English icon English

Newyddion

Canfuwyd 145 eitem, yn dangos tudalen 10 o 13

Welsh Government

Atgoffa perchnogion i gadw eu cŵn dan reolaeth

Wrth i ni agosáu at ddiwedd y tymor wyna, gydag ŵyn ifanc allan yn y caeau, mae perchnogion cŵn yn cael eu hatgoffa i gadw eu hanifeiliaid dan reolaeth o amgylch defaid a da byw eraill.

Welsh Government

Cyfle i roi cynnig ar fwyd a diod o Gymru cyn y rygbi yn Llundain

Mae cynhyrchwyr bwyd a diod o Gymru yn Llundain heddiw i demtio'r cyhoedd i roi cynnig ar eu cynnyrch cyn i Gymru chwarae Lloegr yn Twickenham ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad, a chyn Dydd Gŵyl Dewi

Welsh Government

Achosion o ffliw adar ym Mhowys

Mae Prif Swyddog Milfeddygol Cymru, yr Athro Christianne Glossop, wedi cadarnhau presenoldeb haint Ffliw Adar Hynod Bathogenig H5N1 ar ddau safle masnachol gwahanol ym Mhowys - un ger y Drenewydd ac un ger y Trallwng.

Welsh Government

Ffordd osgoi Caernarfon a Bontnewydd i agor

Mae ffordd osgoi Caernarfon a Bontnewydd yr A487 wedi'i chwblhau cyn pryd a bydd nawr yn agored i draffig ddydd Sadwrn 19 Chwefror yn hytrach na dydd Gwener 18 Chwefror er mwyn peidio ag annog unrhyw deithio diangen yn ystod Storm Eunice.

Welsh Government

Cymru yw’r wlad gynta yn y DU i fynnu dyfais fonitro ar bob cwch pysgota masnachol

Cymru heddiw yw’r wlad gyntaf yn y DU i fynnu bod System Monitro Cychod (VMS) yn cael ei gosod ar ei holl gychod pysgota masnachol trwyddedig.

Welsh Government

Prentisiaid yn chwarae rhan bwysig mewn bragdy

Mae prentisiaid Budweiser wedi cwrdd â’r Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths, a thrafod manteision mynd yn brentis gyda’r cwmni.

Welsh Government

Mwy o daliadau Glastir yn cael eu talu ym mis Ionawr

Mae mwy o daliadau Glastir wedi’u talu’n gynnar yn y cyfnod talu i fusnesau ffermio yng Nghymru, meddai’r Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths.

Welsh Government

Lle amlwg ar gyfer bwyd a diod o Gymru mewn digwyddiad mawr yn Dubai

Bydd cynhyrchwyr bwyd a diod o Gymru yn arddangos eu cynnyrch yn Dubai ym mis Chwefror yn Gulfood, un o arddangosfeydd masnach bwyd a diod mwyaf y byd.

Welsh Government

Blwyddyn Newydd, ffocws newydd ar yrfaoedd bwyd a diod yng Nghymru

Mae ymgyrch i annog pobl i ystyried gyrfa newydd yn niwydiant bwyd a diod llwyddiannus Cymru wedi cael ei lansio gan Lywodraeth Cymru.

Welsh Government

Hwb o £14 miliwn i fusnesau bwyd a diod Cymru

Mae BlasCymru/TasteWales 2021 eisoes wedi helpu i sbarduno gwerth tua £14m mewn bargeinion busnes newydd a darpar fargeinion ar gyfer busnesau bwyd a diod o Gymru, yn ôl yr adborth cychwynnol.

Welsh Government

£1 filiwn ar gael i gynorthwyo diwydiant pysgota Cymru

Mae cymuned bysgota Cymru yn cael ei gwahodd i gyflwyno ceisiadau i gronfa gwerth £1 filiwn a fwriedir yn bennaf i helpu i liniaru'r effaith y mae Covid yn parhau i’w chael ar y diwydiant, a’i helpu i addasu yn wyneb y newidiadau i amodau'r farchnad ar gyfer cynhyrchion bwyd môr

Welsh Government

Gwarchod eich adar rhag ffliw adar

Mae Prif Swyddog Milfeddygol Cymru, Christianne Glossop, wedi pwysleisio pwysigrwydd pobl yn parhau i gymryd camau i warchod eu hadar rhag ffliw adar.