English icon English

Newyddion

Canfuwyd 168 eitem, yn dangos tudalen 4 o 14

Welsh Government

Wisgi Cymreig Brag Sengl Distyllfa Aber Falls yn cael ei warchod

Mae Distyllfa Aber Falls yng Ngogledd Cymru wedi ymuno â'r rhestr o gynhyrchwyr o Gymru sydd wedi cael statws gwarchodedig y DU am ei Wisgi Cymreig Brag Sengl.

Welsh Government

Cymru yn arwain y ffordd drwy gyflwyno gwaharddiad llwyr ar faglau a thrapiau glud

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths, wedi cadarnhau y bydd y gwaharddiad llwyr cyntaf yn y DU ar ddefnyddio maglau a thrapiau glud yn dod i rym yng Nghymru yn ystod yr hydref.

Welsh Government

Y Gweinidog yn croesawu cynllun i wahardd cŵn American Bully XL ar ôl galw am weithredu

Mae’r Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths wedi croesawu cyhoeddiad Llywodraeth y DU ei bod am wahardd cŵn y brid American Bully XL erbyn diwedd y flwyddyn.        

Welsh Government

£600,000 i wella iechyd a diogelwch pysgotwyr a gweithwyr dyframaethu

Anogir pysgotwyr a gweithwyr dyframaethu yng Nghymru i wneud cais am gyllid i wella agweddau iechyd a diogelwch ar eu gwaith.

Welsh Government

Gweinidog yn ymweld â llaethdy llaeth defaid llwyddiannus ym Methesda

Mae Lesley Griffiths, y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru wedi ymweld â llaethdy newydd ym Methesda, Gwynedd a adeiladwyd yn bwrpasol ar gyfer llaeth defaid.

Welsh Government

Deddf Amaeth hanesyddol Cymru yn dod i rym

Mae Deddf Amaeth gyntaf erioed Cymru bellach yn gyfraith, ar ôl derbyn y Cydsyniad Brenhinol heddiw.

WG positive 40mm-3

Y newyddion diweddaraf am Brosiect TB Buchol Sir Benfro

Mae'r prosiect TB buchol yn Sir Benfro, i edrych sut y gellir mynd i'r afael â'r clefyd mewn dull partneriaeth wedi dechrau, yn dilyn dyfarnu'r contract ar gyfer ei gyflawni, yn ôl cyhoeddiad gan y Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths. 

Welsh Government

Mwy o gyfleoedd i drafod yn Sioeau Môn a Sir Benfro

Bydd sioeau amaethyddol sydd ar ddod yr haf hwn yn rhoi mwy o gyfleoedd i drafod ac i weld y gorau o gefn gwlad Cymru, meddai'r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, Lesley Griffiths.

Welsh Government

Cynllun i gefnogi cymunedau arfordirol

Bydd cynllun i gefnogi prosiectau lleol yn ardaloedd arfordirol Cymru yn elwa ar gyllid gan Lywodraeth Cymru

Welsh Government

Ffermydd Gogledd Cymru yn gweithredu i gefnogi'r amgylchedd

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths wedi clywed sut mae busnesau fferm yng Ngogledd Cymru yn gweithredu er mwyn fynd i'r afael â'r argyfyngau hinsawdd a natur.

Welsh Government

Y Gweinidog yn gweld gwaith anhygoel yn LIMB-art Conwy

Mae Gweinidog Gogledd Cymru, Lesley Griffiths, wedi gweld y gwaith anhygoel sy’n cael ei wneud gan gwmni dylunio a gweithgynhyrchu o’r radd flaenaf yng Nghonwy sy'n ymroddedig i gynhyrchu gorchuddion coes prosthetig trawiadol.

Welsh Government

Uchafbwynt newydd i allforion Bwyd a Diod Cymru

Roedd allforion Bwyd a Diod Cymru werth £797 miliwn yn 2022, y gwerth blynyddol uchaf a gofnodwyd, meddai'r Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths.