English icon English

Newyddion

Canfuwyd 170 eitem, yn dangos tudalen 1 o 15

Huw I-D Head   shoulders - APPROVED-4

Yr Ysgrifennydd Materion Gwledig sy'n cadeirio Bord Gron gyntaf y Cynllun Ffermio Cynaliadwy

Heddiw [dydd Iau, 6 Mehefin], bydd Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig, Huw Irranca-Davies yn cadeirio cyfarfod cyntaf Bord Gron y Cynllun Ffermio Cynaliadwy (SFS).

Welsh Government

Dysgu am lwyddiant halen môr ar Ynys Môn

Mae Huw Irranca-Davies, Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig, wedi ymweld â Halen Môn, un o gynhyrchwyr mwyaf adnabyddus Cymru, sy'n allforio i weddill y byd.

CCTV 3-2

Gofyniad gorfodol i osod CCTV ym mhob lladd-dy yng Nghymru yn cael ei gymeradwyo

Heddiw mae Rheoliadau newydd wedi cael eu cymeradwyo gan y Senedd sy'n ei gwneud yn orfodol gosod CCTV ym mhob lladd-dy yng Nghymru.

Rhadyr Farm 2-2

Newidiadau nawr i'r drefn lladd gwartheg ar y fferm.

Bydd canlyniadau ac argymhellion cyfarfod cynta'r Grŵp Cynghori Technegol (TAG) ar TB Gwartheg yn cael eu cyhoeddi heddiw.

Sealands farm 2-2

Yr Ysgrifennydd Materion Gwledig yn rhannu amserlen newydd ar gyfer y Cynllun Ffermio Cynaliadwy

  • Cadarnhad y bydd Cynllun y Taliad Sylfaenol ar gael yn 2025
  • Bydd y cyfnod pontio i'r Cynllun Ffermio Cynaliadwy arfaethedig yn dechrau yn 2026
  • "Rydyn ni wastad wedi dweud na fyddai'r Cynllun yn cael ei gyflwyno nes ei fod yn barod ac rwy'n glynu wrth hynny" - Yr Ysgrifennydd Materion Gwledig, Huw Irranca-Davies
Welsh Government

Ffermwyr Cymru yn cael eu hannog i barhau i gadw llygad am arwyddion o'r Tafod Glas

Mae Prif Swyddog Milfeddygol Cymru wedi annog ffermwyr yng Nghymru i gadw llygad am arwyddion y Tafod Glas wrth i ni ddechrau ar gyfnod lle mae mwy o berygl i anifeiliaid ddal y feirws Tafod Glas o wybed.

Welsh Government

Ysgrifennydd Newydd y Cabinet ar yr ymweliad cyntaf â physgotwyr

Yn ddiweddar, cyfarfu Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig, Huw Irranca-Davies â physgotwyr lleol yn Ardal Forol Abertawe.

SVW-C46-1718-0154-2

Cyhoeddi Cronfa ar gyfer Gwyliau a Digwyddiadau Bwyd a Diod.

Mae cronfa i gefnogi gwyliau a digwyddiadau bwyd a diod ledled Cymru yn agor i geisiadau ddydd Mercher 1 Mai.

Huw Irranca-davies farm-2

Cadarnhad o £20 miliwn o gymorth seilwaith fferm

Heddiw, mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Newid Hinsawdd a Materion Gwledig, Huw Irranca-Davies, wedi cadarnhau dau gynllun cyllido i gefnogi buddsoddiad mewn seilwaith fferm, a fydd yn helpu i ymdopi yn well ag effaith bosibl newid yn yr hinsawdd.

Welsh Government

Timau Lles Anifeiliaid yn cyflawni ledled Cymru

Mae timau arobryn o swyddogion trwyddedu a gorfodi anifeiliaid yn gwneud gwahaniaeth ledled Cymru, fel rhan o gynlluniau Llywodraeth Cymru i wella lles anifeiliaid, meddai'r Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths heddiw.

Welsh Government

Datganiad gan y Gweinidog Materion Gwledig wrth i'r ymgynghoriad gau

Heddiw, diolchodd y Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths, i bawb sydd wedi rhoi o'u hamser i ymateb i'r ymgynghoriad ar y Cynllun Ffermio Cynaliadwy. Mae hi wedi ailddatgan ymrwymiad y Llywodraeth i gefnogi ffermio fel ffordd allweddol i fynd i’r afael â’r argyfwng natur a’r argyfwng hinsawdd sy’n bygwth gallu cenedlaethau’r dyfodol i gynhyrchu’r bwyd y bydd ei angen arnynt.  

Welsh Government

Hwb o £1m i'r diwydiant morol, pysgodfeydd a dyframaethu yng Nghymru

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths wedi cyhoeddi bod £1 miliwn o gyllid Llywodraeth Cymru ar gael i roi hwb i'r diwydiant morol, pysgodfeydd a dyframaethu yng Nghymru.