English icon English

Newyddion

Canfuwyd 91 eitem, yn dangos tudalen 2 o 8

Welsh Government

'Gweithio gyda'n gilydd i achub bywydau' - Llywodraeth Cymru yn ymuno â'r heddlu cyn cyflwyno 20mya

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymuno â heddluoedd i helpu i addysgu modurwyr cyn cyflwyno'r terfyn cyflymder diofyn o 20mya ym mis Medi.

Welsh Government

Gwaith ffordd hanfodol i'w wneud ar yr M4

Mae modurwyr yn cael eu cynghori i gynllunio ymlaen llaw cyn iddynt deithio yn ystod y misoedd nesaf gan fod cyfres o waith ffordd mawr a chau lonydd yn dechrau ar ddwy ran wahanol o'r M4 yr haf hwn.

pont menai menai bridge still-2

Rhagor o waith yn cael ei wneud ar Bont y Borth

Bydd gwaith yn dechrau ddydd Llun, 4 Medi i adfer Pont y Borth (Pont Menai) i sicrhau ei fod yn cael ei wneud mewn pryd ar gyfer ei 200mlwyddiant.

Welsh Government

Tri mis i fynd: Bydd y newid i 20mya yn achub bywydau ac yn cryfhau cymunedau, meddai’r Dirprwy Weinidog

Yn ogystal ag achub bywydau, bydd arafu’r traffig yn cryfhau cymunedau ac yn eu gwneud yn fwy diogel, dywedodd y Dirprwy Weinidog Lee Waters dri mis cyn y daw’r terfyn cyflymder 20mya diofyn i rym.

MicrosoftTeams-image-13

Dirprwy Weinidog yn cadarnhau y bydd rhan fwyaf y gwasanaethau bws yn cael eu diogelu diolch i gronfa gwerth £46m

Diolch i gynllun trosglwyddo newydd a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru heddiw (dydd Gwener, 16 Mehefin) bydd rhan fwyaf y gwasanaethau bysiau yng Nghymru yn cael eu diogelu.

1406Saltneybikelane58-2

Llywodraeth Cymru yn dathlu Diwrnod Aer Glân gyda hwb o £58m i deithio llesol

Bydd mwy na £58m yn cael ei fuddsoddi mewn ffyrdd i'n helpu i ddewis cerdded a beicio ar gyfer teithiau lleol, cadarnhaodd y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, Lee Waters, heddiw (dydd Iau, 15 Mehefin).

Dm on train-2

Dirprwy Weinidog yn arwain y ffordd i gael gwasanaeth cythryblus yn ôl ar y trywydd iawn

Oedi, canslo trenau, a gor-lenwi - dim ond rhai o'r rhesymau pam y penderfynodd y Dirprwy Weinidog Lee Waters fynd ar daith ar y llinell rhwng Wrecsam a Bidston.

Welsh Government

Bydd 'hwb' gwerth £15m yn cynyddu nifer y pwyntiau gwefru cerbydau trydan yng Nghymru

Bydd Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £15m i gynyddu nifer y pwyntiau gwefru cerbydau trydan ledled Cymru.

pont menai menai bridge still-2

Diweddariad ynghylch Pont Menai 26/05/2023

Mae’r rhestr o gwestiynau cyffredin ynghylch Pont Menai wedi’i diweddaru.

pont menai menai bridge still-2

Diweddariad ynghylch Pont Menai 20/04/2023

Mae’r rhestr o gwestiynau cyffredin ynghylch Pont Menai wedi’i diweddaru.

Welsh Government

Llywodraeth Cymru'n parhau i gyllido cynlluniau e-feiciau llwyddiannus

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd dau gynllun ar gyfer benthyca e-feiciau sydd wedi llwyddo i annog mwy o drigolion lleol i gyfnewid eu car am feic mewn cymunedau ar draws Cymru yn derbyn arian ychwanegol am flwyddyn arall.

Welsh Government

Datganiad ar y Cyd am y Cynllun Brys ar gyfer y Sector Bysiau

Datganiad ar y cyd gan Lywodraeth Cymru, Trafnidiaeth Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Cymdeithas Swyddogion Cydgysylltu Trafnidiaeth Cymru (ATCO), Cydffederasiwn Cludiant Teithwyr a Chymdeithas Bysiau Cymru.