English icon English

Newyddion

Canfuwyd 158 eitem, yn dangos tudalen 7 o 14

Welsh Government

Cyhoeddi Prif Swyddog Milfeddygol newydd Cymru

Dr Richard Irvine sydd wedi’i gyhoeddi yn Brif Swyddog Milfeddygol newydd Cymru.

Welsh Government

Safle Glannau Dyfrdwy ar restr fer Rolls Royce SMR

Mae cynnwys safle'r Gateway yng Nglannau Dyfrdwy ar restr fer o dri safle ar gyfer ffatri Rolls Royce SMR fydd yn cynhyrchu cydrannau allweddol ar gyfer Adweithyddion Modiwlar Bach (SMR), yn dangos cryfder y sgiliau a'r arbenigedd yng Ngogledd Cymru, medd Gweinidogion.

Welsh Government

Prosiect newydd yn anelu i gael gwared ar y Clafr Defaid o Gymru

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths, wedi rhoi contract tair blynedd i Goleg Sir Gar i weithio ar ddileu Clafr Defaid yng Nghymru.

Welsh Government

Cyhoeddi Cynllun y Taliad Sylfaenol ar gyfer 2023 a 2024

Heddiw, mae’r Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths, wedi cadarnhau y bydd cyllideb gwerth cyfanswm o £238 miliwn ar gael ar gyfer taliadau uniongyrchol i ffermwyr yn 2023, sef yr un lefel a ddarparwyd dros y tair blynedd diwethaf.

Welsh Government

Ffermydd Cymru i rannu miliynau o bunnoedd

Bydd ffermydd Cymru'n cael cyfran o £62.5 miliwn o dan Gynllun y Taliad Sylfaenol (BPS) 2022 wrth i daliadau llawn neu daliadau olaf gael eu talu yfory (Dydd Gwener 9 Rhagfyr).

Welsh Government

Cyhoeddi cynllun cyllido £3m ar gyfer prosiectau morol, pysgodfeydd a dyframaethu

Cyhoeddodd y Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths, fod cynllun cyllido gwerth £3 miliwn i gefnogi'r sectorau pysgodfeydd, morol a dyframaethu bellach ar agor ar gyfer mynegi diddordeb.

Welsh Government

Gwerthu mawn mewn garddwriaeth yng Nghymru i ddod i ben

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths, wedi cyhoeddi y bydd gwerthiant manwerthu mawn mewn garddwriaeth yn dod i ben yng Nghymru.

Welsh Government

Mesurau newydd i fynd i’r afael â ffliw adar yn dod i rym yfory

Atgoffir ceidwaid adar y bydd mesurau gorfodol newydd mewn perthynas â bioddiogelwch a chadw adar dan to, er mwyn diogelu eu hadar ymhellach rhag ffliw adar, yn dod i rym yfory (dydd Gwener, 2 Rhagfyr).

Welsh Government

Cennin Cymru yn cael eu gwarchod

Mae planhigyn a symbol cenedlaethol Cymru, y Genhinen Gymreig, bellach wedi'i gwarchod yn swyddogol wrth iddo ennill statws PGI (Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig) y DU.

Welsh Government

Dewch i’n gweld yn y Ffair Aeaf, meddai’r Gweinidog Materion Gwledig

Wrth i un o brif ddigwyddiadau calendr cefn gwlad Cymru gael ei gynnal, mae’r Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths, yn annog ymwelwyr â Ffair Aeaf Frenhinol Cymru i alw heibio stondin Llywodraeth Cymru.

Welsh Government

Mesurau Cadw Dan Do a Bioddiogelwch Gorfodol newydd i ddiogelu rhag Ffliw’r Adar

 Mae mesurau cadw dan do a bioddiogelwch gorfodol newydd yn cael eu cyflwyno ar gyfer dofednod ac adar caeth yng Nghymru, gan fod y dystiolaeth o sefyllfa’r ffliw adar yn awgrymu y bydd risg y clefyd yng Nghymru yn cynyddu dros fisoedd y gaeaf

Welsh Government

Y Diweddaraf am Reoliadau Llygredd Amaethyddol wrth gyhoeddi’r ymgynghoriad

          Yn dilyn cyhoeddi datganiad fis diwethaf am y Rheoliadau Llygredd Amaethyddol, mae’r Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths am atgoffa ffermwyr heddiw am gam nesa’r rheoliadau fydd yn dod i rym ym mis Ionawr 2023 ac yn cyhoeddi ymgynghoriad ar gynllun trwyddedu.