English icon English

Newyddion

Canfuwyd 33 eitem, yn dangos tudalen 1 o 3

Welsh Government

Gem arswyd saethwr zombie o Gymru ar frig siartiau gemau rhyngwladol

Ar ôl lansio wythnos ddiwethaf, daeth Sker Ritual, gêm arswyd gothig gyda stori gefndir yng Nghymru, yn un o'r gemau PC a chonsol a werthodd orau yn y byd.  – gan gyrraedd y 3 uchaf ar Steam, y 5 uchaf ar Xbox a'r 10 uchaf ar PlayStation.

Jeremy Miles Betsan Moses cropped-2

£500,000 i helpu teuluoedd incwm is i fynychu’r Eisteddfod Genedlaethol ac Eisteddfod yr Urdd

Heddiw, mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg wedi cyhoeddi cyllid ychwanegol o hanner miliwn o bunnoedd i’r Eisteddfod Genedlaethol ac Eisteddfod yr Urdd, er mwyn gwneud yr eisteddfodau eleni yn hygyrch i deuluoedd incwm is.

Logo Darllenco

Llywodraeth Cymru’n cefnogi llwyfan darllen digidol newydd yn y Gymraeg

Mae annog plant i ddarllen a gwella eu sgiliau llythrennedd yn flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru, a heddiw, ar Ddiwrnod y Llyfr, mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg yn dathlu llwyfan darllen digidol newydd yn y Gymraeg.

Jeremy Miles tystysgrif certificate

Lansio cynllun Llysgenhadon Diwylliannol i hyrwyddo’r Gymraeg a threftadaeth Cymru

Heddiw, ar Ddydd Gŵyl Dewi, mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles, wedi lansio cynllun Llysgenhadon Diwylliannol er mwyn hyrwyddo’r Gymraeg a diwylliant a threftadaeth Cymru.

Technoleg Technology

Y Gymraeg yn fwy parod am ddatblygiadau deallusrwydd artiffisial, diolch i fuddsoddiad Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cefnogi gwaith arloesol i sicrhau lle amlycach i’r Gymraeg yn y dechnoleg rydyn ni’n ei defnyddio bob dydd, gan wneud ein hiaith yn fwy parod ar gyfer datblygiadau deallusrwydd artiffisial, yn ôl Gweinidog y Gymraeg ac Addysg heddiw.

Jeremy Miles Colin Williams-2

Dathlu cyfraniad Yr Athro Emeritws Colin H. Williams i bolisi iaith

Ddydd Iau 8 Chwefror daeth arbenigwyr rhyngwladol ynghyd i drafod llwyddiannau a heriau gwarchod ieithoedd lleiafrifol, ac i ddiolch i’r Athro Emeritws Colin H Williams am ei gyfraniad i bolisi iaith.

Dydd Miwsig Cymru 2024-2

Cymunedau'n dod at ei gilydd i ddathlu cerddoriaeth Gymraeg ar Ddydd Miwsig Cymru

Mae cerddoriaeth yn ffordd wych o ddod â phobl at ei gilydd a mwynhau yn Gymraeg, yn ôl Gweinidog y Gymraeg ac Addysg, Jeremy Miles. Fel rhan o ddathliadau Dydd Miwsig Cymru ar 9 Chwefror, mae Llywodraeth Cymru'n cefnogi cyfres o gigiau Cymraeg mewn tafarndai cymunedol ledled Cymru.

Capel Hermon-2

Bywyd newydd i hen gapel Hermon gyda help Llywodraeth Cymru

Mae gwaith wedi dechrau i ddatblygu hen gapel yn Hermon, Sir Benfro, i fod yn ganolfan dreftadaeth, caffi, a fflatiau fforddiadwy, diolch i ymdrechion pobl leol a grant Project Perthyn gan Lywodraeth Cymru.

Street Artist Dan 22

Gwersi Cymraeg am ddim yn ei gwneud hi’n haws nag erioed i bobl ddysgu’r iaith

Mae blwyddyn gyntaf y cynllun gwersi Cymraeg am ddim i bobl ifanc a staff y sector addysg wedi bod yn llwyddiant yn ôl Llywodraeth Cymru, gan ei gwneud hi’n haws nag erioed i bobl ddysgu’r iaith.

Mae’r cynllun yn rhan o Gytundeb Cydweithio Llywodraeth Cymru â Phlaid Cymru.

Welsh Government

Cyhoeddi bwrdd cynghori ar gynllun y Gymraeg mewn iechyd a gofal cymdeithasol

Mae'r Gweinidog Iechyd, Eluned Morgan, wedi cyhoeddi aelodau panel cynghori i fonitro a chraffu ar gynlluniau Llywodraeth Cymru i wella'r ddarpariaeth o ofal Cymraeg mewn gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Welsh Government

Rhagor o grantiau’n agor ar gyfer prosiectau cymunedol Cymraeg

Wrth i Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd gael ei chynnal ym Moduan, mae Gweinidog y Gymraeg ac Addysg yn annog prosiectau cymunedol newydd i wneud cais am gyllid.

Welsh Government

Gweinidog y Gymraeg ac Addysg yn croesawu canfyddiadau cychwynnol y Comisiwn Cymunedau Cymraeg

Mae Llywodraeth Cymru wedi croesawu canfyddiadau cychwynnol grŵp o arbenigwyr ar ddiogelu dyfodol cymunedau Cymraeg.