English icon English

Newyddion

Canfuwyd 21 eitem, yn dangos tudalen 2 o 2

Rhadyr Farm 2-2

Newidiadau nawr i'r drefn lladd gwartheg ar y fferm.

Bydd canlyniadau ac argymhellion cyfarfod cynta'r Grŵp Cynghori Technegol (TAG) ar TB Gwartheg yn cael eu cyhoeddi heddiw.

Sealands farm 2-2

Yr Ysgrifennydd Materion Gwledig yn rhannu amserlen newydd ar gyfer y Cynllun Ffermio Cynaliadwy

  • Cadarnhad y bydd Cynllun y Taliad Sylfaenol ar gael yn 2025
  • Bydd y cyfnod pontio i'r Cynllun Ffermio Cynaliadwy arfaethedig yn dechrau yn 2026
  • "Rydyn ni wastad wedi dweud na fyddai'r Cynllun yn cael ei gyflwyno nes ei fod yn barod ac rwy'n glynu wrth hynny" - Yr Ysgrifennydd Materion Gwledig, Huw Irranca-Davies
HID-NationalForest-3

Rhagor o safleoedd ar gyfer y Goedwig Genedlaethol

Mae gan y Goedwig Genedlaethol bellach fwy na 100 o safleoedd ledled Cymru.

Welsh Government

Ffermwyr Cymru yn cael eu hannog i barhau i gadw llygad am arwyddion o'r Tafod Glas

Mae Prif Swyddog Milfeddygol Cymru wedi annog ffermwyr yng Nghymru i gadw llygad am arwyddion y Tafod Glas wrth i ni ddechrau ar gyfnod lle mae mwy o berygl i anifeiliaid ddal y feirws Tafod Glas o wybed.

Welsh Government

Ysgrifennydd Newydd y Cabinet ar yr ymweliad cyntaf â physgotwyr

Yn ddiweddar, cyfarfu Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig, Huw Irranca-Davies â physgotwyr lleol yn Ardal Forol Abertawe.

SVW-C46-1718-0154-2

Cyhoeddi Cronfa ar gyfer Gwyliau a Digwyddiadau Bwyd a Diod.

Mae cronfa i gefnogi gwyliau a digwyddiadau bwyd a diod ledled Cymru yn agor i geisiadau ddydd Mercher 1 Mai.

Huw Irranca-davies farm-2

Cadarnhad o £20 miliwn o gymorth seilwaith fferm

Heddiw, mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig, Huw Irranca-Davies, wedi cadarnhau dau gynllun cyllido i gefnogi buddsoddiad mewn seilwaith fferm, a fydd yn helpu i ymdopi yn well ag effaith bosibl newid yn yr hinsawdd.

Brecon DDRS-3

Canlyniadau treialu cynllun dychwelyd ernes digidol ar gyfer tref gyfancyntaf yn y byd

Mae trigolion a busnesau yng nghanolbarth Cymru wedi helpu i greu y fenter gyntaf yn y byd i wneud hynny drwy dreialu cynllun dychwelyd ernes digidol.

wpr

Sortio ailgylchu yn y gweithle

O heddiw (dydd Sadwrn 6 Ebrill) ymlaen, bydd yn gyfraith i bob busnes, elusen a sefydliad sector cyhoeddus i gael trefn ar eu gwastraff er mwyn ei ailgylchu.