English icon English

Newyddion

Canfuwyd 167 eitem, yn dangos tudalen 2 o 14

Welsh Government

Ffliw'r Adar: Llacio'r gwaharddiad ar grynhoi adar yng Nghymru

Rydym wedi codi'r gwaharddiad ar grynhoi adar Galliforme fel ffesantod, ieir a thwrcwn yng Nghymru. Dyna gyhoeddiad Prif Swyddog Milfeddygol Cymru, Dr Richard Irvine.

Welsh Government

Perchnogaeth cŵn gyfrifol yn hanfodol i ddiogelu da byw

Wrth i'r dyddiau ymestyn a rhagor ohono ni'n mynd allan i'r cefn gwlad, mae pobl yn cael eu hatgoffa i gadw eu cŵn dan reolaeth o amgylch da byw.

Welsh Government

Mae Mallows Bottling yng Nghoedelái yn mynd o nerth i nerth

Mae Mallows Bottling, cyfleuster teuluol yng Nghoedelái yn mynd o nerth i nerth ers i'r busnes agor yn 2021, ac mae'r cwmni'n canolbwyntio ar allforion er mwyn tyfu yn y dyfodol.

Welsh Government

Blas llwyddiant o £38 miliwn ar fwyd a diod Cymru

Fe wnaeth BlasCymru/TasteWales 2023 gyrraedd y lefel uchaf erioed ar gyfer busnesau bwyd a diod Cymru fel y cadarnhawyd bod gwerthiant posibl wedi cyrraedd £38 miliwn, yn ol cyhoeddiad gan y Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths.

Welsh Government

Milfeddygon a ffermwyr yn cydweithio ar gynllun peilot iechyd anifeiliaid

Mae prosiect peilot a ariennir gan Lywodraeth Cymru wedi cychwyn i dreialu ac asesu sut y gall mwy o gydweithio rhwng ffermwyr a milfeddygon wella iechyd anifeiliaid a gwneud ffermydd yn fwy cynhyrchiol.

Welsh Government

Manteisio i'r eithaf ar gyllid rhaglenni Ewropeaidd er mwyn cefnogi Cymru wledig

Mae'r holl gyllid a oedd ar gael drwy'r Rhaglen Datblygu Gwledig (RDP) 2014–2020 ar gyfer Cymru wedi cael ei fuddsoddi, o fewn cyfnod y rhaglen, cyhoeddodd y Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths.

Welsh Government

Mesurau o 1 Chwefror i helpu i ddileu TB gwartheg

Bydd y mesurau fel y Profion Cyn Symud, fydd yn cael eu cyflwyno ar 1 Chwefror yn hanfodol i'n helpu i daclo TB gwartheg yng Nghymru, meddai'r Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths.

Welsh Government

Gweinidog yn clywed am lwyddiant busnes o Sir Ddinbych wrth allforio

Mae busnes yn Rhuallt, Sir Ddinbych yn cael cryn lwyddiant wrth allforio. Mae'n allforio i dros 15 o wledydd, gan gynnwys yr Almaen, Ffrainc a Seland Newydd, ac mae bellach yn troi ei olygon at ragor o dwf

Welsh Government

Penodi Aelodau o Fwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru

 

Mae chwech wedi cael eu penodi'n aelodau o fwrdd diwydiant sydd am ddatblygu a hyrwyddo sector bwyd a diod Cymru ac ennill enw hyd yn oed yn well ar ei gyfer

Welsh Government

Cadw ffermwyr i ffermio

Cyfle i chi ddweud eich dweud am ddyfodol cymorth i ffermwyr, wrth gyhoeddi'r ymgynghoriad terfynol ar y Cynllun Ffermio Cynaliadwy

Welsh Government

Cyhoeddi cynigion i wella lles anifeiliaid

Mae ymgynghoriad ar gynigion i gryfhau sut mae gweithgareddau anifeiliaid yn cael eu rheoleiddio yng Nghymru, a fydd yn gwella lles anifeiliaid, wedi'i gyhoeddi heddiw. 

Welsh Government

Cynllun gweithredu i helpu ffermwyr i fanteisio ar dechnoleg ddigidol

Mae cynllun newydd gan Lywodraeth Cymru yn anelu at sicrhau bod y sector amaeth yng Nghymru yn elwa i'r eithaf ar dechnoleg ddigidol.