English icon English

Newyddion

Canfuwyd 170 eitem, yn dangos tudalen 7 o 15

Welsh Government

Cyngor i geidwaid gwartheg ar Ynys Môn i helpu i gadw nifer yr achosion o TB yn isel

 Bydd ceidwaid gwartheg ar Ynys Môn yn cael cyngor ychwanegol dros y diwrnodau nesaf i helpu i gadw nifer yr achosion o TB ar yr ynys yn isel.

Welsh Government

Prif Swyddog Milfeddygol newydd Cymru yn dechrau ei rôl

Heddiw, mae Dr Richard Irvine yn dechrau ei rôl newydd yn Brif Swyddog Milfeddygol Cymru.

Welsh Government

Gweinidog yn ymweld â Chanolfan Gymorth 2 Sisters

          Mae’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol, Jane Hutt wedi ymweld â’r Ganolfan Cymorth Cyflogaeth yn Llangefni, sydd wedi ei sefydlu i helpu a chynghori pobl sydd wedi cael eu heffeithio gan y cyhoeddiad am 2 Sisters.

Welsh Government

£2.5m ychwanegol i fynd i'r afael ag ymwrthedd gwrthficrobaidd mewn anifeiliaid yng Nghymru

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths, wedi cyhoeddi fod £2.5m ychwanegol yn cael ei ddarparu i barhau â'r gwaith da o reoli ymwrthedd i wrthfiotigau (AMR) mewn anifeiliaid yng Nghymru.

PCL - Progress photo 2 - 24.02.2023 - Copyright Pembrokeshire Creamery Ltd 2023

Cyfleuster prosesu llaeth newydd i Sir Benfro: Llywodraeth Cymru a Chyngor Sir Penfro yn sicrhau swyddi a buddsoddiad newydd ym Mharc Bwyd Sir Benfro

Mae Llywodraeth Cymru a Chyngor Sir Penfro wedi gwerthu tir i gwmni o Sir Benfro er mwyn datblygu cyfleuster prosesu llaeth newydd yn y sir, fel rhan o fuddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd.

Welsh Government

Cennin Pedr ar Ffurf Calon yn arwydd o Hoffter o Fwyd a Diod o Gymru ar Ddydd Gŵyl Dewi

 

Ddydd Gŵyl Dewi eleni, bydd ymwelwyr â Chastell Caerdydd yn gallu dangos eu bod wrth eu boddau â bwyd a diod o Gymru drwy rannu ffotograffau o osodiad cennin Pedr ar ffurf calon a gomisiynwyd yn arbennig ar gyfer yr achlysur.

Welsh Government

Cefnogaeth Cyswllt Ffermio gwerth dros £22 miliwn ar gyfer ffermwyr Cymru

Heddiw, cyhoeddodd Lesley Griffiths, y Gweinidog Materion Gwledig y bydd rhaglen Cyswllt Ffermio newydd gwerth £22.9 miliwn ar gael i ffermwyr Cymru dros y ddwy flynedd nesaf er mwyn eu cefnogi wrth iddynt baratoi at symud i’r Cynllun Ffermio Cynaliadwy newydd.

Welsh Government

Cadw cŵn dan reolaeth i ddiogelu ŵyn ac anifeiliaid fferm

Mae perchenogion cŵn yn cael eu hatgoffa i gadw eu hanifeiliaid o dan reolaeth pan mae yna ddefaid ac anifeiliaid fferm o gwmpas.

Welsh Government

Twf Trelleborg yn tystio i’r cyfleusterau a’r sgiliau sydd ar gael yng Ngogledd Cymru

Mae Gweinidog Gogledd Cymru, Lesley Griffiths, wedi canmol cwmni o Lannau Dyfrdwy sy'n arwain y ffordd ym maes darparu atebion morol, atebion ar y môr ac atebion o ran seilwaith, gan gynnig systemau diogelwch o'r radd flaenaf ar gyfer trosglwyddo olew a nwy o longau cargo i'r lan.

Welsh Government

Mwy o ffermydd Cymru yn derbyn arian Glastir ar ddechrau cyfnod talu

Mae mwy na £28.5 miliwn wedi ei dalu i ffermydd Cymru ar ddechrau cyfnod talu Glastir 2022, meddai'r Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths.

Welsh Government

Yr holl gynhwysion i helpu busnes yn y Fflint i dyfu

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths wedi agor cyfleuster cynhyrchu newydd yn swyddogol yn y Pudding Compartment yn y Fflint, sydd wedi elwa ar arian gan Lywodraeth Cymru.

Welsh Government

Cwmni coffi o Gymru yn sicrhau cytundeb newydd yn yr Unol Daleithiau a Chanada

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths wedi llongyfarch Ferrari's Coffee ym Mhen-y-bont ar ôl i'r cwmni sicrhau cytundeb newydd fydd yn gweld eu cynnyrch ar gael yn yr UDA a Chanada y flwyddyn nesaf.