English icon English

Newyddion

Canfuwyd 251 eitem, yn dangos tudalen 16 o 21

WG positive 40mm-3

Cydnabod cyflogeion GIG Cymru yn Anrhydeddau Blwyddyn Newydd y Frenhines

Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Eluned Morgan, a Phrif Weithredwr GIG Cymru, Judith Paget, wedi llongyfarch gweithwyr GIG Cymru sydd wedi cael eu cydnabod yn Anrhydeddau Blwyddyn Newydd y Frenhines.

Welsh Government

Pob oedolyn cymwys wedi cael cynnig brechlyn atgyfnerthu Covid-19 yng Nghymru

Mae pob bwrdd iechyd yng Nghymru wedi cadarnhau heddiw (31 Rhagfyr) eu bod wedi cynnig apwyntiad brechlyn atgyfnerthu i bob oedolyn cymwys.

Disrupt the transmission gif Welsh-2

Cadw Cymru'n Ddiogel wrth i achosion Omicron gynyddu

Mae prif feddyg Cymru wedi annog pawb i gymryd camau i amddiffyn eu hunain rhag Covid-19 gan fod cyfraddau achosion yn codi i'w lefelau uchaf yn y pandemig.

Health Minister booster-2

Byddin brechu Cymru yn tyfu wrth i’r lluoedd arfog, meddygon teulu a fferyllfeydd ymrwymo i gefnogi

Mae'r Gweinidog Iechyd Eluned Morgan wedi diolch i'r miloedd o staff a gwirfoddolwyr ychwanegol y GIG sy'n llwyddo yn rhaglen atgyfnerthu Covid-19 yng Nghymru.

Welsh Government

Ymateb Llywodraeth Cymru i ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi datganiad ar ddata perfformiad diweddaraf GIG Cymru a gyhoeddwyd heddiw (dydd Iau, 23 Rhagfyr).

Ambulance 1-2

Buddsoddi dros £34m mewn gwasanaethau ambiwlans dros fisoedd y gaeaf

Mae’r Gweinidog Iechyd Eluned Morgan wedi cyhoeddi dros £34m o arian ychwanegol i gefnogi Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn ystod misoedd y gaeaf i ddod.

pharmacy2-2

Darparu ystod ehangach o wasanaethau mewn fferyllfeydd yng Nghymru

O fis Ebrill 2022, bydd holl fferyllfeydd cymunedol Cymru yn gallu cynnig ystod ehangach o wasanaethau o ganlyniad i ddiwygiadau sylweddol sydd wedi eu cytuno gan y Gweinidog Iechyd.

Welsh Government

Cynyddu’r capasiti profi er mwyn dod o hyd i unrhyw achosion o’r amrywiolyn Omicron yng Nghymru

Heddiw, mae Eluned Morgan, y Gweinidog Iechyd, wedi cyhoeddi cynlluniau i gynyddu'r capasiti ar gyfer dod o hyd i unrhyw achosion o’r amrywiolyn Omicron yng Nghymru

mhorwood Covid 19 Oxford-Astrazeneca Vaccine 040121 33

Pob oedolyn cymwys yng Nghymru i gael cynnig brechiad atgyfnerthu erbyn diwedd mis Ionawr

Heddiw (7 Rhagfyr), bydd y Gweinidog Iechyd yn cadarnhau bod pob oedolyn cymwys yn mynd i gael cynnig brechiad atgyfnerthu COVID-19 erbyn diwedd mis Ionawr.

104280 - KSW Disrupt Individual Social Posts Static 1920x1080 WEL1

‘Torri’r trosglwyddiad’ – Lansio’r ymgyrch Diogelu Cymru ddiweddaraf

Nod lansio gweithgarwch diweddaraf ymgyrch Diogelu Cymru Llywodraeth Cymru, heddiw (ddydd Llun 6 Rhagfyr), yw ‘torri’r trosglwyddiad’ er mwyn helpu i atal COVID-19 rhag lledaenu.

Welsh Government

Buddsoddi mwy nag erioed yn golygu cynnydd o 15% mewn lleoedd hyfforddi i weithwyr gofal iechyd proffesiynol, fel rhan o’r ymateb i’r pandemig

Bydd dros £260m, sef lefel ddigynsail o gyllid, yn cael ei fuddsoddi mewn hyfforddi gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yng Nghymru er mwyn helpu’r GIG i ymateb i’r pandemig a heriau’r dyfodol.

WG positive 40mm-3

Yr achos cyntaf o Omicron wedi’i gadarnhau yng Nghymru

Mae achos o Omicron, yr amrywiolyn sy'n peri pryder, wedi'i gadarnhau yng Nghymru. Yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro y mae’r achos ac mae'n gysylltiedig â theithio rhyngwladol.