English icon English

Newyddion

Canfuwyd 128 eitem, yn dangos tudalen 11 o 11

Welsh Government

Llywodraeth Cymru yn cymryd camau i sicrhau diogelwch adeiladau

Heddiw (dydd Mercher, 14 Gorffennaf), cyhoeddodd Llywodraeth Cymru y bydd yn ariannu arolygon diogelwch tân ar gyfer adeiladau aml-feddiannaeth sydd dros 11 metr, er mwyn sicrhau diogelwch o'r safon uchaf i breswylwyr.

1-354

Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi dull tair elfen o roi sylw i’r “argyfwng ail gartrefi”

Yn y Senedd yn hwyrach heddiw, bydd y Gweinidog Newid Hinsawdd, Julie James yn amlinellu “dull tair elfen uchelgeisiol” i roi sylw i effaith ail gartrefi ar gymunedau Cymru.

PO 010721 MAGOR MARSH 19-2

“Mae Lefelau Gwent yn aruthrol o bwysig i Dde Cymru a’r byd – byddwn yn gweithio i’w gwarchod” – Gweinidog Newid Hinsawdd

Dywedodd y Gweinidog Newid Hinsawdd Julie James yn ystod ei hymweliad â Lefelau Gwent heddiw ei bod hi’n benderfynol o warchod y safle hwn o bwys rhyngwladol,

Welsh Government

Cynllun grant newydd gwerth £10m i helpu pobl sy’n cael trafferth talu eu rhent yn ystod y pandemig

Bydd cynllun grant newydd gwerth £10m yn cael ei gyflwyno’r mis hwn i helpu pobl mewn llety rhent preifat sy’n cael trafferth talu eu rhent yn sgil y pandemig.  

PO 100621 JAMES 23-2

Rhaid i ni barhau i ddilyn y wyddoniaeth, meddai’r Gweinidog newydd ar gyfer Newid yn yr Hinsawdd

Mae'r Gweinidog newydd ar gyfer Newid yn yr Hinsawdd wedi dweud y bydd gan Raglen Lywodraethu newydd Llywodraeth Cymru ffocws canolog ar yr amgylchedd gan rybuddio "bydd angen i ni i gyd wneud llawer mwy i leihau ein hallyriadau carbon yn ystod y 10 mlynedd nesaf nag ydym wedi’i wneud yn ystod y 30 mlynedd diwethaf".

Welsh Government

DYDDIAD I’R DYDDIADUR - Ddim i'w gyhoeddi, ei ddarlledu na'i roi ar gyfryngau cymdeithasol | Rhaid i ni barhau i ddilyn y wyddoniaeth, meddai’r Gweinidog newydd ar gyfer Newid yn yr Hinsawdd

Pryd: Dydd Iau, Mehefin 10 - 3pm i 4.30pm

Ble: Cronfeydd dŵr Llys-faen a Llanisien.

Gwahoddir gohebwyr a/neu weithredwyr camerâu i fod yn bresennol.

Bydd unrhyw gyfweliadau dan embargo llym tan 00.01 ddydd Sul, Mehefin 13.

Os hoffech fod yn bresennol, cysylltwch â Jamie Robins ar 07814 298412 neu e-bostiwch jamie.robins@gov.wales.

black-and-grey-keys-792034-2

Datgelu cyfraith newydd i roi mwy o sicrwydd meddiannaeth i bobl sy'n rhentu cartref yng Nghymru

O dan gyfraith newydd a ddatgelir heddiw gan Lywodraeth Cymru, rhoddir diogelwch o 12 mis i bobl yng Nghymru sy'n rhentu eu cartref rhag cael eu troi allan ar ddechrau tenantiaeth newydd cyn belled nad ydynt wedi torri telerau eu contract.