English icon English

Newyddion

Canfuwyd 168 eitem, yn dangos tudalen 6 o 14

Welsh Government

Lansio Strategaeth gyntaf Cymru ar gyfer Troseddau Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad

Bydd strategaeth gyntaf erioed Cymru i fynd i'r afael â throseddau bywyd gwyllt a chefn gwlad yn cael ei lansio ar faes y Sioe Frenhinol ddydd Iau.

Welsh Government

Gweinidog yn gweld busnesau a phrosiectau Sir Ddinbych yn cael effaith gadarnhaol

Mae Gweinidog Gogledd Cymru Lesley Griffiths wedi gweld drosti’i hun sut mae tyfu busnesau a datblygiadau newydd yn gwneud gwahaniaeth yn Sir Ddinbych.

Welsh Government

Llywodraeth Cymru'n parhau i weithio gyda phob partner yn Llangefni - Gweinidog y Gogledd

Mae Llywodraeth Cymru yn parhau i weithio gyda'r holl bartneriaid yn Llangefni a'r gymuned ehangach ar ôl i 2 Sisters gau, yn ôl Gweinidog Gogledd Cymru, Lesley Griffiths.

Welsh Government

Llwybr Teithio Llesol a gwelliannau i'r A55 gwerth £30 miliwn yn cael eu hagor yn swyddogol

Mae cwblhau'r gwaith diogelwch a'r gwelliannau ar ran Aber Tai’r Meibion o'r A55, sy'n cynnwys llwybr teithio llesol newydd, wedi cael ei gydnabod yn swyddogol gan Weinidog Gogledd Cymru, Lesley Griffiths.

Welsh Government

Parhau i arfer mesurau bioddiogelwch llym a pharhau’n wyliadwrus – nodyn i’ch atgoffa wrth i’r gorchymyn i gadw adar dan do gael ei godi

Mae ceidwaid adar yn cael eu hatgoffa i barhau i arfer mesurau hylendid a bioddiogelwch trylwyr, ac i barhau i gadw llygad am arwyddion o ffliw adar, wrth i'r gorchymyn i gadw dofednod ac adar caeth dan do gael ei godi heddiw (dydd Mawrth Ebrill 18).

Welsh Government

Arddangos bwyd môr Cymru mewn digwyddiad byd-eang arbennig

Bydd pedwar o gwmnïau bwyd môr o Ogledd Cymru yn ceisio gwneud argraff yn nigwyddiad byd-eang mwyaf y diwydiant yn Barcelona yr wythnos nesaf.

Welsh Government

Ffliw Adar: Gorchymyn Cadw dan Do i'w godi ar 18 Ebrill

  • Bydd y gofynion bioddiogelwch gwell a gyflwynwyd ym mis Rhagfyr fel rhan o'r Parth Atal Ffliw Adar (AIPZ) yn parhau.
  • Anogir ceidwaid adar i ddefnyddio'r wythnos nesaf i baratoi ar gyfer rhyddhau adar – yn enwedig ardaloedd awyr agored.
  • Dylech barhau i gysylltu â llinell gymorth Defra (Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig) ar 03459 33 55 77 os dewch o hyd i adar marw, a dylai ceidwaid gysylltu ag APHA (Yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion) ar 0300 303 8268 os ydynt yn amau bod achosion o’r clefyd.
Welsh Government

Cyhoeddi cynllun i adeiladu ar gynnydd cyson i ddileu TB

Mae Lesley Griffiths, y Gweinidog Materion Gwledig wedi cyhoeddi Cynllun Cyflawni pum mlynedd wedi’i adnewyddu i adeiladu ar y cynnydd cyson a gyflawnwyd hyd yma i ddileu TB gwartheg yng Nghymru.

Welsh Government

£400,000 i helpu’r diwydiant pysgota yng Nghymru

Bydd pysgotwyr a pherchenogion cychod yng Nghymru’n gallu gwneud cais i gronfa gwerth £400,000 o 3 Ebrill i’w helpu i addasu i amodau cyfnewidiol y farchnad ar gyfer cynnyrch bwyd môr, meddai’r Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths.

Welsh Government

Cynhadledd Gogledd Cymru yn allweddol i gefnogi busnesau ar lwyfan byd-eang

Mae cefnogi busnesau Gogledd Cymru i anelu’n uwch yn allweddol i lwyddiant mewn marchnadoedd rhyngwladol, medd Gweinidog Gogledd Cymru Lesley Griffiths.

Welsh Government

Cyngor i geidwaid gwartheg ar Ynys Môn i helpu i gadw nifer yr achosion o TB yn isel

 Bydd ceidwaid gwartheg ar Ynys Môn yn cael cyngor ychwanegol dros y diwrnodau nesaf i helpu i gadw nifer yr achosion o TB ar yr ynys yn isel.

Welsh Government

Prif Swyddog Milfeddygol newydd Cymru yn dechrau ei rôl

Heddiw, mae Dr Richard Irvine yn dechrau ei rôl newydd yn Brif Swyddog Milfeddygol Cymru.