English icon English

Newyddion

Canfuwyd 91 eitem, yn dangos tudalen 8 o 8

Welsh Government

Rhaid bod yn uchelgeisiol ac eang ein gorwelion wrth ddelio â Theithio Llesol

Mae canllaw newydd i helpu awdurdodau lleol i gynllunio, dylunio a darparu llwybrau cerdded a beicio o ansawdd uchel ledled Cymru wedi’i lansio heddiw [Gwener, 16 Gorffennaf].

Stump up for Trees-2

Dirprwy Weinidog yn cyhoeddi "galwad genedlaethol i weithredu" i blannu 86 miliwn o goed

Mae angen i Gymru blannu dros 86 miliwn o goed dros y naw mlynedd nesaf i gyflawni ei huchelgais o gyrraedd sero net erbyn 2050, meddai'r Dirprwy Weinidog dros y Newid yn yr Hinsawdd Lee Waters heddiw (dydd Mawrth 13 Gorffennaf).

St Brides 2

Strydoedd mwy diogel yn achub bywydau

Mae Lee Waters, y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, wedi cadarnhau y bydd cynlluniau i leihau'r terfyn cyflymder safonol cenedlaethol yng Nghymru o 30mya i 20mya ar ffyrdd mewn ardaloedd preswyl ac ar strydoedd prysur i gerddwyr, yn rhan o flaenoriaethau deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer eleni.

lee waters-2

Rhewi prosiectau ffyrdd newydd

Bydd y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, Lee Waters, yn cyhoeddi y bydd prosiectau i adeiladu ffyrdd newydd yn cael eu rhewi, wrth i adolygiad o gynlluniau priffyrdd ar draws Cymru gael ei gynnal.

lee waters-2

'Rhaid inni ddiogelu iechyd ein plant rhag llygredd aer', meddai'r Dirprwy Weinidog dros Newid yn yr Hinsawdd

Mynd i'r afael â llygredd aer yw un o'r heriau mwyaf cymhleth sy'n ein hwynebu, heb ateb syml meddai Lee Waters, y Dirprwy Weinidog newydd dros Newid yn yr Hinsawdd, wrth i Gymru nodi Diwrnod Aer Glân.

Welsh Government

Portiwgal yn symud i oren ar restr goleuadau traffig teithio rhyngwladol

Bydd angen i deithwyr sy'n dychwelyd i Gymru o Bortiwgal hunanynysu ar ôl dod yn ôl wedi i Lywodraeth Cymru gadarnhau y bydd y gyrchfan gwyliau boblogaidd yn symud i'r rhestr oren o 04:00 awr dydd Mawrth 8 Mehefin.

Welsh Government

Gwelliannau ar gyffyrdd 5 a 7 yr A483 i ddechrau

Bydd gwaith hanfodol yn cael ei wneud ar yr A483 yn Wrecsam rhwng cyffyrdd 5 a 7 i gynyddu darn o’r ddau fan croesi llain ganol ynghyd ag uwchraddio systemau draenio a rhwystrau.