English icon English

Newyddion

Canfuwyd 2547 eitem, yn dangos tudalen 205 o 213

Ambulance front on

Amseroedd aros adrannau damweiniau ac achosion brys a’r Gwasanaeth Ambiwlans yn taro’r targed ar gyfer mis Ionawr

Ymateb Llywodraeth Cymru i’r ystadegau diweddaraf ar berfformiad Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) Cymru.

Eagle and botanic garden-2

Dechrau Newydd ar gyfer busnesau cymdeithasol yn nwyrain Cymru

Heddiw, cafodd £700,000 o gyllid ychwanegol ei gyhoeddi gan Jeremy Miles, y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit, i helpu i greu busnesau cymdeithasol newydd yn y Dwyrain.

mailchimp image preview-3

Dathliad o ddiwydiannau creadigol Gogledd Cymru

Bydd blaenoriaethau newydd i gefnogi twf Diwydiannau Creadigol Cymru yn cael eu hamlinellu yn ystod digwyddiad gan Gymru Greadigol a BAFTA yng Ngaleri Caernarfon heno.

Welsh Government

Prif Weinidog yn sefydlu cynllun rhyddhad cyllid brys

Heddiw, cyhoeddodd y Prif Weinidog Mark Drakeford gronfa argyfwng gwerth miliynau o bunnoedd i ddelio ag effaith uniongyrchol Storm Dennis a Storm Ciara.

Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, Ken Skates

Y Gweinidog dros yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru ar y ffigurau diweithdra isaf erioed yng Nghymru

Wrth drafod yr ystadegau diweddaraf ar gyfer y Farchnad Lafur, dywedodd Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, Ken Skates:

Welsh Government

Dweud eich dweud am gynlluniau i greu Cymru ddiwastraff

Mae Llywodraeth Cymru am glywed eich barn am ei chynlluniau i wneud Cymru y brif wlad ailgylchu yn y byd ac i ddod yn economi gylchol, mewn cyfres o sesiynau ymgynghori ar 'Fwy nag Ailgylchu'

Rhondda Housing-2

£24m o gyllid i gyflymu adeiladu tai newydd yng Nghymru

Mae £24m ychwanegol yn cael ei fuddsoddi ar unwaith er mwyn adeiladu mwy o gartrefi fforddiadwy yng Nghymru, datganodd Julie James, y Gweinidog Tai, heddiw.

Welsh Government

Gweinidogion Cyllid y llywodraethau datganoledig yn galw am drafodaethau brys gyda Phrif Ysgrifennydd newydd y Trysorlys

Mae Gweinidogion Cyllid Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn pwyso ar Lywodraeth y Deyrnas Unedig i gynnal trafodaethau brys cyn Cyllideb y DU ar 11 Mawrth.

EU citizens hearts WEL-2

Rhagor o gefnogaeth i ddinasyddion yr UE yng Nghymru sy’n anodd eu cyrraedd

Wrth i’r ffigurau diweddaraf ynglŷn â cheisiadau i Gynllun Preswylio’n Sefydlog Llywodraeth y DU i Ddinasyddion yr UE gael eu rhyddhau, mae’r Cwnsler Cyffredinol Jeremy Miles heddiw wedi cyhoeddi rhagor o gyllid newydd i gynghorau Cymru i gynyddu nifer y ceisiadau o’u hardaloedd.

Welsh Government

Y Prif Weinidog yn cyhoeddi enwau teilyngwyr Gwobrau Dewi Sant

Heddiw, mae Mark Drakeford, y Prif Weinidog, wedi enwi syrffiwr, swyddog yr heddlu a chyn-ornestwr crefft ymladd ymhlith teilyngwyr Gwobrau Dewi Sant 2020.

llysgennadalmaeneg-germanambassador-2

Cymru yn edrych ymlaen at berthynas gref â’i phartner masnachol pwysicaf wrth i Lysgennad yr Almaen i’r DU ymweld â lleoliadau allweddol

Bydd Cymru’n gwneud popeth y gall i sicrhau bod ei pherthynas gref â’r Almaen yn parhau, gan fod ganddynt gysylltiadau masnachol gwerth mwy na £3bn, wrth i gyfnod newydd o drafodaeth â’r UE fynd yn ei flaen.

Coleg Gwent student Holly O’Dwyer-2

Merch o Flaenau Gwent yn gobeithio y bydd cwrs yn arwain at ei swydd ddelfrydol

Mae merch yn ei harddegau ym Mlaenau Gwent sydd wedi'i chofrestru ar gwrs Peirianneg Chwaraeon Modur mewn canolfan newydd, y cyntaf o'i math yng Nghymru, wedi dweud ei bod yn gobeithio y bydd gwneud y cwrs yn arwain at ei swydd ddelfrydol.