ychwanegol ‘hanfodol’ er mwyn talu costau cynyddol

Bydd cyfleusterau cymunedol yng ngogledd Cymru yn elwa ar gyllid ychwanegol ‘hanfodol’ gan Lywodraeth Cymru er mwyn eu galluogi i orffen gwaith adnewyddu.

Jane Hutt profile photo Nov 2019-2

Cyfleusterau cymunedol yng Nghasnewydd a Chwmbrân yn elwa ar gyllid ychwanegol ‘hanfodol’ er mwyn talu costau cynyddol

Bydd cyfleusterau cymunedol yng Nghasnewydd a Chwmbrân yn elwa ar gyllid ychwanegol ‘hanfodol’ gan Lywodraeth Cymru er mwyn eu galluogi i orffen gwaith adnewyddu.

Aberporth Village Hall-2

Cyfleusterau cymunedol ledled Cymru yn elwa ar gyllid ychwanegol ‘hanfodol’ er mwyn talu costau cynyddol

Bydd cyfleusterau cymunedol ledled Cymru yn elwa ar gyllid ychwanegol ‘hanfodol’ gan Lywodraeth Cymru er mwyn eu galluogi i orffen gwaith adnewyddu.

Welsh Government

Teulu yn cynllunio dathliadau Cymreig ac Wcreinaidd y Nadolig hwn ar ôl croesawu ffoaduriaid i’w cartref

“Pa mor aml ydych chi wir yn cael cyfle i helpu rhywun a gwneud gwahaniaeth?”

Derek Walker-2

Cyhoeddi Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol newydd Cymru

Mae'r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi cyhoeddi mai Derek Walker fydd Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol nesaf Cymru.

Wales stands with Ukraine WELSH

Mwy na 500 o bobl o Wcráin yn dod o hyd i’w lle eu hunain yng Nghymru

Mae mwy na 500 o bobl o Wcráin wedi symud i lety mwy hirdymor ar ôl cael cymorth drwy gynllun uwch-noddwr Llywodraeth Cymru.

Welsh Government

Targed o fewn cyrraedd Cymru wrth i goeden rhif 20 miliwn gael ei phlannu yn Uganda

Mae rhaglen tyfu coed sy'n ceisio mynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd yn dathlu carreg filltir bwysig wrth i goeden rhif 20 miliwn gael ei phlannu yn Uganda fel rhan o gynllun a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

MSJ and DMSS with young care leavers-2

“Rydym yn buddsoddi ym mywydau'r rhai sydd angen help llaw," medd y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol dilyn cyfarfod â phobl ifanc sy'n gadael gofal sy'n elwa ar gynllun peilot Incwm Sylfaenol

“Rydym yn buddsoddi ym mywydau pobl ifanc sydd angen help llaw i gyflawni eu potensial," meddai'r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, Jane Hutt, ar ôl cwrdd â'r rhai sy'n cymryd rhan mewn cynllun peilot Incwm Sylfaenol yng Ngogledd Cymru.

welsh flag-6

Y Llywodraethau datganoledig yn unedig wrth alw am weithredu brys ynghylch ‘costau byw’

Mae’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol Jane Hutt ochr yn ochr â Gweinidog yr Alban ar gyfer Nawdd Cymdeithasol, Ben MacPherson a Gweinidog Cymunedau Gogledd Iwerddon Deirdre Hargey yn annog Llywodraeth y DU i gymryd camau ar unwaith i fynd i’r afael â’r argyfwng costau byw.

Wales stands with Ukraine WELSH

“Rydyn ni’n hynod ddiolchgar i bawb ledled Cymru sy’n gweithredu fel gwesteiwyr i Wcreiniaid, ond mae’n hanfodol bod mwy o aelwydydd yn cynnig lle.”

Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol Jane Hutt ar y Cynllun Cartrefi i Wcráin.

Yn y diweddariad diweddaraf ar sefyllfa Argyfwng Wcráin, mae Jane Hutt, y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, wedi diolch i’r holl aelwydydd hynny ledled Cymru sydd wedi cynnig eu cartrefi i Wcreiniaid sy’n ffoi o’r Rhyfel ac mae’n annog mwy o aelwydydd i ddarparu’r cymorth hanfodol hwn.