English icon English

Newyddion

Canfuwyd 145 eitem, yn dangos tudalen 12 o 13

Welsh Government

Ffliw adar: datgan parth atal ledled Prydain

Ar ôl nifer o achosion o ffliw’r adar mewn adar gwyllt ledled Prydain Fawr, mae Prif Swyddogion Milfeddygol Cymru, Lloegr a’r Alban wedi datgan bod Prydain Fawr yn gyfan bellach yn Barth Atal Ffliw’r Adar er mwyn lleihau’r risg i’r clefyd heintio dofednod ac adar caeth.

Welsh Government

Ffliw Adar wedi'i ganfod mewn dofednod ac adar gwyllt ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam

Mae Prif Swyddog Milfeddygol Cymru, Christianne Glossop, wedi cadarnhau presenoldeb ffliw adar H5N1 mewn dofednod ac adar gwyllt mewn eiddo yn ardal Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Welsh Government

Hwb o £185miliwn i ddiwydiant bwyd a diod Cymru gan Brosiect HELIX

Mae prosiect a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r UE wedi rhoi hwb sylweddol i’r diwydiant bwyd a diod yng Nghymru, gan ei helpu i ddatblygu cannoedd o gynhyrchion newydd a chreu swyddi newydd.

Welsh Government

Arddangos 200 a mwy o fwydydd a diodydd newydd o Gymru wrth i ddigwyddiad mawr ailgychwyn

O datws carbon niwtral cyntaf y DU a phwdinau sydd wedi’u gwneud o blanhigion i ddiodydd botanig di-alcohol, mae'r Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths wedi cyhoeddi y bydd busnesau o Gymru yn arddangos mwy na 200 o fwydydd a diodydd newydd gwahanol yn BlasCymru/TasteWales, sy'n ailgychwyn heddiw.

Welsh Government

Dweud eich dweud ar newidiadau arfaethedig i symudiadau da byw

Mae Llywodraeth Cymru’n gofyn am farn ar gynlluniau i newid sut y caiff da byw eu hadnabod, eu cofrestru a sut y dylid adrodd ar eu symudiadau.

Blas Cymru Taste Wales-2

Cymru i arddangos ei bwyd a diod ardderchog i’r byd

Mae llai na phythefnos i fynd tan fod digwyddiad bwyd a diod rhyngwladol mwyaf Cymru, BlasCymru / TasteWales, yn dychwelyd.

Welsh Government

Miloedd o ffermydd Cymru i dderbyn cymorth talu'n gynnar

Bydd dros 15,600 o fusnesau fferm ledled Cymru yn derbyn cyfran o dros £159.6m yfory mewn taliadau Cynllun y Taliad Sylfaenol (BPS) ymlaen llaw, yn ôl cyhoeddiad gan Lesley Griffiths y Gweinidog Materion Gwledig.

Welsh Government

Canolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch yn caniatáu i Ogledd Cymru wireddu ei huchelgais economaidd – Lesley Griffiths

Bydd y Ganolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch gwerth £20m ym Mrychdyn yn codi cynhyrchiant yn y rhanbarth ac ynghyd â buddsoddiad Bargen Twf Gogledd Cymru a Llywodraeth Cymru mewn seilwaith, yn caniatáu i'r rhanbarth gyflawni ei uchelgais economaidd, meddai Lesley Griffiths, Gweinidog Gogledd Cymru heddiw.

Welsh Government

Ailddatblygu Amgueddfa Llandudno yn hwb i’r dref ac i ymwelwyr – Lesley Griffiths

Ar ôl i Lesley Griffiths, Gweinidog Gogledd Cymru, ymweld ag Amgueddfa Llandudno sydd newydd ailagor dywedodd y bydd yn hwb pellach i'r dref

Welsh Government

Y Gweinidog Materion Gwledig yn nodi amserlen ar gyfer cymorth i ffermydd yn y dyfodol

Mae'r Gweinidog Materion Gwledig, Lesley Griffiths, wedi amlinellu'r camau nesaf i gyflwyno system newydd o gymorth i ffermydd a fydd yn gwobrwyo ffermwyr sy'n cymryd camau i ymateb i'r argyfwng hinsawdd ac i wrthdroi dirywiad bioamrywiaeth.

Welsh Government

Cig Oen Mynyddoedd Cambria yn derbyn Statws Dynodiad Daearyddol y DU

Cig Oen Mynyddoedd Cambria yw'r ail gynnyrch Cymreig newydd i ennill statws Dynodiad Daearyddol y DU (GI y DU), yn dilyn Cig Oen Morfa Heli Gŵyr a enillodd y wobr fis diwethaf.

Welsh Government

Cyllid sylweddol ar gael wrth i gynlluniau amaethyddol allweddol gael eu hestyn

Mae Llywodraeth Cymru wedi trefnu bod mwy na £66 miliwn ar gael er mwyn parhau i sicrhau canlyniadau amgylcheddol cadarnhaol i Gymru, sy'n rhan allweddol o fanteisio i’r eithaf ar rym amddiffynnol natur drwy ffermio.