English icon English

Newyddion

Canfuwyd 168 eitem, yn dangos tudalen 5 o 14

Welsh Government

Gwarchod Wisgi Cymreig Brag Sengl

Mae un o wirodydd mwyaf poblogaidd Cymru, y Wisgi Cymreig Brag Sengl, bellach wedi'i ddiogelu'n swyddogol ar ôl iddo sicrhau statws Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig y DU.

Welsh Government

Uchafbwynt y calendr gwledig ar ddechrau wrth inni edrych ymlaen at ddyfodol ffermio – Lesley Griffiths

Sioe Frenhinol Cymru yw uchafbwynt y calendr gwledig, ac mae’n lle delfrydol i barhau â thrafodaethau a sgyrsiau am sicrhau dyfodol cryf i ffermio a’n cymunedau gwledig, meddai’r Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths heddiw.

Welsh Government

Cyhoeddi cynllun amaeth-amgylcheddol interim ar gyfer 2024

Bydd cynllun amaeth-amgylcheddol i ddiogelu cynefinoedd ar dir ffermio’n cael ei gyflwyno i bara o 1 Ionawr 2024 tan ddechrau’r Cynllun Ffermio Cynaliadwy yn 2025, meddai’r Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths.

Welsh Government

Ymgynghoriad ar Gynlluniau Rheoli Pysgodfeydd cyntaf Cymru

Mae ymgyngoriadau cyhoeddus ar ddau Gynllun Rheoli Pysgodfeydd ar y cyd rhwng Cymru a Lloegr wedi'u cyhoeddi heddiw.

Welsh Government

Diweddariad ar y Cynllun Ffermio Cynaliadwy wrth i'r ymateb cydlunio gael ei gyhoeddi.

Mae'r ymateb cydlunio i gynigion amlinellol y Cynllun Ffermio Cynaliadwy wedi rhoi adborth gwerthfawr, mae'r Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths wedi dweud heddiw.

Welsh Government

Fferm ym Mro Morgannwg yn anelu at ddiogelu’r amgylchedd a chreu budd i’r busnes

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths wedi ymweld â fferm ym Mro Morgannwg sy'n cymryd camau i fynd i'r afael â'r argyfyngau hinsawdd a natur ac er budd eu busnes.

Welsh Government

Cyhoeddi Cronfa ar gyfer Gwyliau a Digwyddiadau Bwyd a Diod

Mae cronfa gwerth £300,000 i ddarparu cymorth i wyliau a digwyddiadau bwyd a diod ledled Cymru yn agor i geisiadau heddiw (dydd Sadwrn, 1 Gorffennaf).

Welsh Government

Milfeddygon yn hanfodol i sicrhau safonau iechyd a lles uchel ar gyfer anifeiliaid yng Nghymru

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths, wedi dweud ei bod am i Gymru gael ei hystyried fel y lle gorau i ymarfer meddygaeth filfeddygol.

Welsh Government

Bil Amaethyddiaeth cyntaf Cymru yn cael sêl bendith

Mae Aelodau'r Senedd wedi pleidleisio o blaid y Bil Amaethyddiaeth cyntaf i gael ei lunio yng Nghymru. Bydd y Bil yn allweddol er mwyn cefnogi ffermwyr a chynhyrchu bwyd mewn ffyrdd cynaliadwy am genedlaethau i ddod.

Welsh Government

Pleidleisio ar gam olaf Bil Amaethyddiaeth hanesyddol Cymru

Bydd y Bil Amaethyddiaeth cyntaf erioed i’w lunio yng Nghymru yn cyrraedd y cyfnod craffu terfynol yn y Senedd heddiw (dydd Mawrth, 27 Mehefin

Welsh Government

Cyfraddau talu uwch ar gyfer ffermwyr sy’n creu coetir

Mae Llywodraeth Cymru yn galw ar holl ffermwyr Cymru i helpu i fynd i’r afael â’r argyfwng hinsawdd drwy blannu coed wrth i gyfraddau talu uwch ar gyfer creu coetir gael eu cyhoeddi heddiw (dydd Iau, Mai 25).

Welsh Government

Mae gan bob un ohonom ran i’w chwarae wrth ddiogelu ein planhigion a’n coed – y Gweinidog Materion Gwledig

Yn ystod Wythnos Genedlaethol Iechyd Planhigion, mae’r Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths, yn atgoffa pobl o’r hyn y gallant ei wneud i ddiogelu planhigion a choed yng Nghymru rhag plâu a chlefydau.