English icon English

Newyddion

Canfuwyd 13 eitem, yn dangos tudalen 2 o 2

Welsh Government logo

DYDDIAD I’R DYDDIADUR - Ddim i'w gyhoeddi, ei ddarlledu na'i roi ar gyfryngau cymdeithasol | Rhaid i ni barhau i ddilyn y wyddoniaeth, meddai’r Gweinidog newydd ar gyfer Newid yn yr Hinsawdd

Pryd: Dydd Iau, Mehefin 10 - 3pm i 4.30pm

Ble: Cronfeydd dŵr Llys-faen a Llanisien.

Gwahoddir gohebwyr a/neu weithredwyr camerâu i fod yn bresennol.

Bydd unrhyw gyfweliadau dan embargo llym tan 00.01 ddydd Sul, Mehefin 13.

Os hoffech fod yn bresennol, cysylltwch â Jamie Robins ar 07814 298412 neu e-bostiwch jamie.robins@gov.wales.