English icon English

Newyddion

Canfuwyd 5 eitem

Welsh Government

Busnesau – gwnewch gais nawr am hyd at £10,000 i helpu i leihau eich costau rhedeg

Mae ceisiadau bellach ar agor i fusnesau micro, bach a chanolig yn y sectorau manwerthu, lletygarwch a hamdden gael cyllid i fuddsoddi mewn paratoi eu busnesau ar gyfer y dyfodol.

Welsh Government

Jeremy Miles yn amlinellu gweledigaeth ar gyfer economi Cymru

Heddiw, yn ystod prif araith AMRC Cymru ym Mrychdyn, mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ynni a'r Gymraeg, Jeremy Miles, wedi nodi'r blaenoriaethau y mae'n bwriadu mynd i'r afael a nhw ar unwaith er budd economi Cymru.

4 WALES

Datgelu enwau unigolion talentog o Gymru ar gyfer y 'Gemau Olympaidd Sgiliau' mawreddog

Mae chwech o brentisiaid a myfyrwyr ifanc talentog o Gymru wedi cael eu dewis i gynrychioli’r DU yn WorldSkills 2024 yn Lyon.

Welsh Government

Edrychwch a ydych yn gymwys am grant i leihau costau rhedeg busnes

Gall busnesau micro, bach a chanolig yn y sectorau manwerthu, lletygarwch a hamdden nawr edrych i weld a ydyn nhw'n gymwys am gymorth gan Lywodraeth Cymru i'w helpu i leihau eu costau.